Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Gratia (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” este situată in satul Gratia, comuna Gratia, județul Teleorman. Denumirea satului vine de la ,,gratii”, unelte de pescuit împletite de locuitori, cu mult timp în urmă, din nuiele, sau de la stinghiile din lemn întinse peste apă pentru a putea fi trecută cu piciorul ori carele, de pe un mal pe altul. Satul este atestat documentar în secolul al XVI-lea sub denumirea ,,Ghimpeni”.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În Catagrafia Mitropoliei Ungrovlahiei din 1810 se precizează la pagina 31 cu privire la Gratia că: ,,În satul Gratia, sud Vlașca, plasa Frăsinet, biserică de lemn, hram Precistii, veșminte și podoabe deplin”, lucrarea fiind realizată din îndemnul Mitropolitului Ignatie (1810-1812). Biserica actuală se situează pe malul pârâului Dambovnic, în mijlocul satului, la 120 m de șoseaua Târgoviște-Giurgiu. În pisania aflata deasupra ușilor de la intrarea în pronaos se precizează că biserica a fost construită din zid în anul 1814, fiind ctitoria serdarului Constantin Borănescu și a soției sale, Ana, în timpul mitropolitului Nectarie al Ungrovlahiei. Biserica are trei hramuri: Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Ca arhitectură, biserica din Gratia este de proporții modeste, fiind construită în formă de navă, împărțită clasic, în tindă, pronaos, naos și altar, cu dimensiunea de 21x7m. Catapeteasma este de zid, groasă de 0,40m la bază, iar la boltă de 0,28 m și cu înălțimea de 3m. Icoanele împărătești sunt din lemn, dar pictura icoanelor mici este făcută direct pe zid. Pronaosul este despărțit de naos printr-un zid gros de 40 cm si înalt de 1m, pe care se sprijină patru pilaștrii uniți prin acolade la nivelul zidului de sus, prin care trece o grindă de stejar masiv. Pronaosul este despărțit de tindă printr-un zid gros în care este fixată o ușa de stejar. Aici bolta este dreaptă, la nivelul zidului, ca și cea din tindă. După construcția din 1814, biserica a fost restaurată de mai multe ori. În 1831, ginerele ctitorului contribuie la zugrăveala în tempera și adaugă un tablou votiv, în 1876 se repară acoperișul și se învelește cu tablă din fier alb, în 1959 se realizează subzidirea bisericii, se fac modificări și adaosuri în interiorul ei, se restaurează zugrăveala, dar reparații capitale se fac în 1960-1963. [PICTURA] Pictorul de început al bisericii a fost Ioan Zugravul, care notează data de 22 iulie sub pisanie. Biserica a fost pictată în frescă, fapt dovedit și de descoperirea, în 1973, a doua straturi de pictură în frescă pe peretele din altar, ca urmare a introducerii țevilor pentru iluminatul electric. În anul 1831 este realizată pictura în tempera de către Dimitrie Zugravul, iar în 1962 a fost repictată, ștergându-se vechea pictură și rămânând fresca din 1814 care a fost retușată. [ANEXE]  Biserica are o clopotniță detașată de biserică, din zid și acoperită cu tablă, iar în curtea bisericii se afla un monument al eroilor. În 1976 se construiește Cancelaria parohială. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Dintre preoții parohiei menționăm pe preotul Badea (1754), preotul Anghel(1810), preoții Calota și Bratu (1842), preotul Vasile (1868-1880), preotul Anghel Ogărăscu (1880-1894), preotul Nicolae Stănescu (1880-1888), preotul Ion Popescu (1882-1922), preotul Gheorghe Bărăscu (1922-1923), ieromonahul Damian Stănoiu (1922-1923), preotul Dumitru Iliescu (1923-1959), preotul Constantin Popescu (1959-1992). Din anul 1995, parohul bisericii este preotul Pompiliu Popescu. 

C. CIMITIRUL. Parohia deține un cimitir de 1 ha, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena” [ADRESA] sat Gratia, comuna Gratia, județul Teleorman, cod poştal 147155 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.