Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Ciolănești Deal II (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Ciolăneşti este alcătuită din 3 sate: Ciolănești Deal, Ciolăneşti Vale şi Baldovineşti. Este situată în partea de N a judeţului Teleorman, la distanţa de 56 km de reședința judeţului, Alexandria, 25 km de oraşul Roșiori de Vede, 14 km de gara Balaci şi 85 km de Turnu Măgurele. În legătură cu înfiinţarea şi istoricul comunei se cunosc puţine date. Se ştie că este o aşezare veche neolitică, fapt dovedit atât prin descoperirea întâmplătoare din 1910, pe locul lui Marin Buşega din Ciolănești Deal, a 25 de vase întregi şi fragmentare din ceramică dacică şi a altor două vase (dintre care unul a fost trimis în 1939, împreună cu alte obiecte ale Muzeului Naţional la Expoziţia universală de la New-York, de unde nu au mai fost restituite), cât şi de cercetările şi săpăturile efectuate în anul 1964 de Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol din Iaşi împreună cu Muzeul de Istorie din Alexandria, soldate cu identificarea mai multor aşezări din epoca neolitică (aşezarea de terase de pe locul „la moşii”). O legendă spune că numele de Ciolănești vine de la Ciolan. Cine era acest Ciolan? Moşia cu care au fost împroprietăriţi ţăranii la 1864, 1881, 1897, a aparţinut mănăstirii Sărindar şi era sub administraţia mănăstirii Comana din Vlaşca. De la Comana a fost trimis Ciolan să exploateze pământul. S-a aşezat cu robii lui în partea de nord a comunei unde şi-au construit bordeie (aici s-au găsit urme cu ocazia săpăturilor). După anul 1850, din cauza lipsei de apă, oamenii au plecat şi s-au aşezat de o parte şi de alta a Pârâului Câinelui. În partea de nord-vest, lângă satul Baldovineşti se găsesc şi astăzi ruinele unei mănăstiri care se presupune că a fost zidită la 1688-1700.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica nu a fost ridicată pe locul alteia mai vechi, ci pe un loc nou, între anii 1900-1907 de către un cetăţean grec (B. Pressell), în timpul preotului paroh Sachelarie Mihail Marinescu, fiind de altfel şi primul slujitor al bisericii. La început biserica a avut hramul Duminica Tuturor Sfinţilor. După moartea întâiului preot slujitor, Mihalache Marinescu, pe data de 8 noiembrie 1930, de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, se hotărăşte ca biserica să poarte acest hram, pe care de altfel îl are şi astăzi. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din cărămidă dăruită de către Marin şi Dragomira Bărbulescu. Are formă de cruce, cu 20 m lungime, 9 m lăţime, 6 m înălţime până la acoperiş şi 6 m la turlă. Biserica are 2 turle pe capac, 3 ferestre în pridvor, 5 ferestre pe lateral și 2 pe turlă. Are pridvor închis cu ușă la intrare, plus o uşă la miazănoapte. Catapeteasma altarului este făcută din lemn de brad. [PICTURA] bisericii este în stil bizantin, fiind pictată prima oară în anul 1907, de către pictorul Necula Petre şi fiul său Simion, fiind apoi refăcută în întregime, între anii 1997-2000, de pictorii Dan Mărăşescu (fiu al satului) și Nicolae Lupu. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] La această biserică au slujit următorii preoţi: Mihalache Marinescu, Marinescu Mişu, Mihăilă, Diaconu Constantin (originar din judeţul Argeş comuna Goleşti, decedat în anul 1883), Dobrin Gheorghe (1940-1995), Mihai Ilie(1985-1995), transferat la București, Moise Petre (1995-2005), transferat la București, Dobrescu Valentin (1996-1998) transferat la parohia Siliştea Vida-Teleorman, Ciobanu Cristian (venit în luna mai 1998 de la parohia vecină Baldovineşti, slujeşte şi în prezent), Neagu Aurel Ionuț (hirotonit în luna august 2005, slujeşte şi în prezent).

C. CIMITIRUL. Se află în curtea bisericii, având şi titlul de proprietate pe o suprafaţă de 1ha și 2398mp. În cimitir nu se află înmormântate personalităţi bisericeşti sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Au avut loc, în cadrul parohiei, activităţi pastoral-misionare şi catehetice în cadrul programului Patriarhiei Române în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi organizaţiei Word Vision, programul ,,Alege școala”, unde au participat în jur de 10 copii, din care 2 au mers până în faza pe Episcopie, unde au luat premii. De asemenea se desfăşoară programul Hristos împărtăşit copiilor.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” [ADRESA] comuna Ciolăneşti, judeţul Teleorman, cod poștal 147077 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.