Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – Brătășani I (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Brătășani este un sat în partea de nord a județului Teleorman, în Câmpia Găvanu-Burdea. Aparține administrativ de comuna Trivalea-Moșteni. La recensământul din 2002 avea o populație de 842 locuitori. Fosta comuna Brătășani era așezată pe valea râului Teleorman și a aparținut plasei Valea Câinelui, cu reședința în comuna Vârtoapele de Sus. Prima așezare a fost satul Țugueții de Jos, Brătășani ca sat, luând ființă mai târziu, totuși, înainte de 1864, cu clăcăși stabiliți pe moșia Călugăreasca, a proprietarului Brătășanu. Pe aceasta moșie, în anul 1864, au fost împroprietăriți împreuna cu cei din satul Țugueții de Jos. Satul Tălpeni a luat ființă prin împroprietărirea din anul 1864, cu locuitorii din comuna Talpa, județul Vlașca. Ulterior satul a fost alipit la comuna rurală Brătășani, formând o unitate administrativa până în anul 1926 sub denumirea de Netoți. Din acest an s-a desființat comuna Netoți, luând ființă actuala comună Brătășani și satul Trivalea. Ca urmare a Legii nr. 5 din 1950, adoptată de Marea Adunare Națională, pentru raionarea administrativ-economică a țării, Comuna Brătășani a intrat în componenta Raionului Vârtoapele, cuprinzând satele: Brătășani, Tălpeni, Netoți, Trivalea-Moșteni, Țugueții de Jos. În 1956 s-a desființat raionul Vârtoapele și au luat ființă raioanele Olteni și Drăgănești-Vlașca. Comunele acestuia au fost arondate raioanelor vecine. Localitatea Brătășani a fost inclusă în raionul Olteni. În anul 1960, prin Legea nr.3 din 27.XII.1960, se face o nouă împărțire administrativă a țării. Se schimba denumirile unor regiuni si se reduc unele raioane. Cu acest prilej, se desființează raionul Olteni, comunele fiind arondate raioanelor învecinate. Astfel, comuna Brătășani a fost încadrată în raionul Videle, fiind formată din satele: Brătășani, Tălpeni, Trivalea-Moșteni, Țugueții de Jos. Cu prilejul aplicării Legii nr.2/1968, unele localități s-au contopit. Astfel, satele Tălpeni, Țugueții de Jos care aparțineau de Trivalea-Moșteni s-au alipit la satul Brătășani. După decembrie 1989, s-a revenit la vechea denumire de Primărie, iar în anul 1991, Legea 69 aprobată de Parlamentul României, reglementa modul de organizare și funcționare a primăriilor comunale și orășenești. Localitatea are un indice descendent al factorului demografic datorită îmbătrânirii populației și migrării tinerilor către orașele mai apropiate: Videle 35 km, Alexandria 38 Km, Roșiorii de Vede 35 Km. Populația activă este insuficientă și în marea majoritate necalificată pentru muncile prestate. Locuitorii comunei sunt în totalitate cetățeni români, de naționalitate româna, neexistând alte etnii.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”- este așezată în mijlocul satului Brătășani, pe șoseaua națională Alexandria-Pitești Până la construcția acestei biserici parohiale în anul 1870-1873, a existat o altă biserică, cu hramul „Sfântul Nicolae”, construită din lemn în perioada 1825 – 1835 și care este monument istoric. Actuala biserică parohială a început a se construi cu munca și cheltuiala arendașului Toma Ghica și a credincioșilor din satele Tălpeni, Brătășani,Trivalea și Țugueții de Jos și a fost sfințită la data de 26 octombrie 1873, de către protopopul Văleanu. [PISANIA]: „Cu vrerea Tatălui și cu vrerea Fiului și cu ajutorul Sfântului Duh ziditu-s-a aceasta biserică cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din satul Brătășani, comuna Trivalea-Moșteni, județul Teleorman, cu munca și cheltuiala arendașului Toma Ghica și a credincioșilor din satele Tălpeni, Brătășani, Trivalea și Țugueții de Jos pentru a fi locaș de închinăciune și mângâiere sufletească tuturor, sfințindu-se în ziua de 26 octombrie 1873 de Protopopul Văleanu.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construita din cărămidă în stil bizantin în formă de cruce, cu o turlă pe pronaos în opt fețe (în urma intervențiilor din anul 2000, biserica are acum 3 turle: două deasupra pronaosului și un pe naos), care a servit și pentru clopotniță. Lungime edificiului este de 18m, lățimea de 6,20m, iar înălțime de 5m, fără turle, iar turla mare are înălțimea de 3m. Reparații însemnate s-au făcut astfel: în anul 1893 s-au consolidate zidurile prin doua centuri de fier susținute de trei bare; în anul 1910 s-a tencuit exteriorul bisericii și s-a lucrat tavanul de scândură și balconul corului; în anul 1933 a fost învelită cu tablă galvanizată prin donație de către domnul Mitică Georgescu; în anul 1970 a fost introdusa lumina electrica si s-a pictat din nou ce către pictorul Tudor Costică; în anul 1977 s-a refăcut învelitoarea și s-au executat mici reparații exterioare. Între anii 1980-1986 s-au făcut tencuieli exterioare și a fost zidit, din cărămidă,un nou pridvor. În anul 1985 s-a împrejmuit cimitirul, iar în anul 2000 s-a schimbat acoperișul în totalitate și s-au ridicat cele trei turle, fiecare având șase fețe. Între anii 2003-2004, s-au executat pictarea bisericii de către pictorul Titi Zaharia din Alexandria și s-au finalizat reparațiile exterioare și pictarea pridvorului. La data de 24 octombrie 2004 biserica a fost târnosită de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului. [PICTURA] Cea originală a fost realizată în tehnica uleiului în anul 1873, numele pictorului nefiind reținut. În anul 1970 s-a pictat în frescă de către pictorul Tudor Costică. În anii 2003-2004 s-a pictat din nou în tehnica acrilică de către pictorul Titi Zaharia. [ANEXE] În anul 1999 s-a zidit noua clopotniță. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Marin Dobre, primul preot al parohiei (1870-1909), Stan Popescu (1909-1968), Marin Pufulete (1968-1979),Virgil Barbu (1979 până în prezent). 

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” [ADRESA] Șos. Alexandriei, sat Brătășani, comuna Trivalea-Moșteni, județul Teleorman, cod poștal 147411 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: CHEFANI-PĂTRAŞCU, Steluţa, Moşieri Teleormăneni (1864 - 1949). Mărire şi decădere, Ed. Renaissance, București, 2011