Parohia „Sfinţii Împărați Constantin şi Elena” – Siliștea Vida (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Siliştea Vida are o aşezare masivă de case, în formă de cerc, având în centrul său o întretăiere de drumuri-răspântie în patru direcţii. Localitatea se află pe drumul judeţean Videle-Piteşti. Biserica se află situată în centrul satului, împreună cu toate celelalte instituţii publice. Localitatea este întemeiată de boierul Nicolae Perticaru, proprietarul moşiei Siliştea, nu se ştie sigur la ce data. În data de 7 iunie 1950, din localitatea Siliştea a izbucnit o rebeliune anticomunistă, revoltă ce s-a împrăștiat rapid şi în toate zonele învecinate, fiind înăbușită în sânge de către regimul comunist 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Actuala biserică a fost construită în anul 1937 cu cheltuiala boierului Nicolae Perticaru. Spun bătrânii că, înainte de această biserica, a fost o altă biserică, construită exact pe acelaşi loc dar care s-a dărâmat şi pe locul căreia s-a ridicat actuala clădire. Nu se cunosc date cu privire la vechea biserică şi nu se păstrează nimic din ea. [PISANIA]: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi împreună lucrarea Sfântului Duh, sub păstorirea şi binecuvântarea Preasfinţitului Episcop Galaction, la îndrumarea preacucernicului preot protoiereu Dobrescu Petre, în perioada 1995-2012 s-au realizat lucrările de tencuire, acoperiş, catapeteasmă şi repictare în tehnica fresco la biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Maica sa Elena cu ajutorul financiar al enoriaşilor şi stăruinţa preotului paroh Valentin Dobrescu şi a cântăreţilor Rizea Dumitru şi Aurel Dănac. Slujba de resfinţire a fost săvârşită de către P.S. Episcop Galaction împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi, în ziua de 15.07.2012 (Pictor Stelian Tănase-Gratia).” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are formă de corabie şi este zidită cu cărămidă, iar ca liant are un amestec de pământ argilos cu var. În partea dreaptă a naosului, lipit de biserică se află un lob ce ascunde o scară interioară zidită, folosită pentru urcarea în turla bisericii, atunci când clopotniţa era situată în turlă. Temelia bisericii este tot din cărămidă. Bătrânii spun că ar avea temelie de aproximativ 2 metri adâncime. Zidul construcţiei are o grosime de 0.6 metri. Acoperişul bisericii este făcut de tablă galvanizată, cu o singură turlă situată deasupra naosului. De asemenea, acoperişul este prevăzut cu două cruci, una situată deasupra altarului şi o alta așezată pe turla. Lungimea totală a bisericii pe interior, este de 16.50 metri, iar lăţimea este de 6 metri. Le interior înălţimea bisericii este de 4 metri şi se continuă cu o cupolă mică deasupra naosului de un metru şi douăzeci centimetri înălţime, unde este pictat Iisus Hristos Pantocrator. Pe exterior înălţimea totală a bisericii este de 13 metri, iar înălţimea zidului până la sageac este de 5 metri. Din construcţie biserica este prevăzută cu opt ferestre ce au ca formă arcada. Catapeteasma bisericii este zidită din cărămidă, iar uşile împărăteşti şi diaconeşti au formă de arcadă. Naosul este despărţit de pronaos de două coloane ce susţin bolta. În anul 1982, faţadei bisericii i s-a ataşat un pridvor realizat din cărămidă, prin osteneala materială şi fizică a unui enoriaş. Resfinţirea bisericii a fost făcută în anul 1983 de către Preasfințitul Părinte Episcop Roman Ialomițeanul. În anul 1999, curtea bisericii a fost împrejmuită cu gard de ulucă. În anul 2000, s-au executat lucrări de retencuire a pereţilor bisericii, ocazie cu care s-a decopertat toată tencuiala exterioară şi s-a refăcut în tehnică praf de marmură şi ciment alb. În anul 2005 s-au executat lucrări capitale la tencuielile interioare ale bisericii, când toţi pereții interiori au fost decopertaţi total şi întăriţi ca structură de rezistenţă cu plasă sudată. În anul 2007  s-a instalat încălzire centrală, geamuri şi uşi termopan, aer condiţionat, s-a schimbat în totalitate partea de electrică şi s-au montat proiectoare pentru iluminarea exterioară a bisericii. În anul 2008 s-a refăcut în totalitate acoperişul bisericii şi s-a construit sageac, căci nu avea. [PICTURA] originală a bisericii, efectuată de pictorul Constantin Corbu în tehnica ulei, a fost restaurată în anul 1983 de pictorul Titorenco, ocazie cu care s-au executat şi lucrări de restaurare la tencuielile exterioare ale bisericii. Biserica nu are picturi exterioare, cu excepţia celor de pe faţada pridvorului, ce reprezintă de-a dreapta şi de-a stânga uşilor de acces pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi deasupra scena cu hramul bisericii: Sfinţii Împărați Constantin şi Elena. În ani 2010- 2012 s-a repictat în totalitate interiorul bisericii în tehnică fresco de către pictorul Stelian Tănase cu ajutorul financiar al enoriaşilor. [ANEXE] În anul 1971 a fost construită clopotniţa, executată din ţeavă și acoperită cu tablă. Casa parohială, construită în anul 1990 cu osteneala enoriaşilor, este acoperită cu plăci de azbociment. În anul 2004 s-au făcut lucrări de reparaţii capitale la casa parohială atât la pereţii interiori cât şi la cei exteriori, s-a mai clădit o cameră şi s-a instalat încălzire centrală. În anul 2009 s-a refăcut în totalitate acoperişul casei parohiale învelindu-se cu tablă. Cu osteneala enoriaşilor în anul 2009 s-a ridicat un locaş pentru sărbătorirea hramului bisericii şi diferite trebuinţe. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţi: Ioan Mihai este menţionat ca preot slujitor în anul 1814. La biserica actuală au slujit: Ioan Chiriţă, Nicolae Rafailescu (până 1950), Corneliu Iliescu (1950-1969) şi (1972-1983), Marin Stoica (1970-1972), Gabriel Cristea (1983-1987), Costel Mişu (1983-1987), Constantin Dumitrescu (1987-1998), Valentin Dobrescu (1998- până în prezent).

C. CIMITIRUL. Parohia nu are cimitir în proprietate.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia are un grup de cateheză, format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Române și Organizației Word Vision - România Hristos împărtășit copiilor.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinţii Împărați Constantin şi Elena” [ADRESA] comuna Siliştea Vida, jud. Teleorman, cod poștal 147345 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.