Parohia „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” – Udeni (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] În părţile nord - estice ale judeţului Teleorman, cuprinse odinioară în fostul judeţ Vlaşca, printre  prelungi coturi în sensul tihnitei câmpii a Burnasului, spre întâlnirea acesteia cu Piemontul Getic, şerpuieşte apa Jirnovului, care, venind de sus, unde-şi are izvorul în hotarul comunei Sârbeni, se poartă domol şi apoi unit cu apa Dâmbovnicului îşi urmează cursul până la întâlnirea cu apa Neajlovului din judeţul Giurgiu. Localitatea Udeni face parte, dimpreună cu satele Moşteni și Sârbeni, din comuna Sârbeni şi se află așezată pe malul stâng al pârâului Jirnov, în imediata vecinătate a comunei Corbii Mari, către răsărit şi miazănoapte, satul Moşteni înspre miazănoapte şi apus şi către apus şi miazăzi, a comunei Gratia. Astfel aşezată localitatea Udeni, ocupă locul cu adevărat cel mai nordic al judeţului Teleorman. Drumul de acces către Udeni se face prin drumul judeţean care leagă localităţile Gratia şi Sârbeni. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica parohiei Udeni a fost construită din zid între anii 1833 – 1838, pe locul unei alte biserici, probabil din lemn, care a fost dărâmată. Un document din primele decenii ale sec. al XIX –lea vorbeşte de existenţa unei biserici în această parohie înainte de 1859. La aceea dată, anii 1833 – 1838, parohia Udeni era alcătuită din 85 familii de țărani, stabiliţi pe moşia paharnicului Radu Fărcășanu. Biserica avea hramul Sfântul Ioan Botezătorul, iar ca preoţi slujitori găsim pe ,,Stoian sin Stănilă, Stan sin Călin, ce şade la satul Sârbi ot Gratia, iar cântăreț era Ion Mladin”. La anul 1858 biserica era ruinată, iar credincioşii de aici s-au apucat să ridice o alta din zid. Bisericii i s-a dat hramul Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel. Biserica nu are [PISANIE]. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Această biserică era măruntă, în formă de navă, cu pridvorul de scândură şi acoperişul cu şindrilă. După 68 de ani de la zidirea ei au apărut crăpături în ziduri, fapt ce impune să se facă unele reparaţii. De aceea în anul 1927 credincioşii parohiei au hotărât să o repare. Întrucât nu aveau preot paroh, Udenii ţinând de parohia Sârbeni, cel care s-au ocupat cu reparaţia a fost Consiliul Parohial. Cu ocazia acestei reparaţii s-au înălţat zidurile, iar în loc de şindrilă a fost acoperită cu tablă galvanizată. De asemenea în locul pridvorului din scândură au făcut altul nou, mai mare, din zid. Pictura interioară a fost executată în ulei de către pictorul Nicolae Tomescu, din Brezoaiele. De remarcat faptul că din pisanie nu s-a păstrat nimic. S-a făcut o nouă reparaţie, în anul 1965. Cu această ocazie s-au întărit zidurile şubrezite cu patru stâlpi de susţinere din ciment, iar unde zidurile au avut crăpături, au fost astupate cu pene din fier şi din beton. Tot acum s-au făcut uşi la altar de ieşire afară, iar la catapeteasmă s-au făcut uşile diaconeşti, înainte fiind doar nişte perdele din pânză. În interior s-a înlăturat vechea pictură, s-au aplicat tencuieli noi şi a fost pictată de pictorul Constantin Blendea, din Bucureşti, cum reiese din actele bisericii și tradiţie, neavând pisanie. În 1992 acesta reconstruieşte stâlpii de susţinere de la intrarea în biserică, iar în anul 1997 spală pictura. [PICTURA] În 1927, pictura interioară a fost executată în ulei de către pictorul Nicolae Tomescu, din Brezoaiele. În anul 1965, pictura a fost refăcută de către Constantin Blendea, din Bucureşti. În anul 2005 se restaurează pictura de către pictorul Tănase Stelian din Gratia. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Afirmaţia aceasta este întărită de prezenţa în inventarul parohiei a celor patru icoane împărăteşti rămase de la tâmpla vechii biserici. [ŞIRUL PREOŢILOR] Primii preoți cunoscuți sunt Stoian sin Stănilă, Stan sin Călin, urmați în deceniul trei al veacului al XX-lea de Nicolae Moran şi Ioan Constantinescu; după anul 1960, preotul Romulus Stănculescu, iar în anul 1988 vine ca preot slujitor Dumitru Ţuţurescu

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” [ADRESA] sat Udeni, comuna Sârbeni, județul Teleorman, cod poștal 147310 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.