Parohia „Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul” – Coșoaia (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în partea de nord-est a Județului Teleorman, în câmpia Găvanu-Burdea, la 7km. est de orașul Videle, spre Clejani-Milcovățu, pe drum comunal, aparținând administrativ de orașul Videle. Satul constituie o sursa relevanta de studiu etnografic, folcloric dar și peisagistic, geografic și arhitectural, întrucât păstrează intacte trăsături ale tradiției teleormănene, fiind considerat în viziunea multor un model de „sat-muzeu in situ.” Atestarea documentara a localității nu este exact precizata însă în istoricul comunei Crevenicu, comună aflată la 3 km. de satul Coșoaia, se vorbește despre viteazul Crevencius, apărător al Sfintei Mănăstiri ce se afla în trecut pe locul unde găsim astăzi localitatea Coșoaia.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica actuală a fost zidită între anii 1986-1988, pe locul unei foste biserici de lemn donate de sătenii localității Mârșa. Primele datări ale acesteia fiind din jurul anului 1868. În anul 1986 a fost mistuită de un incendiu. Prin strădania enoriașilor s-a zidit actualul lăcaș, sfințit la data de 7 ianuarie 1987 de către Preasfințitul Episcop Roman Ialomițeanul. [PISANIA]: „Ziditu-sa acest sfânt lăcaș cu hramul SF. PROOROC IOAN BOTEZATORUL la anul 1988 de către enoriașii Albu Nicolae și Olteanu Dumitru prin contribuția materială și aportul credincioșilor acestei parohii. La anul mântuirii 1998 în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, sub păstorirea Preasfințitului Părinte Episcop Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a Protoiereului Dobrescu Petre, prin osârdia Preotului Paroh Mămăligan Badea și contribuția materială a credincioșilor parohiei, a fost construit pridvorul iar biserica a fost împodobită cu pictură.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica a fost zidită, în formă de navă, din blocuri de beton cu grosime de 35 cm., cu o singură turla pe pronaos, fiind acoperită cu tablă. Dimensiunile sale sunt: lățime 5m., lungime 16m., înălțime 10m., fiind luminată natural printr-un număr de 7 ferestre. Structural biserica este alcătuită din altar, naos, pronaos și pridvor închis. Catapeteasma este construita din blocuri de beton. [PICTURA] Biserica a fost pictată în stil bizantin (în ulei), de către pictorul Cristea Virgil, în anul 1998. [ANEXE] Clopotnița a fost construită în anul 1986, iar vechiul clopot a fost înlocuit cu unul nou, mai mare, achiziționat cu sprijinul financiar al autorităților locale, de la un meșter din Târgu Mureș, în anul 2004. Biserica nu are casă parohială. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Marin Rizea († 1868), Ioan Stănculescu (1888-1918), Marin Angelescu (1928-1930), Petre Niculescu (1931-1961), Cristea Mirică (1963-1968), Aurel Nicolescu (1971-1997), iar din anul 1997 Badea Mămăligan.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, constituit pe terenul donat de enoriași, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia are un grup de cateheză format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Romane și Organizației Word Vision Romania „Hristos împărtășit copiilor”. Se întreprind activități de ajutorare a familiilor nevoiașe din parohie, iar in zilele de miercuri și vineri se fac cateheze cu copii și tinerii.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul” [ADRESA] sat Coșoaia, oraș Videle, cod poştal 147300 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.