Parohia ,,Sfântul Nicolae”-Gârdești (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi comuna Vârtoapele. Comună rurală ce făcea parte din plasa Târgului. „Gura” Gărăgăului vechi s-a deplasat cu timpul spre est, şi avea următoarele vecinătăţi: la nord Necşeşti, la sud Vârtoape de Sus, la est Netoţi (Deparaţi) şi la vest Sfinţeşti. La catagrafia din 1832 avea o suprafaţă arabilă de 2800 ha şi 97 ha de pădure. Aici găsim mai târziu, după jumătatea secolului XIX, doi proprietari de drept: principesa Masalsky (scriitoarea Dora D`Istria), cu 850 ha arabil şi 25 ha pădure şi Anghelina Golăşescu, cu 70 ha arabil. Restul de 72 ha de pădure aparţinea moşnenilor locuitori. Aveau în acea vreme o biserică şi o şcoală primară cu două clase. Mai aveau şi două mori de măcinat cereale, din care una cu aburi şi una instalată pe albia Pârâului Câinelui. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  În anul 1813 în satul Gârdeşti se cunoştea o  biserica veche de lemn. Aceasta va arde într-un nefericit incendiu. În anul 1913 moşierul locului, Ştefan Ghinopol acceptă rugămintea sătenilor de a suporta cheltuielile ridicării unui nou locaş de cult, pe locul celei vechi. Lucrările se vor încheia abia în anul 1925, din cauza Primului  Război Mondial. Pe peretele de apus, pictorul va contura, alături de ctitori, şi imaginea primului Patriarh ales, Miron Cristea. [PISANIA] ,,Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului şi cu desăvârşirea Duhului Sfânt  ziditu-s-a această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică, pe locul celei vechi, în anul 1913 cu ajutorul Domnului Ştefan Ghinopol şi al soţiei sale, desăvâşindu-se lucrarea cu ajutorul tuturor enoriaşilor în anul 1925, cu hramurile Sf. Nicolae şi Cuvioasa Parascheva, în zilele Majestaţii Sale regele Carol I în timpul Patriarhului României, Doctor Miron Cristea”. Sfânta Cruce din Altar, tetrapodul, Sfintele Vase, Sfânta Evanghelie şi cădelniţa au fost donate de familia Florescu Nicolae şi soţia sa, Lonica. Clopotniţa a fost ridicată cu contribuţia familiei Nae Stroe Dumitru. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din Gârdeşti este o construcţie din cărămidă, în formă de cruce, având lungimea de 23 m, lăţimea de 9 m (în dreptul absidelor), o înălţime de 20 m şi o grosime a zidurilor de 1 m.  Sfântul lăcaş are un număr de 13 ferestre şi trei turle, una aşezată pe naos de formă octogonală, de zid, având corespondenţă în mijlocul bisericii, refăcută în anul 2007 cu fonduri de la Ministerul Culturii şi două turle mai mici, aşezate pe pronaos, tot de zid având formă octogonală. Pridvorul bisericii este deschis, iar catapeteasma din lemn este donată de preotul Grigore Vulcănescu de la parohia Sfinţii Apostoli din Zimnicea.[PICTURA] Pictura este în stil neobizantin.Catapeteasma bisericii a fost schimbată în anul 2008, iar icoanele au fost pictate cu contribuţia doamnei Turturică Ecaterina. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. David Călinescu, pr. Gheorghe (Gogu) Popescu,  pr. Ilie Lăcătuşu, pr. Ion Constantin, pr. Vasile Olteanu și pr. Luigi Boţoghină.

C. CIMITIRUL Parohia deține un cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Parohia Sfântul Nicolae”;  [ADRESA] Sat Gârdeşti, comuna Necşeşti, jud. Teleorman, cod poștal 147227.

Nu are telefon și site oficial.