Parohia „Cuvioasa Parascheva” – Videle (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.4.68.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica veche din bârne, din stejarii Codrului Vlăsiei, cu hramul Cuvioasa Paraschiva este aşezată pe malul stâng al râului Glavacioc, la marginea de sud a cartierului Vida-Cartojanca, care se află la 300-400 m de râu. Aşa cum reiese din inscripţia de pe bârna de lemn, din partea dreaptă a intrării, biserica a fost construită în anul 1769, din grinzi de lemn orizontale pe o talpă de grinzi de stejar. A fost ctitorită de preoţii Neacşa şi Rada Coşoi. În zilele noastre este filie a catedralei Sfinții Trei Ierarhi din Videle [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Planul bisericii este dreptunghiular, cu absida poligonală. Este varianta compusă cu naosul supralărgit. De asemenea în zona altarului în partea de nord este o supralargire necesară formării nişei proscomidiei. Acoperirea pronaosului şi naosului este cu boltă semicilindrică, iar a altarului, în absidă semicirculară racordată la prima. Cununile de grinzi orizontale sunt încheiate în ,, coada rândunicii”, sau cioplite în patru muchii, având secţiunea dreptunghiulară. În zona absidei altarului ultimele două grinzi din partea superioară se prelungesc în perechi de console cu retrageri şi profile cioplite artistic în motivul aripilor. Golul uşii de la intrarea în biserică se termină în arc aplatizat şi ancadramente din bârne decorate cu motivul funiei. Uşa este formată din două blăni de stejar aşezate pe verticală (tip oblon). Aceasta este prima fază a bisericii. Cea de-a doua fază începe din 1819, aşa cum este arătat pe crucea din piatră din fața bisericii, cu frumoase litere chirilice, săpate artistic. Această schimbare se datorează unui preot, numit Ion sin Toader. În ce-a de a doua fază, putrezind tălpile, biserica a fost ridicată pe temelie de cărămidă arsă, iar la exterior bârnele au fost căptuşite cu zidărie perimetrală din cărămidă până la streaşină. La această etapă s-a adăugat, pe latura de vest, un pridvor, iar deasupra un mic turn clopotniţă din lemn, acoperişul rămânând tot în patru ape. La acest pridvor deschis, din faţada de vest, s-au zidit patru stâlpi din zidărie ce susţineau arce aplatizate sau trilobate tot din zidărie. De asemenea, tot din zidărie a fost realizată compartimentarea dintre pronaos şi naos, cât şi cea dintre naos şi altar. Pereţii exteriori au fost decoraţi cu firide arcuite sau cu terminaţii în acoladă. În aceste nişe au fost pictaţi apostolii în tehnica frescă a timpului. Datorită timpului şi condiţiilor meteorologice extreme ce caracterizează vreme din această zona, biserica ajunsese într-o avansată stare de degradare, necesitând o restaurare urgentă. Proiectul restaurării a fost executat de către dna. arhitect Maria Moldoveanu şi avizat de către dl. arhitect Iulian Camui. Restaurarea bisericii a fost executată în perioada 2007-2008 de către firma S.C. RUSTIC S.R.L. din Baia Mare sub directa îndrumarea a dl. Cornel Cuşner. Biserica a fost sfinţită în anul mântuirii 2008, la data de 29 iunie cu ocazia sărbătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Galaction. [PICTURA] Nu este pictată. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Nu există date suficiente pentru a întocmi o listă a preoților care s-au ostenit la altarul acestei bisericii. Actualmente aici slujesc preoţii Zamfir Liviu şi Militaru Bogdan Marius

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Sofia” și „Cuvioasa Parascheva” [ADRESA] cartier Vida-Cartojanca, oraș Videle, județul Teleorman, cod poștal 147300 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.