Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Talpa Trivale (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.4. .]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica Parohială a fost construită de către credincioşii parohiei începând cu anul 1927 şi terminată în anul 1931 pe locul unei alte biserici mai mici. De la vechea biserică nu se mai păstrează decât hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva. Acest lucru se confirmă şi din textul pisaniei. [PISANIA] situată la intrarea în biserică, are următorul conținut: „Ziditu-s-a acest sfânt biserică cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva în 1927. În anul 1997 prin stăruința preotului Ogrăzeanu Niculae şi aportul consilierilor: Blându Nicolae, Băroiu M. Marin, Ghersin Zamfir, Leafu C-tin, Lungu Gheorghe, Papuc Vasile, Ogararu Dobre,si Vochin Marin si contribuția bănească credicioşilor acestei parohii biserica a fost restaurată si pictată de pictorul Virgil Cristea.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica, în formă de navă, este construită pe fundație de beton, având înălțimea de 1.5m, continuându-se cu tălpi de stejar aşezate orizontal una peste alta peste care a fost bătută sârma, plasă şi trestie şi apoi tencuită. Lungimea bisericii este de 14 m, lățimea de 6 m, înălțimea de 5m şi are o singură turlă de 2.5m, învelită cu tablă zincată .Biserica are 8 ferestre si un pridvor închis. Catapeteasma este construită din lemn de tei, scaunele şi strănile bisericii sunt noi confecționate din stejar sculptat. Uşile de la intrare precum şi cele care despart pridvorul de naos sunt executate din stejar masiv sculptat. [PICTURA] este în stil bizantin, executată de pictorul M. Rădulescu din Ploieşti şi restaurată în anul 1997 de pictorul Virgil Cristea. [ANEXE] Clopotniţa, detaşată de biserică, este construită stâlpi metalici şi învelită cu tablă zincată. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Până în prezent se cunosc următorii preoți slujitori: Ioan Duhovnicul, Vrabie Ion, Dumitru Popescu, Petre Stănculescu, Mihai Popescu, Ogrăzeanu Niculae.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, în curtea bisericii, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ADRESA] str. Înv. Stoicescu, satul Talpa-Ogrăzile, comuna Talpa, judeţul Teleorman, cod poștal 147384 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.