Parohia ,,Sfântul Nicolae”-Gărăgău (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] 
Satul Gărăgău este o localitate rurală din judeţul Teleorman, aşezată pe D.J. 703, la 25 de km N-E de municipiul Roşiorii de Vede şi care aparţine administrativ de comuna Vârtoape. Primele aşezări au apărut prin 1816, pe o mlaştină dintre două dealuri, cu locuitori proveniţi din judeţele vecine. După epidemiile de ciumă din 1821 şi de holeră din 1848, satul a fost decimat aproape în întregime. Cei rămaşi, considerând că locul este neprielnic pentru dezvoltarea comunităţii, şi-au mutat bordeiele pe actuala vatră, pe partea stângă a pârâului Câinelui. Este posibil ca vechea comunitate să se fi numit „Cerbaru”, după numele câinelui lui Ciolan, primul locuitor al satului numit astăzi Ciolăneşti sau chiar să fi fost un alt sat, azi dispărut. La împroprietărirea din anul 1864 fiecare clăcaş a primit o suprafaţă de pământ. Referitor la denumirea satului de „Gărăgău”, se pare că ar proveni de la numele domnitorului Grigore Ghica ce avea domenii întinse prin aceste locuri. 
 
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica Sf. Nicolae a fost construită în anul 1868 cu ajutorul enoriaşilor din parohie (preotul Iulian Teodorescu, menţiona, fără a aduce argumente în acest sens, într-un scurt istoric al parohiei din anul 1982, faptul că biserica ar fi fost construită în anul 1835). Al doilea hram a fost ales Cuvioasa Parascheva. În anul 1926 s-a reparat biserica în perioada părintelui Ioan Popescu. De asemenea s-a cumpărat un clopot nou. În perioada interbelică, în 1943 s-a construit clopotniţa din cărămidă, pridvorul şi uşa de la Sfântul Altar. Alte reparaţii mai pot fi amintite cele din 1983-1984 când biserica va fi reparată la exterior şi va fi acoperită cu tablă, iar în interior se vor schimba ferestrele, în perioada preotului Iulian Teodorescu. După anul 2004 biserica va mai avea parte şi de alte lucrări, prin schimbarea tablei de pe acoperiş, schimbarea uşilor şi a ferestrelor precum şi tencuielile exterioare împreună cu izolaţia dimprejurul bisericii. Textul [PRIMEI PISANII] (scrisă de preotul Andrei Gheorghe): „Acest sfânt şi dumnezeiesc locaş cu hramul Sf. Nicolae şi Cuv. Paraschiva s-a ridicat din temelie în anul 1868 şi s-a reparat radical în anul mântuirii 1926, luna octombrie cu osteneala şi sacrificiul locuitorilor din comună în al şaptele an de păstorie a sanctităţii sale DD Miron Cristea, primul Patriarh al tuturor Românilor 1926, octombrie 10.” Textul celei de-a doua [PISANII]: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului, cu harul şi conlucrarea Sf. Duh s-a clădit acest sfânt locaş în anul de la Hristos 1868, dar în decursul timpului, degradându-se , s-a consolidat, restaurat radical şi s-a împodobit după cuviinţă cu sfinte odoare şi mobilier donate de creştinii din comună în anul 1926 prin îngrijirea şi stăruinţa preotului Ioan Popescu parohul, ajutat de comitetul parohial pentru înfrumuseţarea sfântului locaş, precum şi ceilalţi credincioşi ai comunei. La 15 octombrie 1926 s-a terminat pictura întregii biserici. Executată de pictorul Matei Constantinescu. Sub păstoria preotului paroh Teodorescu Iulian în anul 1983 s-a restaurat de colectivul condus de pictor Paşcanu Cornel.”[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce având lungimea de 26 m, lăţimea de 9 m (în dreptul absidelor 12 m) şi o înălţime de 10 metri, iar zidurile au o grosimea de 0,90 m. Sfântul lăcaş are 9 ferestre, iar pe acoperiş sunt, deasupra pronaosului, o turlă de formă octogonală, construită din lemn şi acoperită cu tablă în solzi şi alte două mici, aşezate de-a dreapta şi de-a stânga. Sfântul Altar este despărţit de restul bisericii printr-o catapeteasmă din lemn, având trei registre picturale.[PICTURA] [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Andrei Ion, pr. Ioan Popescu, pr. Aurel Voicescu, pr. Andrei Gheorghe, pr. Iulian Teodorescu, pr. Victor Dragomir, pr. Valentin Marian Teodorescu.

C. CIMITIRUL Parohia deține un cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Parohia Sfântul Nicolae”; [ADRESA] Sat Gărăgău, comuna Vârtoape, jud. Teleorman, cod poştal 147426.

Nu are telefon și site oficial.