Parohia „Sfânta Treime” – Rădulești (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Rădulești este un sat în partea de est a județului Teleorman, în Câmpia Găvanu-Burdea. Pe drumul care leagă orașul Videle de comuna Milcovăț, se trece prin satul Rădulești care aparține de comuna Crevenicu, sat care înainte de al doilea Război Mondial avea statutul de comună, statut datorat în mare măsură familiei de boieri Rădulescu, în jurul căreia se pare că s-a înființat această comunitate, denumită apoi Rădulești. În contextul acelor vremuri, familia Rădulescu a jucat un rol major-având în vedere avântul economic al acestei zone, prin înființarea unei mori amplasate pe cursul râului Glavacioc, unde se prelucra grâul și porumbul adus de pe întreaga suprafața a Raionului Vlașca. Pentru o bună aprovizionare a morii, boierul Rădulescu Paul, care era și Viceprefect al Raionului, a reușit, prin influența sa, să aducă calea ferată care face legătura între Videle și Giurgiu prin sat Rădulești, motiv pentru care se asigură o aprovizionare constantă a morii care se oprea numai de două ori pe an, de Sfintele Sărbători ale Paștelui și Crăciunului. Odată cu avântul economic au apărut o serie de noi dotări publice de mare importanță din care pomenim primăria, gara, prima școală de meserii din Raionul Vlașca și biserica, toate acestea fiind ridicate prin bunăvoința familiei Rădulescu.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Piatra de temelie a bisericii a fost pusă înainte de primul Război Mondial (cca. 1914), iar până la izbucnirea războiului biserica fiind realizată în proporție de 50% (1916), pentru ca în timpul războiului șantierul să fie oprit și reluat după terminarea acestuia. Practic biserica a fost construită în jurul anilor 1914-1916-1920 de către boierul Rădulescu. Moartea ctitorului, în anul 1933, face ca lucrările de construcție să stagneze. Biserica a fost sfințită în anul 1942, având hramul „Sfânta Treime”. Prin arhitectura și sistemul constructiv adoptat la începutul edificării, stilul bisericii se încadrează în specificul tipului de biserici brâncovenești. Terenul pe care se află Biserica, este învecinat pe latura de sud și est cu fosta moșie a familiei Rădulescu, la nord cu drumul sătesc iar accesul se face pe latura de vest din drumul comunal, clădirea fiind retrasă cu aproximativ 10 m de la acesta, în dreptul aleii de acces aflându-se vechea clopotniță. Intrarea de pe fațada de vest este flancată în stânga, de un turn care ar fi trebuit să adăpostească scara de acces spre corul aflat deasupra pridvorului. Prezența acestui turn pare să marcheze volumetric amplasarea bisericii la intersecția celor două drumuri. Fiind realizată în etape, aspectul actual al bisericii subliniază acest lucru, printr-o serie de detalii legate de sistemul constructiv și finisajele puse în operă. Astfel se remarcă doua aspecte majore care impun alura și atmosfera care o degajă în momentul de fată acest edificiu. Prima impresie se datorează aspectului zidurilor aparente din cărămidă plină care, prin proporții și compoziție, se completează fericit cu forma acoperișului dominat de turla bisericii amplasate deasupra naosului. Detaliu care vine să pună în discuție intenția de a lăsa zidăria aparentă se remarcă prin contrastul produs de tencuiala aplicată pe fațada de vest de acces, pe turn și pe turla bisericii. De aici se poate deduce intenția inițială de a acoperii cu tencuială întregul exterior actualmente din zidărie aparentă. Un alt detaliu care se remarcă se datorează modului de acoperire a spațiului interior, care în locul bolților folosite în tipologia oricărui spațiu de rit bizantin, sunt înlocuite de plase din beton cu grinzi. Astfel se creează premisele unei acțiuni realizate în grabă de a finaliza lucrările de construcție a bisericii. Rezultatul este o structură mixtă a clădirii, compusă dintr-o fundație de beton cu ziduri din cărămidă, planșeele cu grinzi din beton, iar învelitoarea este realizată pe o șarpantă din lemn acoperită cu table zincate. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] În prezent biserica este o construcție monumentală, din cărămidă, în formă de navă, acoperită cu tablă, dar netencuită la exterior și nepictată la interior. Structura interioară este cea clasică: altar, naos, pronaos având și un pridvor închis. Dimensiunile bisericii sunt: 40 m lungime, 20 m lățime, 20 m înălțime, cu grosimea zidului de 50 de cm. Sfântul locaș are două turle situate una pe pronaos și una pe vechea clopotnița. Catapeteasma este construită din cărămidă. În anul 1968 s-au făcut lucrări de subzidire și consolidare la altar, iar în 2006 a fost refăcut acoperișul bisericii și în anul 2007 s-au început lucrările de subzidire și consolidare a bisericii. [PICTURA] Biserica nu este pictată. [ANEXE] În anul 2008 s-a refăcut clopotnița, compusă la primul nivel din cancelarie, la etaj bibliotecă, iar partea de sus clopotnița. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica din Rădulești nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoții slujitori ai parohiei Rădulești au fost: Constantin Popescu, Constantin Dobrescu, Ioan Staicu (1932-1968), Paul Tecuceanu (1968-1970), Dumitru Georgescu (1970-1971), Ion Fierbințeanu, Ion Militaru, Emil Bozieru, Emil Dobre, iar din anul 2006 până în prezent Paul Georgel Călin.

C. CIMITIRUL. Satul Rădulești are două cimitire, unul situat în incinta curții bisericii și un cimitir situat la marginea satului. În cimitirul din curtea bisericii se află rămășițele membrilor familiei Rădulescu. 

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Cu puțini ani în urmă biserica din Rădulești, prin Părintele Paul Georgel Călin, a încheiat cu Grădinița „Prichindel” din București, sector 6, două proiecte de parteneriat Gradiniță-Biserică, respectiv în anul 2012 „Cine dăruiește, dobândește” și în anul 2013 „Sunt micuț, dar credincios”.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Încă din anul 2012 biserica din Rădulești întreprinde activități de ajutorare a celor mai nevoiași și dăruiește cadouri tuturor enoriașilor prezenți la Sfânta Liturghie cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun. 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Treime” [ADRESA] sat Rădulești, comuna Crevenicu, jud. Teleorman, cod poștal 145301 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.