Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon – Spital” – Videle (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI  D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Sf. Mare Mucenic Pantelimon își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Videle şi este o parohie fără enorie înfiinţată în anul 2012. Spitalul Orăşenesc Videle este o unitate sanitară care asigură asistenţă medicală de specialitate populaţiei din zona arondată, cât şi oricărui pacient din alte localități. Spitalul beneficiază de o clădire noua, modernă, care a fost dată în folosinţă în luna mai a anului 2000.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În data de 19 iulie 2011, pe terenul aflat în curtea spitalului, donat de Primăria oraşului Videle, s-a pus piatra de temelie a bisericii. Întreaga cheltuială a zidirii sfintei biserici a fost suportată de preotul Anichit-Orest Ciucă, preot paroh al bisericii Sf. Treime Militari-București. Târnosirea noului locaș de cult a fost săvârșită în ziua de 19 iulie 2012, la numai un an de la începerea lucrărilor de către Întâiul Episcop al Alexandriei si Teleormanului, Preasfințitul Părinte Episcop Galaction, fiind prima biserică de spital a Episcopiei. [PISANIA]: „Cu voinţa Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu puterea Duhului Sfânt s-a ridicat din temelie această sfântă biserică cu hramul Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon Doctor fără de arginţi, prăznuit la 27 iulie şi Sf. Nectarie Taumaturgul făcătorul de minuni, prăznuit la 9 noiembrie, spre a fi lăcaş de închinăciune tuturor celor ce sunt în neputinţă trupească şi sufletească. Din milostivirea preabunului Dumnezeu s-a pus piatra de temelie la data de 19 iulie 2011 pe terenul donat de Primăria Oraşului Videle, Primar fiind Militarul Lucian, de către Întâiul Episcop al Alexandriei şi Teleormanului, Preasfinţitul Galaction Stângă. Biserica a fost zidită pe fundaţie de beton armat, în formă de cruce, având o singură turlă pe naos, din cărămidă. A fost înfrumuseţată cu pictură în stil neobizantin în tehnica „tempera nouă”. Întreaga cheltuială a zidirii bisericii şi a picturii a fost suportată de către preotul Anichit Orest Ciucă, paroh al bisericii Sf. Treime Militari din Bucureşti, fiu al preotului Ion şi al preotesei Năstaca Ciucă din parohia Roşu, Ilfov. Dorinţa ridicării acestui lăcaş a venit la iniţiativa ctitorului şi a preotului Gabriel Saru, Preot al Spitalului, cu sprijinul necontenit al domnului doctor Safaoui Machhour, director al spitalului. Întreaga strădanie a ctitoriei a fost făcută spre slava lui Dumnezeu, cel întreit în persoane; Tatăl ,Fiul şi Sfântul Duh şi spre sănătatea şi mântuirea celor dragi şi a urmaşilor: Ileana şi Matei-Constantin, copiii ctitorului, precum şi a nepoţilor Ioan Alexandru şi Ana Victoria Nasti. Slujba de târnosire a fost săvârşită în ziua de 19 iulie 2012 , la numai un an de la începutul lucrărilor, de către un ales sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu P.S. Galaction Episcop al Alexandriei şi Teleormanului, fiind prima biserică de spital, zidită din temelie pe aceste meleaguri. Tot atunci au fost aşezate spre închinare şi cinstire fragmente din moaştele Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica a fost ridicată pe fundaţie de beton armat, în formă de cruce, cu o singură turlă pe naos, din cărămidă roşie. Catapeteasma Sfintei Biserici este din rigips, iar în anul 2014 a fost completată cu sfinte uşi din stejar sculptat. [PICTURA] este în stil neo-bizantin, în tehnică ,,tempera nouă”. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preot Saru Gabriel Gheorghiță (din anul 2000 până în prezent).

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În prezent parohia întreprinde activități de ajutorare a bolnavilor din spital cât şi a celor aflaţi în Centrul de Îngrijire a Persoanelor cu Handicap ce se găsește în apropierea spitalului. Parohia asigură asistenţă religioasă Centrului de zi al Primăriei în conformitate cu protocolul încheiat cu aceasta. În cele patru posturi mari de peste an, în zilele de vineri ,se săvârşeşte slujba Acatistului și Taina Sfântului Maslu.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” și „Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul” [ADRESA] Șos. Piteşti, nr.54, oraș Videle, județul Teleorman, cod poștal 147300 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.