Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva” – Bujoreni (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Bujoreni, comuna Bujoreni, județul Teleorman. Denumirea sub care apare satul Bujoreni, pentru prima oară, în documente, este Bujoreni. Referitor la aceasta, istoricul Ștefan Paun scria: „La început, satul Bujoreni este legat de moșia familiei Bujorenaru originară din Județul Vâlcea. Genealogia familiei începe cu Stanca, care primește mosie la Bujoreni….” Între anii 1800-1925, vatra de locuit a satului actual Bujoreni, in anumite zone, s-a numit Asan Aga, Costieni, Bujoreanu sau Floreasca. În anul 1925 prin eforturile familiei Arion si Tit Simedrea, satul devine comuna cu numele de Costieni. In 1964 numele de Bujoreni este acordat comunei Asan Aga, nume care este menținut pana in prezent. Rațiunile celor care au schimbat numele din Asan Aga în Bujoreni sunt probabil legate de proprietarul Bujoreanu care, in urma revoluției de la 1821 conduse de Tudor Vladimirescu, este omarît de mascați.” 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [BISERICA VECHE] [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica de lemn din Bujoreni se află în localitatea omonimă din județul Teleorman și poartă hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Biserica din Bujoreni prezintă valori documentare și artistice demne de păstrat, mai ales într-o zonă unde numărul vechilor biserici de lemn rămase este redus. Datează din anul 1711 și este una dintre cele mai vechi biserici de lemn din Muntenia. Este una dintre bisericile călătoare, fiind adusă din zona muntoasă a Munteniei și ridicată pe locul actual înainte de anul 1862. Se remarcă prin structura bine păstrată. Pisania peste intrare în naos, pomelnicul și inscripția de pe masa altarului, constituie valoroase izvoare documentare. Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice din anul 2004: TR-II-m-A-14304. După tradiția locală, biserica de lemn este una călătoare, fiind adusă în Bujoreni, fost Asan Aga sau Costieni, dintr-un sat din zona muntoasă a Munteniei. Chiar dacă locația inițială nu se cunoaște cu certitudine, pisania de la intrare și pomelnicul ctitorilor de la altar stau drept mărturii prețioase asupra vechimii și actorilor implicați în ridicarea lăcașului. [PISANIA] se păstrează în întregime iar textul în română, scris cu chirilice, se poate citi astfel: „Ridicatu-sau această sf[ă]ntă și Dumnezeiască beserecă în zilele prea luminatului d[o]mn Ioan Costandin B[râncoveanu] ipotrudis Oprea pârcălabu dni 24 [ms]ț de[cemvrie] leat 7220”. Anul erei bizantine 7220 corespunde anului 1711 după nașterea lui Christos, în anul domniei lui Constantin Brâncoveanu.[2] Din aceeași vreme cu pisania este și pomelnicul de la proscomidie, aflat pe peretele dinspre miazănoapte al altarului. Se poate recunoaște aceeași grafie îngrijită a pisarului, însă, dispunerea textului și ciopliturile de la o spoială ulterioară îngreunează citirea textului. În partea din stânga, textul începe cu numele lui „Radu T[u]dorache”, posibil chiar preotul în timpul căruia s-a ridicat lăcașul. Rândul de sus și toată partea dreaptă continuă cu „Paminighi Titori Oprea, Marga, Icsinie, Bratina, Dragomira sin Vlada, Tudora sin Bandul ... sin ...” Ctitorul Oprea nu poate fi altul decât pârcălabul de pe pisania de la intrarea în naos, iar numele care îl urmează sunt foarte probabil membrii ai familiei sale și alți ctitori locali. În centru se poate citi: „Pominighi leatu pan Ianache veac[u] veacului jupăneas[a] dumisale Stan...”. Această parte se poate referi la un proprietar de pământ din localitatea de origine. Trebuie remarcat că pe portalul cu pisania apare schițată în colțul stâng o biserică într-un dreptunghi, care sugerează lăcașul și terenul pe care este așezat. Un eveniment important din destinul acestei construcții este transferul și reconstrucția ei în Bujoreni. Momentul în care a avut loc este indicat între anii 1860-1862. În localitate nu a existat o altă biserică imediat anterioară, lipsind din catagrafia din 1810 și harta austriacă din 1790. Pe blana ușii de intrare este incizat anul „1862” iar pe masa altarului se poate citi: „Această piatră s-a dăruit sf[intei] biserici de Nicolae Penovici, soția sa Petra [și] cu fi[ul] lor Giurgiu 1862”. Aceștia sunt desigur o parte dintre cei care au contribuit la înzestrarea bisericii pe noul său loc. Rolul de ctitor și l-a asumat preotul Stan Oncescu, care a lăsat următoarea însemnare pe un Minei al bisericii: „Aceste mineaturi sânt cumpărate prin osteneala supt iscălitului priot și să nu să ia vreuna în silnicie de cineva, sau copii[i] mei să fie depărtați de la sfânta biserică cu hramul prea Cuvio[a]sei sfint[e]i Paraschive, că apoi acela va cădea sub blestemul sfinților părinți și afurisenie, că eu fi[i]nd [c]titor[ul] sfint[e]i acest[e]i biserici, 1867 dechembrie 14, priotul Stan Oncescu, Costeni”. Preotul Stan este menționat și de catagrafia județului Vlașca de la 1865, în Bujoreni. Anul 1862 surprins în însemnări, trimite la o înzestrare finală cu odoare și cele necesare, încheiată apoi cu o resfințire. Odată cu remontarea bisericii în Bujoreni a fost adăugat un turn peste tindă și un pridvor în fața intrării. Tot atunci sau ceva mai târziu, pereții de lemn au fost ușor ciopliți și apoi acoperiți cu o spoială sau tencuială subțire, văruită în alb, atât în interior cât și în exterior. Biserica a fost restaurată în anul 2007, prilej cu care a fost demolat pridvorul închis cu scânduri, a fost refăcut turnul și acoperișul, iar întreaga biserică a fost așezată pe o fundație nouă de beton. [BISERICA NOUĂ] [ISTORIA ZIDIRII EI] Noua biserică parohială a fost construită între anii 1936-1940. Ctitori sunt donatori din țară, care au subscris la apelurile făcute, precum și enoriașii parohiei care au donat cereale și bani. [PISANIEI] [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Edificiul s-a construit după planul întocmit de arhitectul Aurel Penescu din București, iar execuția de antreprenorul Ispas Șt. Voicu din Alexandria. A fost sfințită de arhiereul Veniamin Ploieșteanul la 13 octombrie 1940. A cunoscut mai multe reparații în urma cutremurelor din anii 1940 si 1977. Stilul bisericii este cel bizantin în forma de cruce, cu trei turle. Catapeteasma și stranele, artistic lucrate, sunt opera sculptorului D. Iliescu din Călinești-Muscel. [PICTURA] inițială, în ulei, a fost executată între anii 1939-1940 de pictorul prof. T. Romanați din București. A fost restaurata în anul 1965 de pictorul V. Coman cu fondurile parohiei și donația Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor. [ANEXE] Între anii 1971-1972 s-a construit actuala clopotniță care adăpostește la parter oficiul parohial-cancelaria. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Slujitorii parohiei Bujoreni au fost: preotul Stan Oncescu în anul 1862, sub păstorirea căruia s-a adus în parohie biserica de lemn; preotul N. Chirițioc, preotul Radu, preotul Ioan Paraschivescu şi preotul Badea Abăluță, toţi din Drăgănești-Vlașca, preotul Tit Simedrea de la Prunaru, care a suplinit şi parohia Asan-Aga şi care a devenit Mitropolit. El este iniţiatorul construirii unei biserici de zid în locul celei de lemn. A urmat preotul Marian Târnăcop, preotul Constantin Coman, preotul Petre Ionescu şi preotul Ioan Pană de la Prunaru, preotul Ioan Georgescu, preotul Ioan Popescu-Slăvuţă, ctitorul bisericii de zid, preotul Han Marian. În prezent la slujesc preotul Neagu Aurel şi preotul paroh Popescu Adrian. 

C. CIMITIRUL. Parohia deţine cimitir începând cu anul 2006, când au fost obținute titlurile de proprietate, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia are un grup de cateheză, format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Române și Organizației World Vision-Romania Hristos împărtășit copiilor. În cadrul proiectului mai mulți copii din grupul de cateheză au fost premiați la diverse faze din timpul desfășurării activităților și au fost în tabăra organizată în proiect.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasa Parascheva” [ADRESA] str. Bisericii, nr. 32, sat Bujoreni, comuna Bujoreni, judeţul Teleorman, cod poştal 147040 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Bujoreni,_Teleorman; PĂUN, Elena și Ștefan, Monografia Comunei Bujoreni, Ed. Victor, București, 2012