Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Crevenicu (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Crevenicu, comuna Crevenicu, județul Teleorman, pe drumul judeţean Videle-Crevenicu-Mereni-Milcovăţ (judeţul Giurgiu). Date precise asupra întemeierii acestei comune nu există, întrucât întreaga arhivă ce se mai găsea la primărie a fost distrusă în timpul primului război mondial (1918). După povestirile bătrânilor, satul Crevenicu a fost întemeiat de un proprietar vremelnic pe nume Crevencea, el fiind de origine slavă. Populaţia ce s-a format în aceasta comună ar fi fost culeasă din regiunea deluroasă şi montană, ea fiind de origine pur românească. Acestor locuitori li s-a distribuit pământ pentru a fi cultivat. Spre amintirea acestui proprietar s-a dat comunei numele „Crevencea”. Cu curgerea timpului numele comunei s-a schimbat în Crevenicu. La începutul secolului trecut comuna Crevenicu, aparținea de judeţul Vlaşca, plasa Glavacioc.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită între anii 1849-1853 de Nicolae Colfescu. În anul 1909 această biserică era în ruină. Noua biserică a fost construită între anii 1939-1950 de către Ion şi Aurelia Rădoi, enoriaşi ai parohiei şi din contribuţia credincioşilor, pe temelia vechii biserici. Din vechea biserică se mai păstrează pisania în limba slavă. La intrare în stânga se află portretele ctitorilor Ion şi Aurelia Rădoi. O parte a istoriei bisericii noi se găseşte în textul [PISANIEI] „Cu voia Tatălui, cu puterea Fiului, cu ajutorul Sfântului Duh, ziditu-s-a această Sfântă Biserică cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae pe vechile temelii între anii 1939-1950 cu contribuţia şi daniile drept credincioşilor enoriaşi ai acestei parohii, domnul Ion şi Aurelia Rădoi. În anul mântuirii 1998, în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Teoctist - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a Presfinţitului Galaction - Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, a părintelui Protoiereu Dobrescu Petre, prin strădania preotului paroh Iliuţă Constantin, a membrilor consiliului parohial şi contribuţia materială a credincioşilor parohiei, Biserica a fost renovată şi restaurată în totalitate.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII Biserica, în formă de cruce, cu o singură turlă hexagonală pe naos, are o lungime de 21m, lăţimea de 7m şi 12m la strane, grosimea zidului fiind de 60cm. Biserica a fost resfinţită la 27 octombrie 1998 de Preasfințitul Galaction - Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, înconjurat de preoţi şi diaconi. Uşile de la intrare sunt din lemn de stejar, iconostasele, stranele şi o parte din scaune sunt din stejar şi sculptate în județul Neamţ. Acestea au fost achiziţionate între anii 2010-2012. [PICTURA] bisericii a fost realizată în tehnica frescă, în stil bizantin, fiind executată în anul 1968 de pictorul Constantin Blendea. A fost renovată în anul 1998 de pictorul Cristea Virgil. [ANEXE] Clopotniţa, detaşată de biserică, este construită din zid de cărămidă şi învelită cu tablă, în anul 1977. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica deţine următoarele cărţi vechi: Mineiul pe ianuarie (1852), Mineiul pe februarie (1852), Mineiul pe martie (1852), Mineiul pe mai (1852), Mineiul pe iunie (1852), Mineiul pe august (1852), Mineiul pe octombrie (1852), Mineiul pe noiembrie (1852), Apostol (1835), Dumnezeiasca Evanghelie (1852), Molitfelnic (1854), Penticostar (1856), Triodul-Adică Trei Cântări (1856), Dumnezeieştile Liturghii (1858). [ŞIRUL PREOŢILOR] Despre preoţi nu sunt date suficiente. Dintre cei cunoscuți amintim: Dumitru Cîntăcioiu (1987), Iliuţă Constantin (1987-1998), Drăghici Ştefan (1998-2001), Iliuţă Nicolae (din 2001).

C. CIMITIRUL. Parohia deţine un cimitir cu o suprafaţă de 11861 mp., însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] str. Viilor, sat Crevenicu, comuna Crevenicu, judeţ Teleorman, cod poştal 147105 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.