Parohia „Duminica Tuturor Sfinților” – Găleteni (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Găleteni, comuna Găeteni, județul Teleorman. Denumirea satului vine de la găleată, după tradiția locală, făcând referire la așezarea geografică a localității într-o vale de forma unei găleți. Satul și moșia Găleteni, numită în trecut Văleni, au aparținut Mănăstirii Glavacioc, fiind dăruită de negustorul Avraam și soția sa Stamata la 3 februarie 1821. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Odată cu moșia și satul, donatorii mai închină Mănăstirii și un schit, care a dispărut în jurul anului 1840, iar pe movila unde a fost el, s-a construit o biserica de cărămidă între anii 1840-1844. Între anii 1921-1923 biserica a fost restaurată pe vechile temelii și a primit forma în care se vede astăzi, de către meșterul Dumitru Petrescu din comuna Cosmești, județul Teleorman. Biserica este așezată în partea de sud a satului Găleteni, pe albia râului Clănița, la o depărtare de circa 300 metri de calea ferata București - Craiova. O parte a istoriei construcției bisericii se găsește în textul [PISANIEI] situat pe un perete la intrarea în biserică și al cărui conținut este: „Ziditu-s-a acest sfânt locaș al Bisericii cu hramul Duminica Tuturor Sfinților la anul 1840, iar în anul 1923 a fost împodobită cu pictură. În anul 1997 prin grija și strădania preotului paroh Ivana Iulian, Biserica a fost restaurată cu contributța credincioșilor parohiei de către pictor Virgil Cristea.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica, în formă de corabie, este construită din cărămidă arsă, cu două turle așezate pe naos și acoperite cu tablă, având un pridvor închis. Dimensiunile lăcașului sunt următoarele: lungimea de 24 metri, lățimea de 7,50 metri, înălțimea de 15 metri, iar grosimea zidului este de 1 m. Iluminarea naturală a bisericii se face prin doua ferestre în altar, șase ferestre în naos și doua ferestre în pronaos (tindă). [PICTURA] bisericii a fost executată în ulei, în stil bizantin românesc, în anul 1923, de pictorul Iacob Dulău din Ponoarele-Mehedinți. În anul 1997 a fost repictată biserica și catapeteasma de pictorul Virgil Cristea. [ANEXE] În curtea bisericii se află o clopotniță de lemn, acoperită cu tablă galvanizată, având un clopot în greutate de 150 kg, cumpărat de credincioși. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare istorică sau artistică. [ŞIRUL PREOŢILOR] Ca slujitori vechi ai bisericii se pomenesc și acum: Preot Mistode (fiul vătafului Matei), Preot Ioan (fiul celui dintâi), Preot Stoica, Preot Badea, Diaconul Sandu, Diaconul Ion, Preot Stan Duhovnicul, Preot Răicescu Ioan, Preot Stănculescu Ilie, Preot Stănculescu Gheorghe, Preot Stănculescu Petre. În prezent slujește Preotul Ivana Iulian. 

C. CIMITIRUL. În curtea bisericii se mai afla si un cimitir vechi, unde nu se mai fac înhumări din anul 1947.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,

ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză, format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Române și Organizației Word Vision - Romania Hristos împărtășit copiilor.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Duminica Tuturor Sfinților” [ADRESA] sat Găleteni, comuna Găleteni, județul Teleorman, cod poştal 147150 [OFICIU PAROHIAL]