Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Scurtu Mare (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” este aşezată în mijlocul satului, în partea de nord a şoselei Siliştea – Scurtu-Slăveşti la o depărtare de circa 80 metri de acesta, fiind tangentă în partea de vest, cu uliţa care, urmărind la oricare distanţă cursul pârâului Viroş, se îndreaptă spre nord ieşind în câmp. Începând din anul 1939 în componenţa parohiei au intrat enoriaşii din satele Scurtu Mare, jumătate din Negrileşti şi satul Şopîrleşti, din comuna Siliştea, ulterior numită Siliştea Mică.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Construcţia acestei biserici a început în anul 1932 şi s-a întins pe o perioadă de 17 ani. În ziua de 23 octombrie 1949 a avut loc sfințirea bisericii de către Preasfințitul Episcop Partenie Ciopron, Vicarul Sfintei Patriarhii, însoțit de Preacucernicul Consilier Administrativ Gh. Soare și diaconii A.V. Uncu și D. Șerpeșeanu. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUC ŢII] Biserica face parte din rândul bisericilor cu plan treflat (în formă de cruce) și este construită din cărămidă arsă, după planurile arhitectului Ștefănescu. Are trei turle: una mare, în forma octogonală, așezată pe naos și două mai mici, format hexagonal, așezate pe pronaos. Ea este acoperită cu tablă galvanizată. Naosul este despărțit de pronaos prin stâlpi de zid, de o parte de alta a axului longitudinal se află câte un rând de strane dispus atât în naos cât și în pronaos în număr total de 38 (24 în naos și 14 în pronaos). Pridvorul cu lățimea de circa 2 metri se sprijină pe 4 stâlpi prinși într-o balustradă de circa un metru, exceptând bineînțeles intrarea în biserică. Stâlpii, în partea superioara, sprijină trei arcade semicirculare. Pardoseala, ridicată deasupra solului la o înălțime de 0.80 metri, cu o scara la intrare cu cinci trepte, este din ciment sclivisit. La intrarea în pronaos, în stânga ușii, se găsește scara confecționată din material lemnos, ce duce în balconul destinat corului. Tâmpla este sculptată în lemn de stejar de către sculptorul Constantin Iliescu din București, în intervalul 1 decembrie 1946 - 1 iunie 1947. [PICTURA] bisericii a fost executata pe cheltuiala enoriașilor de către pictorul Vasile Blendea, plătindu-i-se în natură una mie duble de grâu. Interiorul a fost lucrat în tempera, iar pridvorul în frescă. A fost refăcută de către profesorul pictor Rondelli Marian din București, în anul 1996. [ANEXE] În data de 6 august 1997, odată cu resfințirea bisericii, s-a înălțat o construcție anexă, având o cameră, o bucătărie și o sală deschisă. Cu aceeași ocazie s-a înlocuit și clopotnița din lemn cu una din zid. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Se găsesc câteva cărți din secolul al XIX-lea: „Cazanie” (1824 – Tipografia Buzăului), „Evanghelie” (1844 – Tipografia Scheiului), „Tipic Bisericesc” (1851 – Tipografia lui A. ). [ŞIRUL PREOŢILOR] Popa Bratu (la 2 aprilie 1799 era în funcție întrucât semna jalba către mitropolitul Dositei împreună cu popa Stan); Voicu sin Popa Bratu (nu cunoaștem la ce dată a intrat în funcție dar știm că a fost până în 1824);Stoica sin Popa Bratu (1824-1846); Badea sin Popa Voicu: (1846-?, la anul 1870 încă era în funcție conform tabelului cu preoții din județul Vlașca). Către sfârșitul secolului, probabil în urma vreunei reorganizării bisericești, biserica Adormirea Maicii Domnului din Scurtu Mare devine filială a bisericii Sfântul Nicolae din satul Scurtu Slăvești. În aceasta stare a rămas până în anul 1939, când a devenit iarăși parohie, timp în care localitatea a fost deservită religios de preoții de la biserica Sfântul Nicolae: Bădescu Vasile (1939-1979); Iliuță Constantin  (1979-1987, 1 februarie); Drăghici Ștefan (a suplinit de la 1 februarie pana la 1 iulie 1987); Grigore Marian (1987-1989), Dinu Marian (1990) și, începând cu luna noiembrie 1990, Cristea Gabriel.

C. CIMITIRUL. Se află vis-a-vis de biserică.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia nu desfășoară activități pastoral-misionare, cultural, editoriale, filantropice sau catehetice.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului” [ADRESA] sat Scurtu Mare, comuna Scurtu, judeţul Teleorman, cod poştal 147320 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.