Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Ioan Botezătorul”-Drăcșenei (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Drăcşenei este o localitate rurală din judeţul Teleorman, aşezată la 20 km N-E faţă de municipiul Roşiorii de Vede. Satele Drăcşani, Odobeasca şi Satul Vechi aparţin administrativ de comuna Drăcşenei. În cadrul Muzeului sătesc există circa 20 de artefacte aparţinând diverselor culturi arheologice (neolitic, epoca bronzului, epoca geto-dacică), descoperite pe teritoriul comunităţii, fapt ce dovedeşte că aceste locuri au fost populate din cele mai vechi timpuri. Satul Drăcşani din comuna Drăcşenei are, conform monografiei, două atestări documentare, una în 1594 şi alta 1752. Până la 1810 s-a numit Drăguşani. Documentele timpului atestă faptul că în anul 1810 în comunitate erau 82 de case, 178 de bărbaţi, 180 femei, care formau 148 de familii. Din cauza bolilor de ciumă şi holeră, vechea vatră a satului va fi părăsită, iar satul Drăcşani se mută pe malul drept al pârâului Burdea. În anul 1857 proprietarul moşiei de care aparţinea şi satul Drăcşani era căpitanul Ion Vlădoianu. Printr-un testament încheiat în 1887, în anul imediat următor moşia intră în proprietatea unei instituţii de binefacere din Bucureşti, Eforia Spitalelor Civile, instituţie ce se ocupa cu protejarea bisericilor, a şcolilor şi a spitalelor. Din veniturile moşiei, importante fonduri au fost alocate bisericii şi şcolii locale. Nu se ştie sigur când a luat fiinţă satul. Cartografia din 1810 confirmă că acest sat  a luat naştere mai târziu, pe la jumătatea secolului al XIX-lea; pe harta austriacă din 1853 apare exact pe locul de astăzi. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Prin anii 1840-1850 s-a construit o biserică în mijlocul localităţii, acoperită cu şiţă şi ziduri din cărămidă, dar care a fost demolată în anul 1925.  Între anii 1925-1927 a fost ridicată actuala biserică la 20 de m spre nord faţă de cea veche, pe locul dăruit de inginerul Ion Negreţu, acelaşi inginer oferind o parte din suma necesară pentru construcţie, dar şi prin contribuţia benevolă a locuitorilor parohiei. Sfinţirea va avea loc la 27 aprilie 1927 în prezenţa Preasfinţitul Vicar Patriarhal Platon Ciosu. 
În 1998 a fost refăcut acoperişul. În 2008 s-au pus geamuri şi uşi noi şi s-a schimbat pavimentul bisericii. În 2009 s-au făcut reparaţii exterioare iar în anul 2010 s-a săpat o fântână în curtea bisericii. Între anii 2013-2015 s-au desfășurat ample lucrări de renovare la exterior, sub coordonarea preotului paroh Ionel Jilavu. La 2 mai 2015 s-a făcut resfințirea lăcașului de cult de către Preasfințitul Părinte Galaction Stângă, în prezența unui impresionat sobor de preoți. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din Drăcşenei este o construcţie din cărămidă, în formă de cruce având lungimea de 20 m, lăţimea de 6 m ( în dreptul absidelor 10,5 m), înălţimea de 10 m şi o grosime a zidurilor de  0,80 m. Sfântul lăcaş are un număr de 12 ferestre, precum şi două turle, aşezate una deasupra naosului, cu corespondenţa în biserică şi ce-a de-a doua deasupra pronaosului. Catapeteasma este din lemn, dreaptă, cu trei registre picturale. [PICTURA] Prima pictură a bisericii a fost executată de pictorul Stelian Apostol din Bucureşti. Biserica a fost reparată la exterior şi pictată de pictorul Simion Roman în 1997. În 2007 s-a refăcut pictura bisericii de pictorul Alexandru Pătraşcu din Roşiorii de Vede [ANEXE] Biserica deține o clopotniță și o casă parohială.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR Pr. Ştefan Marinescu, Pr. Dumitru Constantinescu, Pr. Preda Dobrescu, Pr. Victor Palaloga, Pr. Florian Cicic, Pr. Sorin Gurlui Neacşu, Pr. Ion Nedelea, Pr. Ionel Jilavu.

C. CIMITIRUL Parohia deține un cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Ioan Botezătorul”;  [ADRESA] Comuna Drăcşenei, județul Teleorman, cod poştal 147120.
Nu are telefon și site oficial.