Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Sericu (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Pe plaiuri teleormănene, în proximitatea oraşului Videle, aparţinând de comuna Blejeşti, pe drumul judeţean ce leagă Blejeştiul de Cosmeşti, se află satul Sericu.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] A fost construită în anii 1812-1813, după cum se poate citi pe bârna din pronaos, fiind reparată apoi în anii 1882, 1926 si 1933. Din păcate nu se păstrează documente sau înscrisuri privind ctitorii bisericii, însă din surse orale se pare că a fost construită de către locuitorii satului prin strădania şi cheltuiala lor. Întrucât nu are un singur ctitor, numele celor ce s-au ostenit ridicând biserica s-au pierdut odată cu trecerea vremii. Biserica, ce a fost construită iniţial pe un alt amplasament, a fost mutată în cimitirul parohial unde se află şi astăzi. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUC ŢII] Este construită după un plan dreptunghiular simplu, cu pridvor îngust, închis cu scândură, cu o boltă semi-cilindrică, ce acoperă pronaosul şi naosul, iar altarul cu absidă poligonală, este acoperit cu panouri uşor curbe. În faţă, pridvorul are, în partea superioară, un fronton în triunghi. Turla, pătrată, este aşezată peste pridvor. Tâmpla este din lemn şi are trei deschideri tradiţionale. Construcţia este din bârne de stejar relativ subţiri, încheiate pe pereţii principali în câte un stâlp aşezat în dreptul despărțiturii dintre pronaos și naos. La consolidările ulterioare s-a ridicat pe soclu de beton, s-a aplicat centură de beton, s-a făcut pardoseala din dale de beton, iar acoperişul, în două ape, a fost sprijinit pe stâlpi aşezaţi paralel cu pereţii, totodată fiind căptuşit cu scânduri tot interiorul, precum şi stâlpii pridvorului şi ultimele laturi ale absidei. Planul şi elementele de elevaţie, respectiv bolta interioară şi clopotniţa, aşezată peste pridvor, sunt cele de la început. În anul 1926, însă, s-a modificat acoperişul în două ape, iar învelitoarea din şindrilă a fost înlocuită cu tablă. [PICTURA] Biserica nu este pictată, însă în anul 2003 a fost vopsit interiorul în ulei.[ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] A deţinut mai multe cărţi de cult vechi, între care: „Evanghelie” (Bucureşti, 1750), „Antologhion” (Râmnic, 1786), „Penticostar” (Bucureşti, 1800), „Octoih Mare” (Buda, 1811), „Triod” (Buda, 1816), „Triod cu strastnic” (Buda, 1816), „Cazanie” (Bucureşti, 1828), „Evanghelie” (Neamţ, 1833), „Antologhion” (Buda, 1838), toate aceste cărți aflându-se la „Centrul de carte veche” din Alexandria. [ŞIRUL PREOŢILOR] În biserica satului Sericu, închinată Sfântului Mare Ierarh Nicolae au trudit întru mântuirea credincioşilor, preoţii: Andrei Cosmescu, Marin Trandafirescu, Dumitru Gropoşilă, Marin Zamfirescu, Marin Clănţău, Aurel Ionescu, Viorel Stănescu, Ionuţ Turnea, Bogdan Şerban. Actualmente lucrarea acestora este dusă mai departe de preotul paroh Valentin Enache.

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] sat Sericu, comuna Blejești, judeţul Teleorman, cod poștal 147017 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.