Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Scurtu Drăcești (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Scurtu-Drăceşti este situată în satul Drăceşti, comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman. Ca zonă geografică se află în partea de sud a ţării, în Câmpia Română subdiviziunea Găvanu-Burdea, pe Valea Clăniţei. Drumul de acces spre localitate este drumul judeţean 506 Vităneşti-Găleteni-Scurtu-Negreni. Denumirea sub care apare satul pentru prima oară în documente (sec. XVII) este Motomeni sau Motomenul, nume luat de la moşia Motomeni, pe care s-a dezvoltat. Viaţa sătenilor în acea perioadă nu era tocmai una bună, de vreme ce există documente care atestă vinderea unor locuitori ca rumâni la diferiţi boieri. În secolele ce urmează, satul apare sub denumirea Motomeni-Drăceşti sau numai Drăceşti. În 1805 moşnenii Motomeni Drăceşti, cum rezultă din acte, sunt proprietarii întregului Motomeni. În a doua jumătate a sec. XIX moşia Motomeana era proprietatea lui I.C. Slăvescu care era considerat proprietarul satului Drăceşti. La începutul sec. XIX satul avea în jur de 60 de familii, la sfârşitul secolului tot 60. În 1972 populaţia număra 775 locuitori, iar in 1994 număra 456 locuitori. În prezent sunt circa 100 familii.


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica actuală din lemn , din satul Drăceşti, a fost adusă de la Cocu, judeţul Argeș, cu căruţele şi montată aici; dar nu se ştie exact anul, 1856-1857? sau 1859?, fiind sfinţită după ridicarea ei, adică în anii de mai sus. Are hramul Cuvioasa Parascheva şi se află pe malul drept al râului Clăniţa, pe punctul cel mai înalt al satului. A fost reparată către sfârşitul secolului XIX. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din barne de stejar solide, groase şi încheiate la colţuri în coadă de rândunică. În exterior nu este tencuită. Ca tipologie se încadrează în varianta cu plan dreptunghiular, având pronaosul supralărgit iar pridvorul cu totul original cu şase stâlpi frontali. Lungimea ei este de circa 13 metri iar lăţimea de circa 5 metri. Acoperişul este construit în două ape, având o singură turlă aşezată mai mult pe pronaos. [PICTURA] În interior pereţii sunt zugrăviţi în frescă, dar pictura este deteriorată. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Pentru forma, vechimea şi valoarea artistică, Biserica „Cuvioasa Parascheva” din Drăceşti, a fost declarată monument istoric în anul 1969. [ŞIRUL PREOŢILOR] preot Ioan Popescu (1852), preot Badea Ciupăgeanu (†1907), preot Lăzărescu (slujeşte până în 1926), Preot Nichifor Florescu (1926-1930), preot Vasile Mişu (1930-1934), Preot Voicu Maioru (1934-1943), preot Vasile Bădescu (girează în 1944), Preot Nicolae Popescu (1944-1947), preot Vasile Bădescu (girează în 1948), preot Ştefan Gheorghe (1948-1952), preot Traian Ionescu (1952-1959), Preot Emil Georgescu (girează în 1960), preot Mirică Cristea (1961-1962), preot Ion Ştefănescu (1963-1967), preot Roşu Dumitru (1967-2008), preot Ciomag Cornel (din 2008)

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, se află în vecinătatea bisericii, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ADRESA] sat Drăceşti, comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman, cod poștal 147322 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.