Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Albeni (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Albeni, comuna Scurtu Mare, județul Teleorman, în Câmpia Găvanu Budea în partea de nord a acesteia. La recensământul din anul 2002 satul avea o populație de 324 locuitori. La nord-est de localitate, în punctul Gropării, arheologii au identificat o așezare de tip cu „Tell”, ce datează din Eneolitic. Nu se cunoaște cu exactitate de când datează satul.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În ceea ce privește istoria bisericii ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” putem spune că a a parținut inițial credincioșilor din satul Comoara. Credincioșii din satul Albeni au primit-o ca pe o binecuvântare în anul 1887 când cei din satul Comoara au construit o nouă biserică din cărămidă. O parte a istoriei bisericii se găsește în textul [PISANIEI], situată la intrarea în sfântul locaș: ,,Întru slava Sfintei și celei de viață făcătoare și nedespărțitei Treimi și întru cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva s-a consolidat și pictat acest sfânt locaș între anii 1998-2000, iar în anul 2013 s-a construit pridvorul și s-a donat catapeteasma de către familia Drăgănescu Valentin. Aceste lucrări s-au făcut cu binecuvântarea Preasfințitului Galaction, Întâiul Episcop al Alexandriei și Teleormanului și recomandarea Prea Cucernicului Protoiereu Dobrescu Petre, prin strădania Preotului Paroh Duță Constantin (1998-2008) și a Preotului Paroh Manole Viorel (2009) sprijinit de neobositul Epitrop Dincă Constantin și familia Ghiță Alexandru și cu ajutorul bunilor enoriași ai Parohiei Albeni.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din lemn, acoperită cu tablă și are forma de navă, cu o turlă deasupra pronaosului, având următoarele dimensiuni: lungime - 15 m, lățime – 5 m, înălțime - 9 m (cu turlă, înălțimea zidurilor fiind de 3 m), iar grosimea zidurilor de 0,30 m. Ușile de la intrare sunt din tâmplărie de aluminiu cât și ferestrele, catapeteasma este din lemn de stejar sculptată la Târgu Neamț, strănile sunt din lemn de brad. [PICTURA] bisericii, în suprafață de 100mp, a fost realizată în tehnica ulei, în stil bizantin, de către pictorul Mihai Popa din Negreni, fiind executată pentru prima dată în anul 1998. În anul 2013 a fost pictat pridvorul de către pictorul Stelian Tănase din Gratia [ANEXE] Clopotnița detașată de biserică este construită, din lemn și învelită cu tablă, în anul 1998 de către epitropul Dincă Constantin. Cancelaria parohială este construită în anul 2000 cu ajutorul credincioșilor din parohie, având două încăperi. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Marin Lăzărescu (1940-1943), Gheorghe Popescu (1948-1950, Gheorghe Chirițescu, Ion Dumitru (1950-1959), Ion Stegănescu (1959- 1969), Dumitru Roșu (1969 -1998), Constantin Duță (1998-2008), Stelian Tache (2008-2009), Viorel Manole (2009- prezent).


C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză, format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Române și Organizației Word Vision - Romania Hristos împărtășit copiilor.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ADRESA] str. Bisericii, satul Albeni, comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman, cod poştal 147321 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.