Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Talpa Bâscoveni (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Talpa este străbătuta de drumul județean 506 care face legătura în partea de nord cu localitatea Scurtu Mare și în partea de sud cu localitatea Gălăteni, în aceasta din urmă există gara CFR, astfel localitatea Talpa aflându-se la o distanță de 10 km de calea ferată. Drumul județean 506B face legătura spre vest cu localitatea Trivalea Moșteni și cu drumul național care leagă Alexandria de municipiul Pitești. Distanța față de municipiul reședință de județ fiind de 45 km. Unele argumente cu privire la vechimea localități găsim în hrisovul Matei Basarab, domnul Țarii Romanești, datat aprilie 1631, precum și unele indirecte, și anume școlile din Talpa Bâscoveni și Talpa Ogrăzile sunt atestate documentar din anul 1866. Au existat bătrâni care au fost împroprietăriți cu pământ în timpul reformei agrare din anul 1864 din vremea lui Alexandru Ioan Cuza; unii dintre bătrânii comunei au participat la războiul pentru obținerea independenței, din anul 1877 de sub stăpânirea otomană. În forma actuală, comuna Talpa este alcătuită din cinci sate, fiecare având câte o legendă proprie. Denumirea de Talpa provine de la preocuparea oamenilor care au locuit pe acest teritoriu, așezați de o parte și de alta a pârâului Clănița. Pe malurile acestui pârâu există o pădure extrem de bătrână, cu arbori foarte groși. Oameni de aici aveau ca ocupație principală confecționarea de tălpi pentru construirea caselor. Oamenii construiau case cu prispe puse pe tălpi, iar locuitori din satele vecine Slăvești, Tătărăști, Scurtu și mai departe spre Pitești, veneau la Talpa și cumpărau tălpi, de aici veni denumirea de Talpa, cât și de la zicala de prin părțile locului: „Hai la Tălpi să luăm lemnărie pentru casă!” sau „Hai la Tălpi să facem case!” În trecut comuna Talpa era alcătuită din opt sate: Talpa Bâscoveni, Talpa Ogrăzile, Linia Costii, Rotărești, Talpa Poștii, Talpa Lefești, Talpa Ionești, Talpa Trivale, astăzi păstrându-se numai primele cinci.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica Parohială a fost construită de către credincioşii parohiei începând cu anul 1933 şi terminată în anul 1939 pe locul unei alte biserici mai mici. De la vechea biserică nu se mai păstrează decât hramul: „Sfântul Ierarh Nicolae.” Acest lucru se confirmă şi din textul pisaniei, ce se găsește la intrarea în biserică. [PISANIA]: „Ziditu-s-a acest sfânt locaş al bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae în anul mântuirii 1933 de către credincioşii parohiei Talpa Bâscoveni. În anul 1995 cu stăruința preotului paroh Ogrăzeanu Niculae şi contribuția credincioșilor parohiei a fost restaurată pictura de către pictorul M. Rondelli.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica, în formă de navă, este construită din cărămidă, cu o lungime de 16 m, lățime 6.5 m. Grosimea zidurilor este de 48 cm, având de-a lungul lor 10 ferestre. Biserica, cu o singură turlă, este acoperită cu tablă zincată și are un pridvor închis. Catapeteasma, scaunele şi strănile bisericii sunt noi confecționate din stejar sculptat. Uşile de la intrare precum şi cele care despart pridvorul de naos sunt executate din stejar masiv sculptat. [PICTURA] este în stil bizantin, executată în anul 1939 de pictorul M. Rădulescu din Ploieşti şi restaurată în anul 1995 de pictorul Marian Rondelli. [ANEXE] Clopotniţa, detaşată de biserică, este construită stâlpi metalici şi învelită cu tablă, în anul 1990. În anul 1994 în curtea bisericii s-a construit o cancelarie parohială, o bucăt¬ărie şi o sală de mese. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Din 1933 până în prezent se cunosc următorii preoți slujitori: Ilie Stănculescu, Cântăcioiu, Ioan Grigore, Mihai Popescu, Ogrăzeanu Niculae, Ogrăzeanu Costin.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] str. Primăverii, sat Talpa - Bâscoveni, comuna Talpa, judeţul Teleorman, cod poștal 147384 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.