Parohia „Înălțarea Domnului” – Țurești (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul este așezat în partea stânga a pârâului Teleorman, spre răsărit, pe drumul ce face legătura între orașul Alexandria și orașul Pitești. Cunoscut totdeauna de-a lungul istoriei sub acest nume, satul, moșia, cât și biserica și-ar fi luat numele de la un oarecare Țurea, care s-ar fi așezat pe aceste locuri. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Înaintea actualei biserici a fost o alta biserică, tot de cărămidă, făcută de locuitori în anul 1836 mai 20, așa cum amintește pisania bisericii săpată în piatra, care are următoarele dimensiuni: 1x1x0,70m și pe care se află scris cu litere mari chirilice: „Cu vrerea lui Dumnezeu Tatălui și Fiului și Sfântului Duh s-a zidit aceasta biserica din temelie, în anul 1836 mai 20, în puterea și cinstea Sfintei Înălțări, hramul Sfintei Biserici, în zilele Prea Înălțatului Domn Alexandru Dimitrie Ghica; și s-a zidit pe moșia Țureasca, prin osteneala ctitorilor: Țurea, Radu, Nedelea, Badea, Pană, Ion Petru, Popa, Șerban, Bratu, Enache, Ilie, Stan, Pârvu, Radu, Marin, Constantin, Pavel, Badea.” Actuala biserică s-a ridicat în anul 1911 și s-a terminat în anul 1913, când a fost sfințită, fiind ridicată cu cheltuiala enoriașilor. [PISANIA]: „Aceasta Sfântă Biserică s-a început în anul 1911 și s-a terminat în anul 1913, în zilele Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Primat Canon; Protoereu Econom Haralambie Constantinescu, prin stăruința Preotului Vasile Nănescu și cu ajutorul enoriașilor.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Este zidita din cărămidă, în stil românesc, în formă de cruce și având două turle. Partiționarea bisericii este cea clasică pentru o biserică ortodoxă, cu altar, naos, pronaos si cu un pridvor închis. Toata biserica este acoperită cu tablă din fier, iar în interior pardoseala este din ciment. În vederea ridicării noului locaș s-a format un comitet alcătuit din preotul Vasile Nănescu, Ioniță Ghidarcea, Ilie Mihăilescu, Radu Pană, Petru Pleșa și Tudor Pleșa. Biserica a fost resfințită de către Preasfințitul Părinte Episcop Galaction, în doua rânduri. Prima data la 17 septembrie 2000, în urma lucrărilor de consolidare și reparații exterioare și a doua oară la data de 25 aprilie 2004, în urma lucrărilor de restaurare a picturii, costul lucrărilor fiind achitat de domnul Brezoianu Marius Alexandru, epitropul casier al Sfintei Biserici. [PICTURA] A fost împodobită cu pictură de către Gheorghe Nicolau din București, pictura fiind executată în ulei. În 2004 a fost restaurată de către pictorul Zoltan Constantin. [ANEXE] Clopotnița a fost construită în anul 2011 cu ajutorul domnului Hainangiu Emilian și al ginerelui său Beianu Dumitru, precum și al enoriașilor din parohie. Este construită din cărămidă și acoperită cu tablă, fiind amplasată în partea dreaptă a bisericii. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Printre obiectele de cult cu care este înzestrată biserica se număra un disc de argint fără picior, pe dosul căruia se găsește scris cu litere chirilice „Radu preotul anul 1876”. [ŞIRUL PREOŢILOR] Numele primului preot ce a slujit în biserica veche nu se cunoaște, păstrându-se decât anul morții, 1887. Al doilea a fost Vasile Nănescu, mort la 29 iunie 1912, care a început construcția bisericii de astăzi, dar pe care nu a apucat să o termine, fiind ucis de frații Dogaru. Din anul 1913, după sfințire, a slujit preotul Gheorghe Ionescu, care a fost și parohul celeilalte biserici din comună până la data de 10 aprilie 1927 când a venit ca preot ajutător Marin B. Popescu, care a ridicat-o la rangul de parohie pe data de 1 iulie 1928, urmat de preotul Popescu Ilarion. Pe data de 12 ianuarie 1997 are loc instalarea preotului Manda Ionel, cel care este actualul preot paroh. 

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, în curtea bisericii, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Înălțarea Domnului” [ADRESA] sat Țurești, comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman, cod poștal 147390 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.