Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” – Ludăneasa (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Ludăneasa, parte a comunei Răsmireşti, se află situate pe drumul judeţean Vităneşti – Purani – Siliştea – Răsmireşti – Ludăneasa – Topor, ce se ramifică din drumul european Bucureşti - Alexandria. Satul Ludăneasa a luat fiinţă la sfârşitul secolului XIX prin împroprietărirea ţăranilor adunaţi din satele vecine de către proprietarul moşiei Ludăneasa, Vasile Cristopol, care avea nevoie de braţe de muncă pe moşia sa.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a fost adusă, probabil din Ostrovul Răsucenilor, prin anul 1883, de Cristopol şi aşezata la circa 500 m de satul ce luase fiinţă, cu intenţia de mărire a satului spre comuna Toporu . Anul de construcţie este considerat 1883, anul în care a fost strămutată aici, alte informaţii anterioare acestei date neexistând. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este în formă de navă, având lungimea de 13,5m, lăţimea de 4,5m şi înălțime de 3m, iar grosimea zidurilor de 25cm. Are o singură turlă, deasupra pronaosului şi este învelita în tablă. Împărțirea este cea clasică pentru o biserica ortodoxa, şi anume: Sfântul Altar, naos, pronaos, pridvor(închis). Sfântul Altar este despărţit de naos printr-o catapeteasmă din lemn. [PICTURA] bisericii este realizată în stil neobizantin. Pictura iniţială a fost spălată de mai multe ori şi apoi renovate chiar de Protos. Dionisie Lungu cu pictori neautorizaţi. Lucrările de refacere a picturii au fost executate de pictorul Pascu, în anii 2005-2006 pe cheltuiala preotului paroh Ristică Flavian. [ANEXE] Clopotniţa, detaşată de biserică, este construită de enoriaşi în anul 1956 din 4 stâlpi de lemn şi dispozitivul de susţinere a clopotului din bronz de 60kg şi acoperişul de tablă. Nu există casă parohială. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Biserica nu deţine obiecte de valoare .

C. CIMITIRUL. Parohia deţine cimitir care are 3000mp ce este donaţia ctitorului bisericii şi se află în jurul acesteia. Nu există personalităţi bisericeşti sau laice înmormântate aici. 

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia Ludăneasa este implicată în proiectul „Hristos împărtășit copiilor”, pe lângă acesta desfășurându-se și activități catehetice cu copiii și tinerii ocazional. Acțiuni filantropice se desfășoară permanent de Sfântul Nicolae, sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos, de hramul bisericii pe 01 ianuarie şi de Paşti. Copiii şi enoriaşii parohiei primesc cadouri: îmbrăcăminte, alimente, rechizite, icoane etc. Dar şi pe tot parcursul anului, nu doar de sărbători.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” [ADRESA] satul Ludăneasa, comuna Răsmireşti, județul Teleorman cod poştal 147296 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Proces verbal din 1 noiembrie. 1969; Liste de inventariere din 1 noiembrie 1969