Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Scurtu Slăvești (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Scurtu Slăvești, comuna Scurtu Mare, județul Teleorman. Satul Scurtu Slăvești este situat în întregime pe partea stângă a pârâului Clănița, străbătut de tronsonul comun al celor doua drumuri județene, 506 și 701. 


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica parohială cu Hramul Sfântul Nicolae este așezată în partea de vest a satului, în apropierea pârâului. În capitolul IX din „Monografia Județului Teleorman”, la pagina 268, autorul Stan V. Cristea fixează o dată a construcției locașului de cult, respectiv perioada 1832-1840, folosindu-se de cele doua pietre funerare care se găsesc în curtea bisericii datate 1832. După tradiția locală această biserică ar fi una din cele mai vechi bisericii din regiune. Într-o catagrafie austro-ungară, de la anul 1810, Radu Crețeanu descoperă o biserică cu hramul „Sfântul Nicolae” cu aceeași localizare ca cea actuală. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica „Sfântul Nicolae” este construită din bârne de stejar și tencuite, înălțată pe un soclu de beton armat de 1,2 m, având forma de navă, cu pridvor, pronaos, naos și altar. Sfântul altar are forma de semioctogon. Altarul mai este prevăzut cu doua ferestre: una la est și una la nord. Catapeteasma este din cărămidă tencuită și pictată. Naosul este prevăzut cu doua ferestre mici fiind despărțit de pronaos de un zid susținut pe doi stâlpi de cărămidă. Pridvorul este construit din cărămidă și susținut de patru stâlpi tot din cărămidă. Biserica are o singură turlă confecționată din lemn și acoperită integral cu tablă. În anul 1981 a fost tencuită pe interior și exterior, iar în anul 1982 a fost pictată. În anul 2008 a fost refăcut tot exteriorul bisericii, cât și pictura. [PICTURA] bisericii este făcută în ulei în anul 1981 de către pictorul Victor Georgescu. [ANEXE] Clopotniţa, detaşată de biserică, este construită din țeavă și învelită cu tablă. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Ion Duhovnicul, Radu Popa, Diaconul Ion, Diaconul Mareș, Diaconul Petre, Pr. Radu (1879), Pr. Badea Brateș (1903-1933), Pr. Aurel Ionescu (1933-1941), Pr. Dumitru Neicu (1942-1948), Pr. Marin Mărginescu (1948), Pr. Tache-Popescu Flavius Emanoil (1998-prezent).

C. CIMITIRUL. Parohia deţine doua cimitire în suprafață de: 3000mp în satul Scurtu Slăvești și 1933mp în satul Valea Poștei, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] str. Biserici, sat Scurtu Slăvești, comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman, cod poștal 147402 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.