Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Bâscoveni (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea este situată pe drumul județean Alexandria - Scurtu-Mare (DJ 504). Așezarea satului este veche, găsindu-se satul Bâscoveni însemnat pe harta Stolnicului Constantin Cantacuzino, tipărită în anul 1700 la Padova. Numele satului vine de la Ioniță Bîscoveanu. Moșia a fost proprietatea Mănăstirii Pantelimon, a slugerului Matei și a pitarului Ionița Bîscovenul, de unde si numele satului.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica satului Bâscoveni este așezată în partea de nord a comunei Gălăteni pe albia râului Clănița în regiune de șes situată la circa 20Km vest de Videle și 30Km est de Roșiori de Vede, la o depărtare de circa 3Km de calea ferată București-Craiova. În sat a existat o biserică zidită în anul 1818, dar aceasta s-a dărâmat în anul 1908 din cauza neîngrijiri. Actuala Biserică a satului Bâscoveni s-a construit cu stăruința enoriașilor, din materiale obținute din demolarea unei construcții mari, dar ruinate, ce servea de școală și primărie. Construcția Bisericii a început în anul 1934 și a durat până în anul 1947, prin stăruința preotului paroh Pantelimon Stănculescu, a primarului de atunci Ion Vîlcea, având meșter zidar pe Alexandru Bălan. În anul 1948 a fost târnosită de Părintele Consilier Gheorghe Soare, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh. În anul 1954 a suferit un incendiu în urma căruia a fost nevoie de repararea acoperișului, tavanului si a turlei mici. [PISANIA]: „Cu mila Bunului Dumnezeu această sfântă Biserică s-a construit intre anii 1934-1947 prin stăruința preotului paroh Pantelimon Stănculescu și a enoriașilor parohiei Bâscoveni a primarului Ion Vâlcea și meșterului Alexandru Bălan. Începând cu anul 1998, în timpul Presfințitului Părinte Episcop Galaction al Alexandriei și Teleormanului, Protoiereu Dobrescu Petre s-a pictat acest sfânt lăcaș la stăruințele preotului paroh Gudilă I. George, cu bunăvoința enoriașilor parohiei Bâscoveni și a pictorului Avram Nicolae. Pictura a durat de la 10-03-1998 la 19-08-1998”[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Construcția este zidită din cărămidă, având lungimea de 25 m, lățime de 9 m, iar înălțimea de 16 m. Grosimea zidului este de 1 m, cu ferestre înalte și înguste, așezate după cum urmează: 2 ferestre în Sfântul Altar, 12 ferestre în naos și 2 ferestre în pronaos. Având un aspect monumental, in formă de cruce, cu o turlă mare pe naos și o turla mică în față, pe pronaos, biserica domină întreg satul. [PICTURA] bisericii realizată în ulei, s-a făcut după aproape 63 de ani, în anul 1998 de către pictorul Avram Nicolae. În anul 2007 a fost repictată strana dinspre miazănoapte, de către pictorul Bunea Marian, iar în anul 2010 s-a pictat și Sfântul Altar, de către preotul pictor Popa Mihai. [ANEXE] [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu are obiecte de valoare istorică sau artistică. [ŞIRUL PREOŢILOR] Cel mai vechi preot cunoscut a fost Radu sin Popa Gheorghe, hirotonit la 28 iulie 1826 de mitropolitul Grigore Dascălul în paraclisul mitropoliei. Au urmat mai târziu ca slujitori ai sfintei Biserici, ce se pomenesc și acum: preot Stan Tecuceanu (1840-1880); preot Dumitru Stănescu (1880-1895); preot Dumitru Tecuceanu (1885-1918); preot Marin Mihăescu (1918-1927); preot Pantelimon Stănculescu (1927-1961); preot Alexandru Stănculescu (1961-1997); preot Gudilă George (1997-2005). În prezent slujește preotul Purcaru Marian.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză, format odată cu implementarea proiectului Patriarhiei Romane și Organizației Word Vision-Romania: ,,Hristos împărtășit copiilor”. Parohia, prin strădania și bunăvoința enoriașilor, a făcut o tradiție la praznicul Nașterii Domnului din a aduce în sufletele copiilor din satul nostru o bucurie, prin oferire de cadouri.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului” [ADRESA] sat Bâscoveni, comuna Gălăteni, județul Teleorman, cod poștal 147150. [OFICIU PAROHIAL]