Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Târnava (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Locuitorii satului Târnava s-au așezat cu gospodăriile de o parte și de alta a drumului județean Drăgănești-Vlașca - Videle, pe un fel de colină ce domină Valea Câlniștei și împrejurimile. În partea de nord-vest este albia râului ce face un unghi de 45 de grade, în care apele umflate primăvara din topirea zăpezilor sapă malul. Se creează un mal abrupt care formează și hotarul cu cimitirul parohial din curtea bisericii. Satul este foarte vechi, pe locul unde odinioară a fost codrul Vlăsiei, iar primele așezări au fost formate majoritar din ciobani care au populat aceste întinderi pe ambele maluri ale râului Câlniștea. Acesta avea un debit de apă mai mare, putând să satisfacă nevoile curente ale localnicilor. În trecut, satul forma o comună separată și a purtat denumirea de Târnava de Jos, spre deosebire de Târnava de Sus, actuala Botoroaga. Numele satului vine de la ,,târlă”, adică așezare de ciobani.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI]  Din tradiție și din informațiile culese întâmplător, actuala biserică, ridicată în anul 1860, este prima clădire de acest fel din zonă. Nu se știe precis dacă în aceste părți ar fi existat o altă biserică din cărămidă. De aceea considerăm că nevoile religioase erau satisfăcute de preoții din împrejurimi, mai ales de cei din Botoroaga, care aveau o biserică de lemn înaintea celei din zid. Biserica are următoarea [PISANIE]: ,,Biserica aceasta este preasfințită, care se numește Adormirea Maicii Domnului; s-au zidit din temelie în zilele Prea Înălțatului Domn Prințul Alexandru Ioan Cuza și cârmuind biserica, Prea Sfinția Sa Mitropolitul Ungro-Vlahiei Domnul Nifon, prin cheltuiala Sfintei Mănăstiri Zlătari, în zilele Prea Fericitului Patriarh Kalinic, prin îngrijirea și strădania și oboseala Mitropolitului Levis și egumenului Atanasie al Mănăstirii Zlătari și prin îngrijirea blagosloviților locuitori ai moșiei Târnava în anul 1860, anul mântuirii.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUC ŢII] Stilul este neobizantin românesc, în formă de navă, având o singură turlă. Construcţia este din cărămidă arsă, fără fundaţie, motiv pentru care are o mare suprafaţă a picturii are igrasie, iar dimensiunile sfântului locaş sunt: lungimea de 26 m, laţimea de 9 m, înălţimea de 12m. Grosimea zidurilor este de 90cm., de a lungul lor aflându-se 9 ferestre. Pridvorul, ca formă arhitecturală, are dimensiuni reduse, din zid, cu ferestre mari și duble în părți. Catapeteasma este din lemn sculptat cu motive florale și cu icoane mobile, așezate în trei rânduri suprapuse. Pardoseala este din beton cu mozaic, șlefuit bicolor, cu chenar de culoare închisă pe margine. [PICTURA] Tehnica picturii e frescă în ulei. Nu se cunoaște anul efectuării și nici pictorul. Între pictura de pe pereții bisericii și cea de pe catapeteasmă se observă o mare deosebire în ceea ce privește concepția artistică a autorilor. Pictura de pe catapeteasmă se vede a fi opera unui mare artist, arătată prin expresivitatea culorilor dar și a figurilor. Pictura din biserică e mult inferioară, probabil fiind opera unui zugrav bisericesc. Ultima intervenție asupra picturii s-a făcut între anii 1999-2000 de către pictorul Gavriil Mocenco. [ANEXE] În jurul bisericii nu există alte anexe în afară de clopotniță. Este construită din zid, acoperită cu tablă și cu patru stâlpi de susținere din beton, pe sub care este calea de acces spre biserică. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preot Stan Popescu, Preot Popa Ioan, Preot Radu Popescu, Preot Pandele Anculescu, Preot Octavian Velehorschi, Preot Gheorghe Ionescu(1974-1994), Preot Vătrai Bogdan(1994 până în prezent 2015).

C. CIMITIRUL. Cimitirul este foarte vechi, aflându-se în curtea bisericii. El se confundă cu înființarea satului. În cuprinsul parohiei sunt mai multe monumente închinate eroilor neamului care şi-au jertfit viaţa în momentele cruciale ale istoriei neamului. Monumentul din curtea bisericii a fost ridicat în anul 1972 de enoriaşul Marin Cimpoieru în memoria eroilor din 1916 şi 1944 (primul şi al doilea război mondial). Numele eroilor fiind inscripţionate pe plăcile de marmură ce alcătuiesc monumentul. Alte două monumente se află situate în curtea grădiniţei satului şi este închinat ţăranilor căzuţi la datorie în răscoala din 1907, neştiindu-se anul în care a fost construit; iar celălalt, în memoria eroilor din primul război mondial, anul construcţiei fiind neidentificat. Meşterii acestor monumente nu se cunosc.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului” [ADRESA] satul Târnava, comuna Târnava, județul Teleorman, cod poștal 147022 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.