Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”- Dulceni (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.1.59.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Biserica parohiei Dulceni este una dintre puţinele biserici ortodoxe din Teleorman, construite în perioada comunistă. Gândul ridicării ei a pornit de la faptul că enoriaşii satului mergeau la biserica Troianul II, la o distanţă de 3 km peste deal (destul de mare pentru mulţi), iar la înmormântări distanţa se dubla pentru că trebuiau să se întoarcă în cimitirul din sat.  După perioada colectivizării forţate din anii 50-60, săteanul Iancu Pârjol, considerat „chiabur” (om cu stare) de către autorităţile comuniste, este obligat să-şi dărâme anexele gospodăreşti (hambar, pătul, pivniţă), iar materialul obţinut să-l „ofere” Cooperativei Agricole de Producţie ce se afla în plin avânt proletar. Frământările sufleteşti ale săteanului, ce nu dorea să dea avuţia sa pe mâna comuniştilor, sunt mărturisite preotului Dumitru D. Popescu, om de o aleasă educaţie dar şi cunoscător al asprimii închisorilor comuniste. Părintele îl îndeamnă pe enoriaşul său să dărâme, totuşi, acele anexe dar să le ofere bisericii pentru ridicarea unei case parohiale în comună şi a unei capele în cimitirul satului Dulceni. Părintele începe  demersurile dar documentele vor fi obţinute cu foarte mare greutate, iar construcţia propriu-zisă se va face între anii 1968-1970 cu materialele oferite de Iancu Pârjol. Totodată se va ridica şi casa parohială din  Troianul cu ajutorul oamenilor din comună. În fapt, capela mortuară a fost gândită ca o mică bisericuţă în formă de navă, cu Sfânt Altar, turlă şi catapeteasmă (pictată pe fragmente de către pictorul Nicu Albany în anul 1979). Hramul ales a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie după hotărârea preotului. [PICTURA] Pentru că se obțineau foarte greu avizele de pictură, pereții au fost înfrumusețați cu 8 icoane de mari dimensiuni (160 cm X 120 cm). De asemenea au fost aduse de către săteni tot ceea ce este necesar pentru buna desfăşurare a unei biserici. În timp, s-au construit o clopotniță şi magazie. În anul 1994 s-au făcut reparaţii interioare şi exterioare prin stăruinţa preotului Adrian Petruş Drăghici, iar în anul 1996 a fost electrificată. Între anii 2008-2009 preotul Alexandru Bega va iniţia ample lucrări de renovare în exteriorul bisericii. Astfel, se vor ridicat 6 contraforţi de susţinere, pereţii exteriori vor fi  decopertaţi până la cărămidă şi apoi încărcaţi cu ciment pe suport de plasă sudată, iar acoperişul va fi schimbat în întregime şi acoperit cu tablă ce imită forma şindrilei. O parte din cheltuieli şi din lucrări au fost suportate de familia preotului. În anul 2009, familia enoriaşului Viorel Muraru propune preotul paroh Alexandru Bega ridicarea unei troiţe întru slava lui Dumnezeu şi spre pomenirea răposaţilor familiei. Troiţa, sculptată de meşteri populari din zona Câmpulung, a fost aşezată la intersecţia drumului ce duce spre Dulceni cu DJ 65 A. Între anii 2011-2014 biserica a avut parte de ample lucrări atât la interior cât și la exterior la inițiativa preotului Aurel Leonte. Astfel la interior s-au refăcut în întregime tencuielile și pardoseala.  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din Dulceni este o construcţie din cărămidă, în formă de navă, având lungimea de 10 m, lăţimea de 4 m, înălţimea 4,5 m şi o grosime a zidurilor de 0,25 m. Sfântul lăcaş are 5 ferestre şi o turlă de formă dreptunghiulară. Catapeteasma este din lemn, dreaptă, cu două registre picturale. [ANEXE] Biserica deține o clopotniță și dependințe. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] Între anii 1970-1998, biserica a fost folosită drept capelă mortuară. Preoţi ce s-au succedat au fost cei ce au slujit în această perioadă la bisericile din Troianul: pr. Dumitru D. Popescu, pr. Doru Bâră, pr. Mantu Bălţoi, pr Adrian Drăghici, pr. Marius Dincă. Din anul 1998 părintele protoiereu Ilie Vişan depune dosarul de transformare a bisericii în parohie. Primul preot va fi părintele Cătălin Popescu, pr. George Olaru, pr. Alexandru Bega, pr. Aurel Leonte, pr. Florin-Cristian Barbu.

C. CIMITIRUL Parohia deține un cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”; [ADRESA] Sat Dulceni, comuna Troianul, jud. Teleorman, cod poştal 147416.
Nu are telefon și site oficial.