Parohia „Duminica Tuturor Sfinţilor” – Prunaru (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Prunaru este formată din satul Prunaru, sat aparţinător comunei Bujoreni, judeţul Teleorman. Localitatea este situată pe D.N. 6 Bucureşti-Alexandria, la 53 km de Bucureşti şi 33 km de Alexandria, reşedinţa judeţului Teleorman. Satul Prunaru s-a înființat prin anul 1802, când au început să se aşeze în această zonă câteva familii. Aici s-au dus luptele din primul război mondial pentru apărarea Bucureştiului, cunoscuta „șarjă de la Prunaru”.


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] La început, prin anii 1802, s-au aşezat câteva familii care mergeau să se închine la o bisericuţă departe de sat cam la 4 km. Prin anii 1830-1832, după ce s-au format un număr de 70-80 de familii, proprietarul moşiei Eftimie Culceru, a ridicat în mijlocul satului biserica actuală. [PISANIE] Nu are. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită în formă de navă şi este zidită din cărămidă şi acoperită cu tablă galvanizată. Biserica este de dimensiuni medii, având 18m lungime, 7 m lăţime şi 8 m înălţime, cu pridvor închis, pronaos, naos şi altar cu absidă semicirculară, având o singură turlă hexagonală, aşezată deasupra pridvorului. Uşa dublă de la intrare este din lemn de stejar, având în partea superioară o arcadă, ca şi cele două ferestre laterale ale pridvorului. Lateral, biserica are câte două ferestre dreptunghiulare având în partea de sus arcadă, iar la absida altarului există o fereastră dreptunghiulară. Acest sfânt lăcaş a suferit mai multe reparaţii capitale în cursul anilor, dar până în anul 1920 nu se ştie când şi de cine sunt făcute, deoarece arhiva bisericii a fost distrusă în primul război mondial. Se spune că în curtea bisericii era instalat cartierul german, iar în turla biserici erau 2-3 mitraliere care ţineau sub foc întregul ţinut învecinat. Primele acte şi însemnări ale bisericii datează după anul 1920. Biserica a fost reparată total în anul 1935. În anul 1955 şi apoi în anul 1965 au fost făcute reparaţii. În anul 1973 au fost făcute reparaţii capitale, după care s-a pictat interiorul cu pictură nouă în tehnică fresco. Datorită condiţiilor meteorologice din această zonă şi faptului că după anul 1980 nu a mai existat preot paroh, parohia fiind suplinită de preoţii vecini, biserica s-a degradat foarte rău. În anul 1992 s-a demarat procesul de reabilitare a sfântului locaş, executându-se reparaţii capitale la toată biserica. În anul 1993 s-au reparat zidurile bisericii, s-au executat lucrări de tencuieli exterioare, reparaţii interioare, reparaţii la acoperiş construire gard din beton. Din anul 2008 s-au făcut lucrări de reparaţii curente constând în decopertarea pereţilor exteriori, tencuieli exterioare, înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie din lemn stratificat de stejar şi geamuri termopan, înlocuirea acoperişului deteriorat cu acoperiş nou şi învelitori din tablă galvanizată, repararea turlei bisericii şi înlocuirea elementelor deteriorate şi a învelitorilor turlei, înlocuirea uşilor bisericii cu uşi din lemn stratificat de stejar. [PICTURA] Biserica a fost pictată în ulei de pictorul Stelian Apostol în anul 1935. În anul 1973 a fost făcute reparaţii capitale după care s-a pictat interiorul cu pictură nouă în tehnică fresco. În anul 1995 s-a pictat din nou biserica tehnică fresco de către pictorul Andrei Vlăduţ, inclusiv icoanele de pe catapeteasmă. [ANEXE] În anul 2000 s-a construit cancelaria parohială, reabilitată în anul 2010. Biserica deţine clopotniţă, separată, la intrarea în curtea biserici, construită din fier. În anul 2013 s-a construit o magazie şi un lumânărar în curtea biserici. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţi care au slujit în acest sfânt lăcaş: Înaltpreasfințitul Tit Simedrea (Teodor Simedrea) a fost hirotonit preot şi a slujit în acest sfânt lăcaş înainte de a deveni mitropolit; Preotul Mihai Gheorghe până în anul 1980; Preotul Han Marian (1981 ¬¬¬¬– 1983); Preotul Olteanu Gheorghe (1984 – 1991); Preotul Dina Niculae (1992 – 2002); Preotul Dina Constantin (2000 - prezent)


C. CIMITIRUL. Parohia deţine în proprietate un cimitir în suprafață de 7500 mp. În cimitirul parohial se află mormântul preotesei Teodora Simedrea, soţia Înaltpreasfințitul Tit Simedrea (preotului Teodor Simedrea)

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia are un grup de cateheză, format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Române și Organizației Word Vision - România Hristos împărtășit copiilor.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Duminica Tuturor Sfinţilor” [ADRESA] str. Biserici, nr. 7, sat Prunaru, comuna Bujoreni, județul Teleorman, cod poştal 147042 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.