Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Trivale -Moşteni I (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea, situată pe şoseaua naţională Piteşti - Alexandria, pe albia râului Teleorman, are în componență trei sate: Ţuguieştii de Sus, Moşteni și Trivalea. Până în anul 1926 așezarea s-a numit Netoţi. De la acea data ea s-a împărţit în două comune: Brătăşani și Trivalea – Moşteni.         Numele de Netoţi s-ar explica, potrivit unei vechi tradiții populare, prin faptul că în timpul năvălirilor barbare, un trib de nomazi și-ar fi amplasat tabăra pe aceste locuri, de plecau și jefuiau împrejurimile, ceea ce i-a făcut pe localnici să denumească locul unde cantonau năvălitorii jefuitori drept „ locul netoţilor”. Denumirea de Trivalea („Trei Văi”) este luată de la numele pădurii vecine cu satul ,care este aşezată la confluenţa celor trei văi: Teleormanul, Teleormănelul şi Crevedia; cea de Moşteni vine de la starea de moşneni ce o aveau locuitorii acestei așezări, iar cea de Ţuguieşti vine, se crede, de la boierul Ţugui, pe moşia căruia era satul. 


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Înainte de biserica actuală a parohiei Trivalea –Moşteni, tradiția populară afirmă că a fost o altă biserică din lemn. Când şi de cine a fost făcută acea biserică nu se ştie. Anul construirii actualei biserici este 1841. Aceasta s-a făcut de către proprietarul Anghelescu Brătăşanu, cu cheltuiala sa, dar şi a altor oameni, cum reiese din pisanie. Noua biserică a fost zidită din cărămidă şi învelită cu şindrilă. Textul [PISANIEI] este cel de la zidirea bisericii, cu litere chirilice, săpat în piatră: „Această Sfântă Biserică cinsteşte întru slava Sf. Ierarh Nicolae, Cuv. Parascheva şi alte hramuri ce se văd din mila Dumnezeiască. La anul 1841 s-a zidit din nou de domnul Anghelache Brătăşanu, feciorul Clucerului Gheorghe Repezeanu şi soţia dumnealui Marioara, fata domnului sluger Ioan de după Vitian. Au mai dat şi alţi oameni ajutor. Întru veşnică pomenire.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica, construită în stilul românesc, are formă de navă. La intrare are o singură turlă, pe tinda iniţială, în formă de piramidă cu baza pătrată. La început împărţirea a fost: altar, naos şi pronaos cu pridvor închis, care făcea parte integrantă din biserică. În decursul timpului interiorul bisericii s-a schimbat. Biserica devenind neîncăpătoare, a fost surpat zidul despărţitor dintre pronaos şi pridvor rămânând doar o arcadă. Catapeteasma din zid fiind distrusă, a fost înlocuită cu catapeteasma din lemn de către proprietarul Mihail Trandafirescu în anul 1896. Peretele despărţitor dintre naos şi pronaos, care se afla între ferestrele naosului şi pronaosului a fost desfiinţat. Astfel naosul, pronaosul şi pridvorul au devenit o singură încăpere. Tavanul bisericii este cu boltă, iar în locul pridvorului este drept. [PICTURA] Este executată în tehnică fresco, datând din anii 1965-1966, iar pictorul executant a fost Stan Sfeclă, din comuna Isvoarele, judeţul Teleorman. Valoarea picturii a fost acoperită de contribuţia benevolă a credincioşilor. [ANEXE] [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica deține câteva cărți vechi, cu literă chirilică: Apostol (1743); Mineie ian.-dec.(1852); Octoih Mare (1852); Octoih Mic (1856); Penticostar (1700) şi un Triod (1852). [ŞIRUL PREOŢILOR] Pr. Cristea Sin Popa Marin, hirotonit la 6 mai 1826 de Episcopul Kesarie al Buzăului în biserica Mitropoliei; Pr. Radu fiul Preotului Cristea Sin Popa Marin; Pr. Iordache de Vârtoape; Pr. Săndulescu Dumitru (1890-1940, luna decembrie, a fost şi învăţător la şcoala primară Moşteni); Pr. Florea Iliuţă ianuarie (1941- septembrie1941); Pr. Cornel Iliescu septembrie (1941- februarie 1961); Pr. Costică Stănculescu (februarie 1961- decembrie 1965); Pr. Voicu Maior din Lada (a suplinit din ianuarie până în martie 1966); Pr. Andreiescu Ion (1966-1972); Pr. Pufulete Marin a suplinit (1972- septembrie 1973); Pr. Marin Oniţă (1973- 2010 octombrie). În prezent, după moartea pr. Marin Oniţă, în octombrie 2010, au fost numiţi doi preoţi: Pr. paroh Vasile Ruşanu (hirotonit la 30 noiembrie 2010 de Prea Sfinţitul Părinte Galaction, Episcop al Alexandriei şi Teleormanului) și Pr. Bogdan Nedea (hirotonit la 1 decembrie 2010 de Prea Sfinţitul Părinte Galaction, acesta slujind până în 2012 până când parohia a fost împărțită în două)

C. CIMITIRUL. Se află în incinta bisericii.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la biserici și mănăstiri în țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ADRESA] comuna Trivale Moșteni, județul Teleorman, cod poștal 147410 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon si site oficial.