Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – Buteşti (Protopopiatul Videle)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Buteşti este situat în partea de N a judeţului Teleorman, aparţinând Comunei Siliştea pe drumul judeţean DJ 503 Videle-Piteşti. Satul Buteşti este o aşezare foarte veche, atestată documentar la data de 14 mai 1441, când voievodul Ţării Româneşti, Vlad Dracul întăreşte prin Hrisov Mănăstirii Glavacioc, Ocina lui Micu al lui Baicu la Buteşti,venitul domnesc din găletarit din satele Buteşti si Mirceşti.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica este așezată la marginea satului Buteşti în partea de Apus, în cimitir, lângă drumul comunal Buteşti – Siliştea. Parohia se compunea încă de la început din satul Buteşti şi Cătunul Ciobeşti, la 1 kilometru depărtare spre MZ-Apus. Acest cătun nu are biserică nici cimitir propriu folosindu-se de biserica și cimitirul din Buteşti în toate cerinţele religioase. Actuala biserică este construită numai din lemn şi acoperită cu tablă. Tradiţia locală spune că biserica s-a construit în vecinătatea satului în locul numit „Valea lui Barzavan” şi de acolo a fost adusă în sat. În anul 1799 biserica a fost sfinţită de către protopopul judeţului Vlaşca. Biserica poartă încă de la început Hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”. În anul 1972 în timpul păstoririi preotului Mirică Cristea biserica a fost declarată monument istoric. [PISANIA] este din lemn, dăltuită deasupra pridvorului, cu următorul cuprins: „Lt.7300 Cristea Ms.m” ceea ce înseamnă „leat 7300(1792) Cristea Meşteru” . [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUC ŢII] Biserica are forma de navă (corabie) cu altarul scăzut, având două uşi de acces una principală şi cealaltă la Sfântul Altar, cu patru ferestre două în naos şi două în altar, are o singură turlă şi este învelită în întregime cu tablă. Biserica este compusă din pridvor deschis pe stâlpi, pronaos, naos şi altar, fiind pardosită cu scândură. Tâmpla este tot din lemn peste care s-a aplicat o tencuială spre a fi pictată. Întreaga clădire (biserică) a fost ridicată în anul 1936 pe o temelie de piatră şi beton, lucrare făcută cu cheltuiala parohiei. Sfânta Masă este în întregime din lemn. Ca ornament se remarcă o torsadă – brâu – la o înălțime de 1m de la temelie şi cel de la catapeteasmă de deasupra Icoanelor Împărăteşti. [PICTURA] Pereţii bisericii nu sunt zugrăviţi nici pe interior nici pe exterior. Partea superioară a catapetesmei este pictată în stil ţărănesc de Dimitrie Zugravul din Roata după anul 1830 şi nu prezintă valoare artistică fiind aproape ştearsă. [ANEXE] Clopotnița este separată de biserică, fiind ridicată pe stâlpi de lemn deschisă, învelită cu tablă, construită între anii 1935-1936, având două clopote, până atunci clopotele erau aşezate în turla bisericii. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica deţine câteva obiecte de valoare artistică şi istorică: Epitaf (1835-după tradiţie); „Antologhion” tipărit în anul 1786. Icoana Împărătească cu Pruncul - Nae Zugravul (1853); Maicii Domnului cu Pruncul - Zamfirache Zugravul (1858); Icoana Împărătească a Mântuitorului din anul 1858; Icoana Hramului „Sfântul Dimitrie” de Zamfirache şi Ioniță Zugravul. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţii Dumitru, Neacşu si Ieremia (?), Pr.Stelian Matei (1934), Pr. Ilie Bica (1935-1962), Pr. Bellu Traian (1963-1969), Pr. Mirică Cristea (1 decembrie 1969-1978), Pr. Marin Murgilă (1978-1981), Pr. Alexandru Zamfir (1994-2005), Pr. Paul-Georgel Călin (2005-2006), Pr. Mădălin-Ionuţ Dincă (2006-prezent), Pr. Ionuţ-Adrian Bătrânu (1 octombrie 2003)

C. CIMITIRUL. În curtea bisericii sunt două monumente în cinstea fiilor satului căzuți pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale şi în timpul revoluţiei din 1989. Primul fiind mai vechi nu se cunoaște proveniența, fiind făcut din lemn în formă de cruce maramureşeana, iar al doilea fiind făcut de câţiva locuitori ai satului, reprezintă o cruce de mozaic pe un postament de beton, datând din anul 1991.   

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză, format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Române și Organizației Word Vision - Romania Hristos împărtășit copiilor.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” [ADRESA] Sat Buteşti, comuna Siliştea, județul Teleorman, cod poştal 147346 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.