Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Răzmirești (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia „Sfinții împărați Constantin și Elena” este situată în comuna Răzmirești, județul Teleorman și face parte din Protoieria Videle, găsindu-se pe drumul județean ce leagă comunele Vitănești – Purani – Siliștea – Răzmirești – Toporu. Pe baza unui document de judecată din 4 septembrie 1574 se poate afirma cu certitudine că localitatea Răzmirești exista la această dată. Acest document de judecată, păstrat în Arhivele Naționale, filiala Giurgiu, dezbate un litigiu de hotar dintre satele Trestenicu de Sus (numele de atunci a satului Răzmirești) și Trestenicu de Jos (Tomuleștiul de azi). Alte documente, din aceeași arhivă, atestă existența satului în secolele următoare. Satul Răzmirești nu a ocupat inițial poziția geografică actuală. În afară de poziția actuală, a mai ocupat alte două poziții. În preajma anului 1850, vatra satului se mută în jurul bisericii nou construită de moșierul Steriade. Din acest moment, vatra satului se mărește treptat, cu deosebire după împroprietărirea din 1864. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica actuală s-a început în luna iunie 1850 și este ctitoria proprietarului Constantin Steriades și a soției sale Maria. Acest lucru este consemnat în [PISANIA] bisericii: „Acest sfânt lăcaș cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, ziditu-s-a din temelie în luna iunie 1850 de proprietarul moșiei Răzmirești, Steriadis cu soția sa Maria, așa după cum glăsuiește pisania din pridvorul bisericii. Din mila lui Dumnezeu în anul 1979, în timpul arhipăstoriei Prea Fericitului Patriarh Justin Moisescu, s-au început lucrările premergătoare picturii bisericii: tencuirea interiorului și introducerea curentului electric. În anul 1980, luna aprilie s-au început lucrările de pictură în tehnica frescă, stil bizantin precum și renovarea catapetesmei de către pictorul bisericesc Tudor Costică din București ajutat de Gorciu Ștefan și Mocanu Ilie. Pictura terminându-se în 30 iulie același an. Toate aceste lucrări s-au făcut cu contribuția enoriașilor satului sub îndrumarea Pr. Paroh Olteanu Paul și a consiliului parohial. Între anii 1998-2001 s-au mai executat lucrări de zidărie exterioară cât și interioară, lucrări de tâmplărie și restaurare totală a picturii în tehnica tempera de către pictor Pascu Voicu în timpul păstoririi P. S. Galation Stângă al Alexandriei și Teleormanului, a P. C. Protoiereu Dobrescu Petre. Toate aceste lucrări s-au făcut cu ajutorul primăriei Răzmirești și al unor enoriași cu frică de Dumnezeu, sub îndrumarea preotului paroh Terpezan Florin Cătălin și al consiliului parohial. Resfințirea bisericii a fost făcută pe data de 10. 06. 2001 de către P.S. Galaction însoțit de un sobor de preoți.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Sfântul locaș este construit din zid în formă de navă având distincte cele trei părți componente: altar, naos și pronaos și având următoarele dimensiuni: lungime 20 metri, lățime 9 metri și înălțime 6 metri, grosimea zidurilor de 0,45 metri. Construcția este din cărămidă arsă, de la temelie până sus și învelită cu tablă galvanizată. Catapeteasma este din lemn de stejar. În anul 1900, s-a înlocuit acoperișul de șindrilă cu tablă galvanizată, iar între anii 1925-1926 s-a modificat turla, iar în 1946 s-au făcut reparați generale. În anul 1980, luna aprilie s-au început lucrările de pictură în tehnica frescă, stil bizantin precum și renovarea catapetesmei de către pictorul bisericesc Tudor Costică din București ajutat de Gorciu Ștefan și Mocanu Ilie. Pictura terminându-se în 30 iulie, același an. Între anii 1998-2001 s-au mai executat lucrări de zidărie exterioară cât și interioară, lucrări de tâmplărie și restaurare totală a picturii în tehnica tempera de către pictor Pascu Voicu. Resfințirea bisericii a fost făcută pe data de 10.06.2001 de către Preasfințitul Părinte Episcop Galaction însoțit de un sobor de preoți. În anul 2007 a fost schimbat integral acoperișul. Tot atunci s-a pardosit biserica. [PICTURA] interioară este executată în stil bizantin de către pictorul bisericesc Tudor Costică din București ajutat de Gorciu Ștefan și Mocanu Ilie. Între anii 1998-2001 s-au mai executat lucrări restaurare totală a picturii în tehnica tempera de către pictor Pascu Voicu. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] În rândul preoților slujitori ai acestui sfânt locaș, amintim pe: Ion Preoțescu, Nicolae Marinescu, Ion Terpezan, Paul Olteanu, Costel Ciocan, Emil Dobre, iar din anul 1997- Florin Cătălin Terpezan.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Împărați Constantin și Elena” [ADRESA] sat Răzmirești, comuna Răzmirești, județul Teleorman, cod poştal 147295 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: MARINESCU, Pr. Nicolae, Istoricul bisericii parohiale Răsmirești, județul Teleorman, f. ed., f.a.