Parohia „Parisești” – Videle (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în orașul Videle, cartierul Parisești, un sat care în vechime a aparţinut de comuna Crevenicu, iar acum este cartier al orașului Videle. Deși nu se cunoaște data de înfiinţare a parohiei, în cimitir există o biserică din lemn foarte veche, în a cărei pisanie este menţionat hramul „Sf. Teodor Tiron” și faptul că a fost reparată în anul 1864, de către Marin Spânu, un enoriaș mai înstărit al acestei parohii. În vechime parohia a mai purtat și numele de „Spânești”, pesemne de la numele de familie al acestui creștin. Parohia Parisești este amplasată în partea de răsărit a orașului Videle, pe malul stâng al pârâului Glavacioc, sub aripa unui deal. Este formată din 110 familii, cu 512 de suflete, toţi de confesiune creștin-ortodoxă. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În parohie există două biserici, una veche împovărată de mulţimea veacurilor ce au trecut, așezată în mijlocul cimitirului și una nouă, pusă sub ocrotirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, așezată în parte de răsărit a cimitirului în care se slujește săptămânal. Construcţia bisericii cu hramul „Sfântul Ioan cel Nou” a început la data de 3 iunie 2000, odată cu punerea pietrei de temelie de către Preasfinţitul Galaction Stângă, Episcopul Alexandriei și Teleormanului și s-a desăvârșit zidirea în anul 2003. Despre ctitorii Bisericii se poate menţiona că a fost construită cu ajutorul material al primăriei orașului Videle, cu osteneala enoriașilor și bunăvoința mai multor directori de la societăți comerciale din orașul Videle. [PISANIE] Nu are. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are stilul arhitectural moldovenesc, fiind o copie mai mică după mănăstirea „Sfântul Ioan Cel Nou”, din municipiul Suceava. Construită în formă de navă, are o lungime de 22 m și o lăţime de 7,5 m. Lungimea bisericii este împărțită astfel: un pronaos lung de 5 m, un naos de 10 m și un altar de 7 m. La intrare se află o tindă așezată pe patru coloane pătrate cu scări placate cu gresie. Înălțimea în naos este 12 m, iar pe pronaos este deschis un cafas pentru corul parohiei. Toamna anului 2009 a adus o catapeteasmă sculptată în lemn de stejar ce către un iscusit meșter din Piatra Neamţ. [PICTURA] Între anii 2004 – 2009 biserica a fost împodobită cu pictură in stil neobizantin, tehnică frescă de către pictorii: Enache Jenică – Buzău, Pr. Mihai Popa – Negreni și Stelian Tănase – Gratia. Icoanele catapetesmei au fost pictate de către Pr. Mihai Popa din Negreni [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţi cunoscuţi care au slujit la această parohie sunt: Pr. Petre Mustăreaţă între anii 1917 – 1944, Pr. Constantin Popescu între anii 1944 – 1985, Pr. Ioan Ciucă între anii 1985 – 1987, Pr. Ştefan Drăghici din anul 1987 până în prezent.

C. CIMITIRUL. Cimitirul este amplasat în partea de apus a bisericii nou clădite, pe o pantă de deal și nu se știe anul de înfiinţare, dar după cum biserica din mijlocul său este foarte veche și el trebuie să fie foarte vechi deoarece există monumente funerare încă din secolul XVIII, dar nu există personalități înhumate aici.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În cursul anului 2010 la iniţiativa preotului paroh s-a luat hotărârea de a construi în partea de nord a bisericii noi o clădire anexă cu o lungime de 15 m și o lăţime de 5 m cuprinzând o camera de oaspeţi, o cancelarie parohială și o bucătărie cu cantină socială. Bucătăria și cantina sunt dotate cu toate cele necesare și servește la oficierea unor parastase, la servirea mesei după slujba de înmormântare, dar cel mai des la asigurarea unei mese calde, duminica sau în sărbători pentru enoriașii ce participă la Sfânta Liturghie, persoanelor vârstnice sau familiilor mai nevoiașe.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ioan cel Nou” [ADRESA] str. Plantelor, nr. 152, orașul Videle, jud. Teleorman, cod poștal 145300 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.