Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Purani (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Purani, judeţul Teleorman, se află situată pe drumul judeţean Videle - Piteşti, la Km. 16 spre nord. Documentele atestă că la data de 08.02.1563 a luat fiinţă Comuna Purani, situată în Câmpia Burnasului, într-un loc mirific. Denumirea de „Purani” derivă din planta-legumă „pur”- usturoiul sălbatic, ce se găsea din belşug în pădurea de pe „deal”, Purani-Căldăraru . În anul 1950, în noaptea de 6 spre 7 iulie, comuna a fost desfiinţată în urma unei revolte populare, sătenii nemaivrând să mai achite aşa-zisa „cotă” obligatorie, reprezentând datoriile de război ale ţării. În acea noapte s-a făcut „epurarea” celor consideraţi „chiaburi”. De fapt, erau oameni harnici care munciseră mult, ştiind să-şi administreze agoniseala. În anul 1956 a fost reînfiinţată comuna Purani, dar spre nemulţumirea sătenilor, a fost desfiinţată în anul 1968, şi ataşată Comunei Siliştea. În anul 2000 se formează un comitet de inițiativă, care cere autorităţilor reînfiinţarea comunei Purani ca o necesitate prioritară a locuitorilor ei, din toate punctele de vedere: economic, social şi cultural. În Monitorul Oficial nr. 310/7 din aprilie 2004 este publicat DECRETUL nr.195 din 2 aprilie 2004 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea unor comune, iar în Monitorul Oficial nr. 410/7 din mai 2004 a fost publicată LEGEA nr.84 din 5 aprilie 2004 pentru înfiinţarea unor comune printre care şi Comuna Purani. Comuna Purani are peste 1800 de locuitori. O mare parte dintre ei se ocupă cu agricultura; alţii şi-au încredinţat pământul în arendp, restul lucrând la sondele petroliere din zonă, ori în capitală, pe diverse şantiere sau în întreprinderi particulare.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica Parohiei Purani, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, a fost zidită între anii 1935-1949 prin stăruinţa fraţilor Gheorghe şi Grigore Dinulescu (învăţători în sat, acești fiind cei care au avut și inițiativa construirii şcolii vechi din Puranii de Sus; şcoală ridicată în anul 1926, apoi renovată în anul 1934) şi contribuţia enoriaşilor [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este în formă de cruce, cu trei turle şi nu are pridvor. Este construită din cărămidă, având lungimea de 20 m, lăţimea de 9 m şi înălţimea de 8 m, grosimea zidurilor fiind de 0,5 m. Are un număr de 15 ferestre şi este acoperită cu tablă galvanizată. [PICTURA] a fost realizată între anii 1966-1972, de către pictorul Stan Sfeclă, fiind în stil bizantin şi executată în tehnica frescă. [ANEXE] [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte de partimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţii care au slujit la această biserică au fost: Pr. Ion Talaleu (1950-1955); Pr. Iorgu Ionesc (1955-1966); Pr. Stoica Marin (1966-1976); Pr. Ion Gheorghe (1976-1980); Pr. Merişescu Alexandru (1980-2006). În prezent la această Parohie slujesc doi preoţi: Preot Paroh Popa Gheorghe, începând cu anul 2003 şi pr. Şerban Bogdan Iulian, începând cu anul 2006.
C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 


F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” [ADRESA] comuna Purani, judeţul Teleorman, cod poştal 147347 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Cărbune Floarea, „File din istoria localităţii Purani de Videle, jud. Teleorman”, în Revista Confluenţe Literare, Anul IV, nr. 1178, 23 martie 2014 (format electronic: http://confluente.ro/Floarea_carbune_1395580486.html, accesat la data de 19.06.2015); Idem, „Istoria localităţii Purani de Videle(continuare)” în Revista Confluenţe Literare, nr. 1182, Anul IV, 27 martie 2014 (format electronic: http://confluente.ro/Floarea_carbune_1395892823.html, accesat la data de 19.06.2015).