Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Blejești (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Blejeşti se află în apropierea oraşului Videle, pe drumul judeţean ce leagă oraşul Videle de Piteşti. Localitatea Blejeşti este atestată documentar la 25 aprilie 1527, când Radu Vodă de la Afumaţi, întărea stăpânirea lui Albu, Manciu şi Stan peste părţi de moşie în Blejeşti. Denumirea satului vine de la pădurea de lângă sat, numită pe vremuri „Pădurea lui Blegea”, unde venea cu oile la iernat un cioban numit Blegea. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Până la ridicarea bisericii actuale, în sat au mai fost 2 biserici care au dispărut. Biserica actuală a fost zidită din temelie în anul 1853, cu cheltuiala Elenei Mavrocordat, soţia lui Constantin Costache Belu, proprietarul moşiei Blejeşti şi este aşezată în mijlocul satului, pe albia râului Glavacioc, la distanţă de 30 m de şoseaua Videle – Pitești. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Sfântul locaş este construit din cărămidă în stil românesc, în formă de navă, cu o singură turlă şi învelită cu tablă. Are o lungime de 18 m, lăţime de 7,5 m şi înălţimea de 5,5 m. Biserica respectă împărţirea clasică altar, naos, pronaos şi tindă. Între altar şi naos este catapeteasma, din zid, pictată. Reparaţii mai importante s-au făcut în 1912, când s-au consolidat ziduri prin legături de fier şi s-a adăugat tinda şi s-a înlocuit învelişul de șiță cu tablă galvanizată. În anul 1935 s-a adăugat cafasul și s-a consolidat fundația construcției. În 1988 a început restaurarea exterioară a bisericii şi construcţia unei clopotniţe, iar în 1994 se restaurează biserica la exterior și la interior. [PICTURA] Între anii 1969 – 1970 s-a zugrăvit, în frescă, de către pictorul Veniamin Precup. În 1994 biserica este pictată de către Marian Rondeli. [ANEXE] În curtea Bisericii se afla clopotnița (construită pe structură metalică), o troiță din lemn și un lumânărar construit în anul 2014, cu sprijinul unei familii din parohie. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Ivan sin Radu, Ioan sin Popa Neacșu, Radu Nicolescu (zis Popa Duță), Teodor Simedrea (Tit Simedrea, viitorul mitropolit al Bucovinei), Dumitru Dobrogeanu, Iancu Pietreanu, Marin Marinescu, Nicolae Iene, Zamfir Liviu, Săvulescu Constantin si Stănescu Claudius Costin.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  Parohia sprijină familiile nevoiașe cu hrană, îmbrăcăminte, lemne de foc și asistență medicală. Ocazional, se organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Împărați Constantin și Elena” [ADRESA] Șos. Pitești, nr. 112, sat Blejești, comuna Blejești, judeţul Teleorman, cod poștal 147015 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.