Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Brătășani II (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.4.7.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a fost ridicată în anul 1835 în satul Ţuguieţii de Jos, cu sprijinul boierului Andronache Brătăşanu, iar în prezent biserica se află în cimitirul satului. Anterior, aici era o biserică de lemn, datând de dinainte de 1779. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Construcţia Bisericii este de cărămidă şi a fost reparată mai întâi în anul 1886, când s-a făcut şi repictarea ei, apoi în anii 1913 şi 1977, când s-a pus acoperişul actual din tablă zincată şi pardoseala din beton. Biserica este în formă de navă , cu pridvor deschis (susţinut de doi stâlpi dreptunghiulari laterali şi de alţi doi stâlpi pătraţi în mijloc, pentru deschiderea de intrare), pronaos, naos şi altar cu absidă semirotundă, având la exterior o singură turlă poligonală, aşezată peste pronaos (unde se află şi clopotul). Catapeteasma este din zid, iar un baldachin din lemn sculptat, cu frumoase decoraţii în relief, care este aşezat pe Sfânta Masă, împodobeşte interiorul altarului. La exterior Biserica este doar văruită. În anul 2015 prin strădania preotului paroh Albu Constantin şi prin îndrumarea preotului protoiereu Dobrescu Petre sub binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Episcop Galaction, Întâiul Episcop al Alexandriei şi Teleormanului s-a făcut documentaţia pentru renovarea în totalitate a Bisericii, aceasta fiind monument istoric clasa B, făcând parte din patrimoniul naţional. Lucrările sunt supravegheate de către inginerul arhitect Botez, iar fondurile provin din programele europene de dezvoltare. [PICTURA] interioară este aceea realizată în anul 1886, în frescă, în stil bizantin, de către Mihalache Zugravul, căruia i se datorează şi patru icoane împărăteşti. La exterior Biserica este doar văruită. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] În anul 1779 este hirotonit preotul Badea sin Popa Dumitru, căruia i se alătură în anul 1804 preotul Stan sin Popa Dumitru. În anul 2010, după o perioadă de 30 de ani în care parohia nu a avut preot, este trimis la această biserică preotul Albu Constantin. Între anii 1804 şi 2010 nu se cunosc preoţii slujitori ai parohiei.  

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] str. Ţuguieţi, sat Ţuguieţii de Jos, comuna Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman, cod poștal 147411 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.