Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Valea Cireșului (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Valea Cireşului, comuna Botoroaga, judeţul Teleorman. Denumirea sub care apare satul Valea Cireşului, pentru prima oară, în documente, este Alexandru Lahovary, nume care s-a păstrat până în anul 1947. Alexandru Lahovary (1841-1897) a fost jurist şi om politic, de mai multe ori ministru. În anul 1893 pe moşia sa au fost împroprietăriţi peste 700 de ţărani din 40 de sate ale fostului judeţ Vlaşca cu 5 ha. teren arabil şi loc de casă 5.000 m. p. Satul Valea Cireşului a fost comună până în anul 1947, iar de la data de mai sus face parte din comuna Botoroaga. Satul este perfect aliniat astfel: est-vest 4 uliţe; sud-nord 12 uliţe 1100 m.p/1100 m.p. (Sat nou).


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] La data de 24 august 1912 s-a pus temelia bisericii care a fost terminată în anul 1916. Iniţiativa construirii bisericii a fost luată de un comitet de construcţie alcătuit din: Ion Cristache - ţăran, ctitor principal, Anghel Târnăcop - învăţător, Drăgan Popescu - notar, Stan Pantelimon - comerciant şi Alexandru Popescu - comerciant, iar arhitect a fost Nicolae Bilarjiu, din Giurgiu. [PISANIA]: „În zilele Majestăţii Sale Regele Carol I şi a Înaltului Prea Sfinţitului Mitropolit Konon, s-a pus temelia Sf. Biserici din comuna Alexandru Lahovary, judeţul Vlaşca, cu banii şi munca fiecăruia dintre noi pentru a avea Casa lui Dumnezeu ca El să îngrijească în vecii vecilor de sufletele adormiţilor noştri. Pomeneşte Doamne în împărăţia Cerurilor şi acum şi pururea Amin.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica în formă de cruce, cu înălţimea de 15,45 m, lăţimea de 8 m. și 10,30 m între strane. Turlele mici sunt construite deasupra cafasului şi au o înălţime de 7 m, iar turla mare se găsește pe naos. Biserica are o lungime totală de 24,30 m exterior, iar în interior 21,95 m. Soleea are 4,80 m, naosul are 10,30 m. Între naos şi pronaos - arcade 4,80 m/0,80 m, pronaos nord-sud 11,10 m, sub cafas 7,40 m, pridvor 6,10 m. Uşile de la intrare şi strănile sunt din lemn de stejar, executate de meşteri locali. [PICTURA] În anul 1920 s-a executat pictura de către un zugrav necunoscut, în tehnica tempera. Între anii 1974-1976 s-a executat pictura în interior şi exterior de pictorul categoria a II-a Tudor Costică, pictură în exterior 49,35 m. p., interior 700 m. p., total 749,35 m.p., tehnica frescă, biserica fiind resfinţită la data de 16 mai 1976 de către Preasfinţitul Roman Ialomițeanul. În anul 2002 a fost restaurată pictura în totalitatea ei de către pictorii Ilie şi Doina Paţârea, iar la data de 6 iulie 2003 a fost resfinţită de către Preasfinţitul Episcop Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. [ANEXE] Clopotniţa, detaşată de biserică, a fost construită în anul 1968 din beton armat, fiind reconstruită în totalitate în anul 2002 şi acoperită cu tablă galvanizată. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţii slujitori ai parohiei au fost: Pr. Paroh Ion Popescu (25 martie 1913 - 25 mai 1956), Pr. Ion Cristache, conslujitor (1940 - 1973), Pr. Victor Marinescu (15 august 1945 - 01 martie 1962), Pr. paroh Stoica Marin (01 noiembrie 1973 - prezent), Pr. II Matache Florentin Daniel (01 iunie 2010 - prezent).

C. CIMITIRUL. Parohia are cimitir parohial, însumând 11000 m.p. în parte aliniat, terenul acestuia fiind dat de către Alexandru Lahovary în anul 1893. Nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] S-au dat ajutoare material celor săraci şi bolnavi, dar nu în mod organizat, ci la nevoie. A fost format un grup de femei în acest scop.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia Valea Cireşului face parte din cercul Pastoral - Misionar nr. 1 al Protoieriei Videle. Se fac ocazional pelerinaje la mănăstirile din ţară cu ocazia hramului acestora. Cu ocazia acestora, enoriaşii duc diferite bunuri, mai ales materiale şi agricole. Au fost ajutate Sfintele Mănăstiri: Sfânta Treime - Drăgăneşti Vlaşca, Curtea de Argeş, Crângu, Chiajna şi Valea Plopilor.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” [ADRESA] sat Valea Cireşului, comuna Botoroaga, judeţul Teleorman, cod poștal 147029 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.