Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Călugăru (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Apostol Andrei” este situată în satul Călugăru, comuna Botoroaga, județul Teleorman și face parte din Protoieria Videle, găsindu-se pe drumul județean ce leagă comunele Drăgănești-Vlașca – Botoroga – Băbăița. Istoria satului se pierde în timp. Tradiția spune că pe meleagurile acestea a sosit un anume călugăr, Andrei, fugit de la o mănăstire incendiată de un boier, construind un bordei, iar acestui călugăr, i s-au mai adăugat oameni care și-au construit și ei bordeie . Locul acela poartă și astăzi denumirea de „Valea lui Andrei”. Mai târziu, comunitatea s-a mutat pe actuala vatră a satului unde au construit cea dintâi biserică de lemn, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, care peste câțiva ani, devine schit deservit inițial de cinci călugări: Nicolae, Andrei, Dimitrie, Anton și Chiril - egumenul. Acest schit a dăinuit până în anul 1868 când a fost desființat, iar cei șapte călugări: Atanasie, Antonie, Sofronie, Zaharia, Ioan, Andrei și Nicolae - egumenul, s-au retras la Mănăstirea Cernica . De la cei dintâi călugări și până la cei din urmă, mulți au fost uciși de turci și aruncați într-o fântână. Bântuind ciuma lui Caragea, locuitorii s-au retras pe Valea Câlniștei, după care s-au restabilit pe vatra satului.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1847, satul Călugăru, aflat în proprietatea clucerului Ioan Arion, primește un nou teren în urma unui proces desfășurat la judecătoria Vlașca , așa că drept mulțumire lui Dumnezeu, clucerul Ioan Arion și soția sa Eleni, au înălțat o frumoasă biserică de zid cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, târnosită la 20 aprilie 1850 de către Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahiei. Acest fapt este consemnat în pisania vechii biserici păstrată cu sfințenie în Troița ridicată pe locul Sfântului Altar unde a fost biserica: „Această sfântă și dumnezeiască biserică de la cătunul Călugărul din județul Vlașca, al cărei hram este Sfântul Ierarh Nicolae, s-a zidit și s-a înfrumusețat peste tot precum se vede de proprietari și robi ai lui Dumnezeu Ioan Arion, marele clucer și soția sa Eleni Arion săvârșindu-o întru pomenire și slavă veșnică, în oblăduirea Prea Fericitului și Înălțatului nostru Domn și Stăpânitor a toată Țara Rumânească, Barbu Dimitrie Știrbei și în păstoria Prea Sfinției Sale Părintelui nostru Nifon cârmuitorul Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahii la anul 1850, luna aprilie în 20 rugând pe moștenitorii din urma acestei biserici să păstreze pururea acest sfânt locaș întru toate precum se află acum.” Biserica a fost deservită pe rând de preoții: Călin Delcea, Tudor Popescu, Ieromonahul Ghedeon și Constantin Popescu până în 1939. În anul 1939 se începe construcția actualei biserici, având ca principali ctitori pe Iacovache Noica și soția sa Alexandrina. Biserica a fost târnosită în ziua de 4 octombrie 1942 de către Episcopul Bartolomeu. Biserica primește hramul ,,Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nicolae” , fapt atestat de [PISANIA] bisericii: „Această sfântă și dumnezeiască biserică, al cărei hram este Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nicolae, din comuna Călugăru, județul Vlașca, s-a zidit din temelii, s-a pictat și s-a împodobit precum se vede cu ajutorul lui Dumnezeu în anii mântuirii 1939-1942 sub glorioasa domnie a M.S. Regelui Mihai al României și sub înalta păstorire a Prea Sfințitului Nicodim, Patriarh al României, cu marea stăruință a domnului Iacovache Noica și a soției sale Alexandrina, precum și a tuturor credincioșilor enoriași din această comună, paroh fiind preotul Constantin Popescu.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Sfântul locaș este construit din cărămidă, în formă de navă, având următoarele dimensiuni: lungimea de 20 de metri, lățimea de 8 metri, înălțimea de 17 metri și grosimea zidurilor de 0,8 metri. Între anii 1984-1986 s-au efectuat reparații la tencuielile exterioare, s-a restaurat pictura de către pictorul Savin Constantinescu, iar biserica a fost resfințită de Protoiereul Romulus Stănculescu și Prea Cucernicul preot David Popescu de la Arhiepiscopia Bucureștilor. Alte lucrări s-au efectuat în anul 1999 la exterior și acoperiș și s-a construit un aghiasmatar. Tot atunci, biserica a fost resfințită de către Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului. Ultimele lucrări s-au executat în anul 2008, acestea constând în: schimbarea totală a acoperișului, pictarea integrală a interiorului de către pictorul Stelian Tănase, schimbarea mobilierului cu altul nou, lucrări în curtea bisericii (alei pavate și gard nou), precum și un grup sanitar. În acest an s-a așezat și o nouă pisanie: „S-a pictat acest sfânt locaș și s-a înzestrat cu mobilier în anul 2008, în timpul păstoririi P.S. Galaction, Episcop al Alexandriei și Teleormanului cu ajutorul familiei Aurel și Eugenia Enculescu și sprijinul binefăcătorilor: Pr. Constantin și Liliana Dumitrescu, Corneliu și Laura Holt, Ion și Alexandrina Mira, Mihai și Silvia Enculescu, Rada Enculescu, Maria Prima, Stela Florea, Marian și Ionica Mocanu, Stelică și Ionela Băjan, Mia Streche, Ivanca Trâncă, Maria Dorobanțu, Anca Vasile, Mița Ciocănel, Matei și Alexandrina Iacob și contribuția enoriașilor prin osteneala preotului paroh Terpezan Ion și Epitrop casier Manole Viorel. Pictor: Stelian Tănase, Gratia.” Pe data de 2 noiembrie 2008, sfântul locaș a fost resfințit de către Preasfințitul Părinte Galaction, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. [PICTURA] interioară este executată în stil bizantin de către pictorul Alexandru Moscu. Între anii 1984-1986 pictura a fost restaurată de către pictorul Savin Constantinescu. În anul 2008, biserica a fost repictată de pictorul Stelian Tănase. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica deține câteva obiecte vechi de cult, printre care și o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae datată pe la începutul sec XIX. La sfințire, biserica primește de la domnul Anghel Capră, pe lângă Sfânta Evanghelie, următoarele obiecte: două sfeșnice împărătești și trei sfeșnice mici, un rând de veșminte preoțești și acoperăminte pentru Sfânta Masă, opt candele, Crucea Răstignirii, un epitaf, un rând Sfinte Vase, procovețe, un Sfânt Chivot, o cădelniță. [ŞIRUL PREOŢILOR] În rândul preoților slujitori ai acestui sfânt locaș, amintim pe: Constantin Popescu (1942-1976) și Ion Terpezan (1976- până în prezent).

C. CIMITIRUL. Biserica deține un cimitir în care s-au descoperit cruci foarte vechi, singura descifrabilă fiind datată la 1745.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Apostol Andrei” [ADRESA] sat Călugăru, comuna Botoroaga, județul Teleorman, cod poștal 147026 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Arhivele Mănăstirii Cernica, dosarul 40/1868; Arhivele Naționale, fond Ioan Arion, dosar 2/1847.