Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Zlotești (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Zloteşti, situat de a lungul şoselei Alexandriei-Piteşti, este aşezat într-o regiune cu sol de calitatea a treia în câmpia Boianului, la aproximativ 100 m. altitudine şi are o vechime atestată documentar de peste 565 ani: 1445, August, 7, Târgoviște, Vlad Dracul întărește lui Badea Cîntin ocină la Malul de sus şi Zloteşti.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În cimitirul parohial se află în ruină o biserică ridicată de primi locuitori ai aceste așezări. Ancadramentul ușii de la intrarea în biserică, lucrat în piatră, o situează în epoca feudală. Mai multe date nu se cunosc despre această biserică. Biserica actuală a satului Zloteşti, cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, se află în partea de răsărit a satului, aproape de centrul său. Despre începuturile bisericii aflăm din pisania ce se găsește în tinda bisericii. [PISANIA]: „Acest sfânt lăcaş Dumnezeesc, cu ajutorul lui Dumnezeu s-a pus temelie în anul 1898 august 17 de la Is. Hr. Mântuitorul şi s-a terminat în anul 1900 septembrie 10, cu cheltuiala și stăruința d-lui Constantin fiul lui Arghir Zlotescu din com. Zloteşti, cu hramul Sf. Împărați, Sf. Nicolae şi Adormirea Maici Domnului în zilele (şters……) sunt mai bine păzite sub supravegherea Înalt Prea Sfinţitului Iosef Gheorghian, Mitropolitul Primat al României. Acest sfânt lăcaş l-a făcut însuşi Constantin Zlotescu cu toate spesele sale, în amintirea familiei pentru eternitate.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica nouă este zidită din cărămidă şi acoperită cu tablă, având o lungime de 28 m., lăţime de 13 m. şi o înălțime de peste 23 m. Zidurile din cărămidă au o înălţime de 9 m. şi o grosime de 80 cm. Pe toată suprafaţa zidită sunt poziţionate zece ferestre: 2 în altar, 2 în naos, 2 în pronaos şi 4 în tinda biserici. Biserica este în forma de cruce, în stil românesc, cu două turle: una deasupra naosului și alta deasupra pronaosului, deasupra altarului găsindu-se o cruce. Între altar şi naos se află tâmpla din lemn care are icoane portative, între naos şi pronaos nu este nici o despărțitură şi nu sunt nici coloane de susţinere. Tinda este tot din cărămidă, însă ceva mai mică decât înălţimea biserici, este închisă şi este învelită tot cu tablă. Lucrări de întreţinere au fost făcute la acoperişul bisericii în anul 2003 când a fost schimbată toata tablă de pe cele două turle şi parţial scândura ce acoperă cele două cupole ale turlelor, iar în anul 2006 s-au făcut mici reparaţii la tencuiala exterioară a bisericii după care a fost văruită în totalitate. [PICTURA] Biserica a fost pictată în anul 1900 de către pictorul S. Nicolae în ulei, în stil realist, cu scene din Vechiul şi Noul Testament şi are nevoie de refacere datorită degradării tencuielii interioare. Pictura din tinda Biserici a fost refăcută în totalitate în anul 2008 de către pictor Patrascu Cornelia pe o nouă tencuială. Lucrări de întreţinere a picturii s-au făcut şi la icoanele de la catapeteasma în anul 2006 si 2007 tot de către pictor Pătrașcu Cornelia, când s-a aplicat un tratament împotriva dăunătorilor care pătrunseseră în lemn. [ANEXE] În curtea biserici se află cavoul în care odihneşte cititorul acesteia, Constantin Zlotescu, iar pe acest cavou se află o placă din marmură cu un înscris, ce face referire la motivul ce l-a făcut pe Zlotescu să ridice această bisericăː „O tu ce-ţi porţi cu pasul privirile aici/Opreşte-te să afli ce-am fost şi ce voi fi/ Pe calea mea din lume sperând în fericire/Orfan de tânăr încă trecui în însoţire/Un an cu buna-mi soață Ilinca am trăit/Născând pe Polixeni odor unic iubit/Dar vai fără de vreme prea scumpa mea soţie/Dă morţi mână smulsă trecând la veşnicie/Abia şi Polixeni trei rose-a numărat/Ș-în cer la scumpa-i mamă ca înger a zburat/Rămas ca turturica ce-și plânge-a lui soţie/Spera-i să-mblânzesc soarta-n a doua căsnicie/Zadarnică-ncercare căci n-am fost fericit/S-aud de tată strigat prea dulce şi iubit/Așa-n amarul vieţi, în crunta mea dorire/Vadă-n că-ntr-ale lumi nu este mângâiere/Spre cer îmi-nalţ privirea cu rugă și credinţă/Sărman cu a răbdării putere am lucrat/Și Domnului un templu cu râvnă am înălțat/Supt aripa-i mormântul şi numele să-mi fie/În veci pomenit Doamne-n a Ta împărăție/Iar tu la restul vieţii privind-o cititor/Dă jertfă fapta bună la-Naltul Creator.” [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Dintre preoţii care au slujit în biserica nouă, amintim: Pr Dumitru Georgescu, Pr. Emil Georgescu; preoţi suplinitori: Pr. Nicu Ionescu, Pr. Marin Albulescu, Pr. Cârlănaru Mihai, Pr. Oniță Marin; iar în anul 1995 a fost numit Pr. Drăguț Marian şi în anul 2002 a fost numit Pr. Corcodel Marin.

C. CIMITIRUL. Cimitirul parohial nu se află în aceiaşi curte cu biserica fiind așezat undeva mai spre centrul parohiei, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. 

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] sat Zloteşti, com. Tătărăşti de Jos, jud. Teleorman, cod poștal 147390 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.