Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Slăvești (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul este situat pe Drumul Județean Alexandria-Pitești și face parte din comuna Tătărăștii de Jos, în nordul județului, aproape de granița cu județul Argeș. Rețeaua hidrografică este alcătuită din cursul râului Teleorman și pârâul Obartu. Aici au fost descoperite un număr important de obiecte de silex, piatra, os, corn sau cupru, vase ceramice bogat ornamentate, statuete antropomorfe și zoomorfe, obiecte de podoaba aparținând neoliticului. Pe raza localității, la NE de sat, la „Măgura din Valea Măgurii” la, liziera pădurii, datează o așezare din Neolitic și aparține culturii Gumelnița și o alta, de tip tell, datată în epoca bronzului timpuriu, aparținând Culturii Glina. Din punct de vedere administrativ localitatea a aparținut de Plasa Mijlocul de Jos a județului Teleorman. Plasa Slăvești cuprindea 34 de sate. Reforma administrativa din 1908 a micșorat numărul plaselor de la 14 la 8, acum figurează si Plasa Slăvești la poziția a V-a după Plasa Roșiori, cu un număr de 12 comune. Această stare administrativa durează, cu mici modificări teritoriale, până la data de 06.11.1950, când M.A.N. a adoptat legea 5 de raionare a țării. Comuna Slăvești este aparținătoare de Raionul Vârtoape și ulterior de Raioanele Olteni și Videle. Legea Nr.2/1968 prevede revenirea la forma administrativă teritorială de județ, oraș și comună. Conform acestei legi fostele comune Slăvești, Negreni, cu satele aferente, au fost arondate comunei Tătărăștii de Jos, situație care este în vigoare și astăzi.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica este ctitorită de Mihail Slăvescu și de fiul acestuia, Alexandru, pe propria cheltuială. Construcția s-a ridicat între 1851 și 1853. Biserica a fost sfințită la 20 iunie 1853 de către Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul și Mitropolitul Nifon Sevastis. [PISANIA], aflată în pridvorul bisericii, are următorul text: ,,Aceasta sfântă și dumnezeiască biserică, cu ajutorul preaputernicului Dumnezeu, s-a zidit de noi din temelie spre prăznuirea hramurilor: Sfânta Treime, Sfinții Voievozi și Sf. Ierh. Nicolae la anul 1851 iunie 11 și sfințită la anul 1853, cu toata cheltuiala și osârdia robilor lui Dumnezeu pitarul Mihail Slăvescu și fiul său Alexandru în zilele oblăduirii Prea Înaltului domn Barbu D. Șirbei B.B .și Prea Sfinției Sale Arhipăstorului Mitropolit Nifon Sebastis; Aflându-se și excelența Sa general aghiotant al Maiestății Sale Împăratul tuturor rușilor Prințul Gorciacov cu armie rusească venit în țara noastră la 20 iunie 1853 pentru chestia relației orientale” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce, având o lungime de 24,17 m, o lăţime de 8,80 m şi o înălţime 17,40 m; grosimea zidurilor fiind 70 cm., străpunse de un număr de 5 ferestre. Pe acoperiș de înalță o singură turlă, aşezată pe pronaos și acoperită cu tablă. Pridvorul este semideschis. Catapeteasma este făcută din lemn. Biserica a fost reperată între anii 1936 și 1937 de către meșterul Stan Soare. Biserica a fost reparată capital în 1936-1937 de către meşterul Stan Soare (s-au efectuat lucrări de subzidire, de reparaţii interioare şi exterioare şi de consolidare a zidurilor cu centuri de fier). În anul 1999 s-a restaurat catapeteasma şi s-au realizat lucrări la subzidire a pereţilor bisericii. În anul 2008 s-au executat lucrări de reparaţii la acoperiş, prelungirea sagiacului, repararea şi renovarea pereţilor exteriori ai bisericii şi ai clopotniţei, precum şi pictarea icoanei de hram aflată pe faţada bisericii. [PICTURA] originală este în ulei și a fost executată de zugravul Niță Stoienescu și Matache Rădulescu. Cu ocazia reparațiilor din 1936-1937 a fost retușată pictura de zugravul Constantin Zaharescu. [ANEXE] Clopotnița este construită din cărămidă și datează din 1853. Ea are următoarele dimensiuni: înălţimea de 15 m, lungimea de 8,80 şi lăţimea de 8,80. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Toma Popescu (până în 1908), Zamfir Cristea (1909-1936), Nicolae Ionescu (1936-1995), Aurelian Bălășel (1995-prezent).

C. CIMITIRUL. Cimitirul parohial este situat în centrul parohiei pe malul râului Teleorman.  

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Până în anul 1918 a funcționat o școală cu 2 clase, anexată de clopotniță Bisericii, fiind prima scoală unde erau acceptate și fete. Clădirile nu se mai păstrează.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] satul Slăvești, comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman, cod poștal 147397 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.