Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Moșteni-Sârbeni (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Sârbenii de Jos, comuna Sârbeni, județul Teleorman. Localitatea este așezată în partea de nord a județului Teleorman, învecinându-se la nord–est cu satul Udeni, la nord-vest cu satul Sârbeni, la sud-est cu comuna Gratia și la sud-vest cu satul Vătași. Comuna Sârbeni este formată din trei sate: Sârbeni, Sârbenii de Jos și Udeni, fiind situate la granița județului Teleorman cu județul Dâmbovița. Accesul în localitatea Moșteni-Sârbeni se poate face prin trei căi: drumul comunal 4, Gratia-Udeni-Sârbenii de Jos, pe drumul județean 611, Gratia – Sârbenii de Jos și pe drumul comunal 82, Poeni-Preajba-Vătași–Sârbeni și de aici pe drumul județean 611: Sârbeni-Sârbenii de Jos. Satul este străbătut de pârâul Jirnov, care se varsă în râul Dâmbovnic. Parohia Moșteni-Sârbeni este formată din 80 de familii, majoritatea aflate la vârsta a treia, jumătate dintre ei fiind văduvi și văduve.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica din satul Sârbenii de Jos a fost construită de credincioși, din bârne, în anul 1778, în timpul domniei voievodului Alexandru Ioan Ipsilanti. Singurul document care vorbește despre construirea bisericii la această data este Pisania bisericii, datând din anul 1849, zugrăvită pe un panou din lemn prins pe grind ace despărțea naosul de pronaos. Tradiția populară afirmă, însă, că la anul 1778 biserica nu a fost construită din nou, ci adusă aici de pe vatra veche a satului, aflată lângă satul Udeni de astăzi, unde s-au găsit monezi vechi și urme ale existenței unui cimitir datând din sec al XVIII-lea, menționând că din cauza ciumei satul a fost mutat pe actualul amplasament. Existența bisericii este atestată înainte de această perioadă atât prin faptul că biserica se afla în stare de ,,putrezime și dărăpănare” după numai 70 de ani, cât și prin existent unui Octoih, tipărit la Mănăstirea Neamț în anul 1736. [PISANIA] bisericii este scrisă în limba slavonă având următoarea traducere în limba română: ,, Biserica din satul Moșteni cu hramul Sfântul Nicolae s-a făcut din lemn la anul 1778 în zilele domniei lui Alexandru Ion Ipsilanti voievod. Faptul că după 70 de ani biserica ajunsese în stare de putrezime și dărăpănare în vara anului 1848 la 1 iulie s-a făcut prima reparație , când pentru o mai buna conservare a fost așezată pe temelie de zid. Cei care s-au ocupat de înfrumusețarea ei au fost următorii credincioși: Paraschiv Sârbean, Sava, Oprea, Ilinca, Costache, Neaga, Tănase, Dobre, Dumitra, preot Marin, Dumitra Prezvitera, Radu, Badea Prezviteru, logofătul Gheorghe Protopopescu și Joița. Zugrăvită și sfințită in luna iulie în timpul domniei lui Barbu Dimitrie Știrbei Voievod la anul 1849. Dimitrie Zugravul , Gheorghe Zugravul și Constantin Zugravul din Roata”. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Cu toate micile modificări survenite în decursul timpului, biserica este valoroasă prin vechimea ei, păstrându-şi planul original, iar ca elemente decorative are consolele profilate rotund sau în retrageri succesive, precum şi brâul în forma de frânghie ce înconjoară biserica până la fostul pridvor. Biserica, construită în forma de nava, este în întregime din bârne de lemn, căptuşită cu scândură, lungimea fiind de 14 m, lăţimea de 16,15m, înălţimea de 5.70m, cu o turlă la intrare înaltă de 3, 50m (acoperită cu tabla). Zidurile sunt groase de 30 cm, încadrate cu ferestre astfel: 2 ferestre mici în pronaos (fostul pridvor), 4 ferestre în naos (2 mari în naos şi 2 mici în fostul pronaos) şi 2 în sfântul altar (1 mare la răsărit şi 1 mica la proscomidiar). Catapeteasma este din zid de cărămidă, tencuită şi pictată în 1911(acum este deteriorată). În forma ei inițială biserica era mică, pe locul unde astăzi se află Pisania bisericii se afla odinioară un zid, ce despărțea naosul de pronaos și se continua cu un pridvor deschis. Informații cu privire la reparația din 1848-1849 aflăm din două însemnări ale lui Dimitrie Zugravul făcute în anul 1849 pe spațiile albe ale unui Apostol, tipărit la București în anul 1774 (scris in litere chirilice): ,,la anu 1849 pe când prințipatul era plin de oștile rusești și turcești, s-au mai liniștit pacea în prințipatul Valahiei, puindu-se domn Țarii Romanești Barbu Dimitrie Știrbei Voievod. Și am scris eu să ție minte - Dimitrie Zugravul ot Roata de Jos”, iar cea de-a doua însemnare: ,,sfânta biserică din Sârbeni, s-au început a zugrăvi în anul 1849 când au luat și sfințire și s-au săvârșit în anu 1850 iunie 10, sâmbăta Moșilor. Dimitrie Zugravul ot Roata de Jos”. A doua reparație s-a făcut în anul 1911, având ca motiv înmulțirea locuitorilor satului Moșteni, drept pentru care se impunea și mărirea bisericii. Astfel zidul despărțitor dintre naos și pronaos a fost dărâmat mărindu-se în felul acesta naosul, iar pridvorul a fost închis cu scândură transformându-l în pronaos. Soclul înalt de zid, pe care era așezată biserica, a fost încins cu o șina groasă de fier pentru a împiedica dărâmarea cărămizilor, iar în interiorul bisericii, peste pardoseala de cărămidă, s-a turnat o placă de ciment. Tot în acest an s-au întărit pereții bisericii prin adăugarea unor grinzi din tijă metalică cu rol de susținere al vechilor bârne din lemn. Pereții interior, din scândură au fost vopsiți în gri, iar pe boltă s-au zugrăvit stele cu vopsea roșie. Acoperișul bisericii s-a refăcut cu șindrilă. O altă intervenție s-a făcut în anul 1958, când biserica a fost învelită din nou cu șindrilă, iar scara de la intrare, care prin construcția ei era strâmbă și cu treptele prea depărtate una de alta, a fost dărâmată, făcându-se o scară modernă din ciment, care permitea urcarea în biserică cu ușurință. [PICTURA] este simplă, iar cele patru icoane ale catapetesmei sunt rămase din vechea pictură a anului 1778. În altar se află o singură pictură, şi anume Fecioara Maria cu pruncul Iisus în braţe, zugrăvită pe pânză. În naos se afla Iisus Hristos Pantocrator înconjurat de cei patru evanghelişti, picturi pe pânză prinse pe bolta de scândură a bisericii. În fostul pronaos se afla încă patru icoane pictate pe scândură şi prinse pe pereţii bisericii; toate aceste picturi aparţin zugravului Dimitrie de la Roata de Jos. [ANEXE] Clopotniţa, detaşată de biserică, este construită din fier după anii 1990, iar clopotul este achiziționat nou, în anul 2010, având greutatea de 90 de kilograme. În anul 2004 s-a săpat fântână nouă și s-a ridicat un foișor în stil maramureșean și o cancelarie, iar o sală de mese se aflată în construcție. Tot în construcție se află și un lumânărar. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Până în anul 2008 biserica Moșteni Sârbeni era filie a parohiei Udeni, fiind administrată de aceasta. Înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului a făcut posibilă trecerea de la statutul de filie la cel de parohie, având ca prim preot paroh pe Saru Gabriel Gheorghiță ( 8 noiembrie 1998 – 1 noiembrie 2000), urmat de preotul Zurbalâc Claudiu Ionel ( 1 noiembrie 2000- 16 septembrie 2001) și în prezent Văcălie Alexandru-Rudy (16 septembrie 2001 - până în prezent).

C. CIMITIRUL. Parohia deţine cimitir administrat de biserică însă fără titlu de proprietate. În curtea bisericii se găsesc, în stânga și dreapta clopotniței trei cruci din beton și fier închinate eroilor satului. În 2010 s-a ridicat un monument pentru eroii parohiei Moșteni-Sârbeni construit din marmură în partea dreaptă a intrării în curtea bisericii.  

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] De la înființarea parohiei, în funcție de posibilitățile financiare, în fiecare an în ajunul Crăciunului, biserica dăruiește ajutoare, sub formă de alimente, familiilor nevoiașe. Anual, parohia organizează pelerinaje la mănăstirea Glavacioc din județul Argeș în ziua de hram ,,Izvorul Tămăduirii”.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] satul Sârbenii de Jos, comuna Sârbeni, judeţul Teleorman, cod poștal 147311 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.