Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”- Drăgănești de Vede (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Drăgăneşti de Vede se află în partea de NE a municipiului Roşiori de Vede, la 6 km pe drumul judeţean 601C. Din punct de vedere administrativ, comuna Drăgăneşti de Vede cuprinde satele: Drăgăneşti de Vede (cel care dă şi numele localităţii), Măgura cu liliac (Atîrnaţi) şi Văcăreşti. Numele satului Drăgăneşti vine de la „Marele Paharnic Drăguşen”, pomenit în pisania bisericii ,,Mânăstirea Ţigănia-Drăgăneşti (biserica din Coşoteni). Pe vatra satului ce se întinde pe o suprafaţă de peste 100 ha, au apărut aşezări omeneşti în jurul anului 1850. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Datorită faptului că biserica este zidită odată cu primele aşezări omeneşti pe aceste locuri, este sigur că nu a existat o construcţie anterioară, nici pe locul acesteia, nici în altă parte. Despre ctitorii bisericii nu se păstrează nici un fel de date. Nici din bătrâni nu s-a găsit cineva care să ştie ceva despre aceştia. Singura mărturie oficială, scrisă, este [PISANIA] (o placă de marmură scrisă cu litere chirilice), situată deasupra uşii de la intrarea în pronaos, care spune: ,,Această sfântă şi dumnezeiască biserică, cu hramul Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, Izvorîtorul de Mir s-a zidit din temelie în zile Mării sale prinţului Caimacan Alexandru Dimitrie Ghica şi ale prea fericitului patriarh al Ierusalimului Chiril, Mitropolit al ţării fiind Prea o sfinţia sa Nifon, în epitropia Arhimandritului Chiril Văcăreşteanu - 1857”. (Satul Văcăreşti îşi trage numele de la acest ,,Chiril Văcăreşteanu”). Totuşi, cunoscând faptul că în perioada construirii bisericii preoţii Ion Dobre şi Constantin Soare slujeau în Drăgăneşti de Vede, se pot trece aceştia în rândul ctitorilor. Singurul hram al bisericii este ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”. Iniţial, clopotul era în turla bisericii şi din cauza trepidaţiilor s-au produs fisuri serioase ale pereţilor. De aceea s-a coborât clopotul şi s-a ridicat o clopotniţă improvizată, iar biserica a fost legată de jur împrejur cu trei rânduri de şină de fier, precum şi cu legături traversate prin interior. Aceste legături s-au făcut înainte de anul 1900, iar la puţin timp s-a schimbat şi acoperişul, înlocuindu-se cel din şindrilă cu acoperiş din astereală de scândură şi tablă zincată, care este şi azi. În curtea bisericii s-a ridicat în anul 1946 o clopotniţă nouă din lemn, pe locul celei vechi, la 10–12m în faţa bisericii. În anul 1951 s-a refăcut turla exact în forma şi locul celei vechi, preot fiind Gheorghe Stănculescu. În anul 1966 a fost refăcut din temelie pridvorul bisericii. În 1967 s-a făcut subzidire şi s-a turnat trotuar din dale de beton împrejurul bisericii, precum şi mici reparaţii cu vopsirea totală a tablei de pe acoperiş. Pe soclul de la colţul de NV al bisericii se află o inscripţie: „1967 Reparat biserica. meşt. Nicula Marin, Şerban T. Dumitru şi Letcanu T. Ion. Pr. Mircea Stancu.” În jurul anului 1973 a fost construită din cărămidă, la cca 15 m SV de biserică, o clădire cu două camere şi clopotniţă deasupra.Ulterior acesteia i-a mai fost ataşată o cameră, servind drept casă parohială până în prezent. În anul 1983 s-a construit şi o troiţă la 2 m N-V de biserică. Cele două clopote din aliaj de culoarea bronzului (unul de 130 kg şi altul de 70 kg) au fost turnate din nou în anul 2003, la dimensiuni mult mai mari (unul de peste 250 kg, iar celălalt de peste 100 kg), în timpul preotului Eugen Nicodin. Pe ambele clopote se află următoarea inscripţie în partea mediană: ”Comuna Drăgăneşti de Vede, Decembrie 2003”, iar în partea superioară iniţialele: „RSF”. În curtea bisericii a fost şi cimitirul, dar după anul 1900, nu s-au mai făcut înmormântări aici, ci la 300 m N-E, unde a luat fiinţă noul cimitir, care este şi azi. În partea de sud, la numai câţiva metri de peretele bisericii, în dreptul stranei cântăreţilor, se află şi azi o cruce de marmură, ridicată pentru cei trei copii ai preotului Constantin Soare, morţi în anul 1871, probabil într-o molimă de holeră. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din Drăgăneşti de Vede este o construcţie din cărămidă, în formă de navă, având o lungime de 22 m, o lăţime de 7,8 m, o înălţime de 12 m şi o grosime a zidurilor de 0,85 m (0,30 m în pridvor). Sfântul lăcaş are o singură turlă, de formă octogonală, aşezată deasupra naosului, fără deschidere în interior şi 11 ferestre.[PICTURA] O mărturie din anul 1969 arată că nu se intervenise asupra picturii, făcute de la început în tempera, care cuprindea numai câteva scene biblice şi câţiva sfinţi în medalion. Bogăţia scenelor biblice, precum şi numărul mare de sfinţi (foarte mulţi români), care acoperă pereţii bisericii astăzi, arată că biserica a fost repictată, cel mai probabil în jurul anului 1973 (după mărturiile credincioşilor), tot în tempera. Catapeteasma confecţionată din lemn de brad, având înălţimea de 4 m şi lungimea de 6 m, păstrează pictura originală în ulei din 1857, intervenindu-se puţin doar asupra fondului albastru din jurul sfinţilor şi a aureolelor de la rândurile din mijloc şi de sus. Pictorul catapetesmei este menţionat în inventarul de la 1 Noiembrie 1969 ca fiind Dragomirescu Alexandru. [ANEXE] Biserica deține o clopotniță și o casă parohială.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Ion Dobre, pr. Constantin Soare, pr. Gheorghe Ungurelu, pr. Nicolae Boeriu, pr. Gheorghe Stănculescu, pr. Mircea Stancu pr. Gheorghe Panduru, pr. Iulică Belibou, pr. Eugen Nicodin, pr. Cristian Nicodin. 

C. CIMITIRUL Parohia deține un cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir ”;[ADRESA] Comuna Drăgăneşti de Vede, jud. Teleorman, cod poştal 147130.
Nu are telefon și site oficial.