Parohia „Înălţarea Domnului” – Negreni de Jos (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI  D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Negreni de Jos, comuna Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman. Primele ştiri despre aceste locuri le avem în legătură cu Mănăstirea Glavacioc, aflată în apropiere. Astfel la 1488, 10 aprilie, la Bucureşti: „† Din mila lui Dumnezeu, la Vlad voevod şi Domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul lui Vlad marele voevod, dă domnia mea această poruncă a Domniei mele slugilor Domniei mele (…) ca să le fie din Neagra (s.n.)…” . La 1513 (7022) octombrie 24, Nănişori pe Ialomiţa: „† Din mila lui Dumnezeu, Io Basarab voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul bunului Basarab cel Tânăr, Dă Domnia mea această porunci (…) mănăstirii numită Glavacioc (…) ca să fie în Neagra (s.n.) a patra parte… .” La 1561 (7069), iunie 1, găsim următorul document: „Din mila lui Dumnezeu, Io Petru Voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, (…). Dă domnia mea poruncă (…) în hotarul Negrenilor (s.n.)… .” Satul Negreni de Jos aparţine de comuna Tătărăştii de Jos, aflându-se la 5 km. sud de şoseaua Piteşti – Alexandria, 45 km. de Videle şi la 70 km. de Alexandria.


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica parohială a fost construită în 1902, pe locul alteia din lemn. În 1905 a fost zugrăvită şi i s-a adăugat pardoseala din plăci de ciment. Sfinţirea s-a făcut în 1906. S-a ridicat acest sfânt locaş prin stăruinţa şi iubirea de Dumnezeu a preotului paroh Stan Brătescu, cu ajutorul enoriaşilor, a locuitorilor din localitate şi din împrejurimi. La această biserică a slujit ca preot paroh Toma Brătescu, mort ca martir la Poarta Albă pe 25 martie 1954, luptător împotriva comunismului. Documentul de atestare a anului de construire îl avem şi în revista B.O.R., 1902, nr.8, p.951 : „Se aduc mulţumiri publice domnului Gheorghe Avramescu înveţetorul comunei Negreni, judeţul Vlaşca care a avut bunăvoinţa a dona bisericei parohiale ce se construieşte în acea comună un rând de veşminte preoţeşti, necesare acelei biserici.” Credincioşii locului şi Sfânta Patriarhie a Bisericii ortodoxe Române au contribuit cu donaţii. Recent biserica a fost tencuită la exterior de o echipă de meseriaşi din Râmnicu Vâlcea, a fost reparat acoperişul, înlocuite jgheaburile şi burlanele. [PISANIE] Nu are. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Construită din cărămidă, în formă de cruce, cu pridvor, biserica are lungimea de 23., lăţimea de 12 m. şi înălţimea de 12 m. Grosimea zidului este de 0,64 m. Turla mare pe naos şi cea mică pe pronaos corespunde stilului bisericesc al timpului şi al zonei. [PICTURA] Interiorul bisericii cuprinde frescă din anii 1987 – 1988, când biserica a fost restaurată de către pictorii Popa N. Nicolae şi Niţescu M. Vasile. [ANEXE] [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţi slujitori : Stan Boatescu, Toma Brătescu, Marin Albulescu, Păunescu Dumitru, Ion Lăzărescu, Ion Molea, Ilarion Popescu, Ion Georgescu, Ion Bălan, Silviu Pop, Constantin Nicolae, Marius Oniţă. Din anul 1998 şi până în prezent, Florin Tudor.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia s-a integrat proiectelor iniţiate de Protopopiatul Videle şi de Sfânta Episcopie a Alexandriei şi Teleormanului.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Înălţarea Domnului” [ADRESA] sat Negreni de Jos, comuna Tătărăştii de Jos, jud. Teleorman, cod poştal 147394 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, II (1501 – 1525), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972; Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, vol. V (1551– 1555), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1983; CONSTANTIN, Prof. Tudor, Negreni – Vlaşca – Satul sufletului meu. Documente, Ed. Etnons, Braşov, 2014; PANAITESCU, P.P., Documentele Ţării Româneşti, I, Documente interne (1369 – 1490), Ed. Fundația „Regele Carol I”, Bucureşti, 1938.