Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Tămășești (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] În mijlocul satului Tămăşeşti, pe albia pârâului Glavacioc, în apropierea colinei Dealul Drăguţei şi la 2 km depărtare de şoseaua Giurgiu-Piteşti se află biserica parohială Tămăşeşti. Parohia este formată din două sate: Stânceasca şi Tămăşeşti, acesta din urmă fiind şi cartier al oraşului Videle. Numele satului provine de la un mare proprietar de moşii, Thomas. Data înfiinţării satului Tămăşeşti nu poate fi dată cu precizie. Legendele spun că a existat un mare moşier Thomas de origine franceză şi din nevoia mâinii de lucru a înfiinţat satul cu oameni fugiţi sau izgoniţi de pe moşiile boierilor din Oltenia. Treburile de pe moşie erau lăsate în seama administratorilor şi a arendaşilor care îi trimiteau la Paris partea care i se cuvenea. Ulterior moşia ar fi trecut în proprietatea Mariei Holbaschi Alexandru. Proprietara a cedat această moşie Eforiei Spitalelor Civile care a dat-o cetățenilor în ,,obşte”, iar după primul război mondial s-a făcut împroprietărirea ţăranilor. Dintre evenimentele istorice importante la nivel naţional cu reverberaţii pe plan local este răscoala din 1907. Cauzele răscoalei au fost lipsa pământului, dijma şi zilele de clacă. După spusele bătrânilor răscoala a venit dinspre Blejeşti-Vida în frunte cu Manole Stoicovici - zis ,,Studentul”. Satul nu are eroi în această mişcare care a avut ca rezultat împroprietărirea satului cu 75 ha de izlaz pentru furaje. Casele sunt aproape uniforme. Construite din paiantă tencuită cu ciment şi var sau din cărămidă sunt acoperite cu tablă galvanizată sau ţiglă. Suprafaţa totală a satului este de circa 44 ha.


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Înaintea bisericii actuale, în partea dreaptă, a fost o altă biserică din lemn ruinată de vreme şi distrusă complet în anul 1910. Sfântul locaş a fost construit din cărămidă, var şi ciment între anii 1936-1965, cu cheltuiala enoriaşilor, în valoare de 270 000 lei, şi cu ajutorul dat de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, în valoare de 35000 lei. Lucrările s-au desfăşurat sub stricta supraveghere a inginerului Iordache Diaconiţă din Bucureşti. [PISANIA]: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh începutu-s-a zidirea acestui sfânt şi dumnezeiesc locaş cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae în anul 1936 pe locul vechii biserici din bârne, ruinată de vreme şi distrusă complet în anul 1910. Din pricina războiului celui mare şi a urmărilor lui zidirea s-a înălţat cu greu până la streaşină între anii 1936-1955. Cheltuielie pentru ridicarea sfintei biserici au fost făcute din daniile credincioşilor şi din ajutorul părintesc dat de către P.FP.P. Justinian. S-a ostenit cu ridicarea sfântului locaş obştea credincioşilor şi multa stăruinţă a Consiliului Parohial în frunte cu preotul iconom stavrofor Petre D. Tecucianu. Această biserică s-a târnosit în ziua de 7 noiembrie 1965 de către P.S. Vicar Patriarhal Antim Nica Târgovişteanul. Cu binecuvântarea P.S. Părinte Galaction în anul 2000 s-au efectuat lucrări de renovare a exteriorului, pardosire cu mozaic veneţian şi restaurarea picturii de către p.b. Valeriu Roman, preot fiind Vlad Marinică. Cheltuielile au fost suportate de enoriaşi, Primăria Oraşului Videle, ing. Adriean Videanu şi Vlad Anton. Târnosirea s-a făcut în ziua de 31 decembrie 2000 de către P.S. Galaction împreună cu protoiereul Petre Dobrescu însoţit de un sobor de preoţi.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are formă de cruce, acoperişul fiind din tablă. Dimensiunile sfântului locaș sunt următoarele: lungime 21 m, lăţime 7 m, înălțime 4m, înălţimea turlei care se află deasupra naosului este de 4 m. Grosimea zidurilor este de 50 cm, iar numărul ferestrelor este de 14, pridvorul este închis şi adăugat ulterior. Biserica nu are coloane la interior şi catapeteasma este din zid de cărămidă. [PICTURA] a fost executată în anul 1965 în stilul bizantin românesc, în tehnica fresco, de către pictorul autorizat Dimitrie Hornung. În anul 2000, împreună cu lucrările de renovare a tencuielilor exterioare şi a acoperişului s-a efectuat si restaurarea picturii de către pictorul autorizat, categoria a III-a, Valeriu Roman. În urma acestor lucrări biserica a fost resfințită de către Preasfințitul Părinte Episcop Galaction. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Badea şi Marin Marinescu (până în anul 1877), Lazăr Marinescu (1877-1918), Radu Smărăndescu (1918-1922), Alexandru Bădănoiu (1922-1926), Dumitru Nicolescu (1926-1958), Petre Tecucianu (1958-1966), Geadău Constantin (1967-1971), Paul Florea (1971-1977), Ciucă Ion (1978-1988), Sandu Nicolae (1988-2000), iar din anul 2000 până în prezent, Vlad Marinică-Anton.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. Monumentul eroilor din curtea bisericii a fost construit din piatră în anul 1918 de către autoritățile locale din acea vreme. El are următoarele dimensiuni: înălţime-2,20m, lungime 40 cm si lăţime 28 cm. În anul 1979 s-a început construcţia unui alt monument al eroilor, de dimensiuni mari, amplasat în faţa curţii bisericii, în partea stângă.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  Biserica a organizat de-a lungul timpului pelerinaje la locurile sfinte din ţara noastră. În prezent se desfăşoară activităţi de ajutorare a celor nevoiaşi şi periodic se ţin cateheze la care participă copiii si tinerii.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] str. Glavaciocului, nr.1, cartier Tămăşeşti, oraş Videle, jud. Teleorman, cod poștal 147300 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.