Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”-Însurăței (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

 A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi comuna Didești. Se crede că actualul nume, ”Însurăței”, a fost dat pentru faptul că multe familii tinere au primit locuri de casă pe teritoriul satului. Vechiul nume al satului, „Nătărăi”, este confirmat de un hrisov din anul 1545 în care se descrie traseul urmat de domnitorul Radu Paisie, în fuga sa din scaunul domniei spre Raiaua Turnului, pentru a-şi reorganiza contraofensiva. Hrisovul menţionează faptul că domnitorul trece prin: „…Humele, Unghieni, Dobroteşti-Pădurea Braniştea, trece Vedea Veche prin Ştirbei, la est de Nătărăi, Scrioastea-Ruşii de Vede, Raiaua Turnu”. O perioadă, probabil după anul 1600, satul s-a numit şi „Voievodul Mihai.” 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1893 meșterul zidar D. Dumitrescu întocmeşte planul lucrării. Construcţia începe însă abia în anul 1912 prin osteneala părintelui Gheorghe Ungurelu, vrednic preot, care pentru o perioadă de timp a fost chiar şi senator al Partidului Naţional Ţărănesc. S-au ars 90.000 de cărămizi, dar lucrările au fost întrerupte în scurt timp din pricina Primului Război Mondial. Se reiau abia după capitularea Germaniei şi sunt finalizate în anul 1925 prin contribuţia tuturor enoriaşilor. Pictorul C. Zaharescu din Roşiorii deVede execută pictura în tempera în acelaşi an, iar în 1926 acoperişul este îmbrăcat cu tablă zincată. Tot atunci este cumpărat un mic clopot (15 kg) de la turnătoriile Nicolae Ionescu din Bucureşti. Târnosirea s-a făcut de însuşi Preafericitul Părinte Patriarh Miron Cristea la 16 septembrie 1927 în prezenţa a numeroase oficialităţi, dar şi a întregii comunităţi locale. Din partea Protopopiatului roşiorean a participat părintele protopop Floru Ionescu. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din Însurăţei este construită din cărămidă, în formă de cruce, având lungimea de 20 m, lăţimea 5 m, iar înălţimea până în vârful turlei de 14 m. Zidurile au o grosime de 0,60 m, iar ferestrele sunt în număr de 10. Turlele sunt trei la număr, una aşezată pe pronaos, iar celelalte două pe naos. Toate sunt de formă hexagonală, îmbrăcate cu tablă în solz. Biserica are un mic pridvor închis, pictat, în care sunt trecute numele eroilor din cele două Războaie Mondiale. [PICTURA] Interiorul bisericii este repictat în anul 2000 de către pictor Adrian Dumitrescu din oraşul Boldeşti-Scăieni, jud. Prahova prin efortul financiar al sătenilor, iar resfinţirea s-a făcut în anul 2002 de către Preasfinţitul Galaction Stângă, întâiul episcop al Alexandriei și Teleormanului.[ANEXE] Clopotniţa veche de lemn a fost refăcută pe suport metalic. Casa parohială a intrat într-un amplu proces de reabilitare în anul 1997. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] Gheorghe Ungurelu (1912-1947), Grigore Ungurelu (1970-1975), Marin Iscru (1975-1979), Emil Popescu (1986-1990), Traian Marinescu (1990-1996), Laurenţiu Lunganu (1996-2003), Cătălin Barbu (2003-2005), Alin Istrate (2005-2007), Ionel Bibelea ( 2007-2014), Adrian Șotae (din 2014).

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”; [ADRESA] Sat Însurăţei, comuna Dideşti, județul Teleorman, cod poştal 147111. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial. 

BIBLIOGRAFIE: Porumbeanu, Argentin, Roşiorii de Vede-O istorie a oraşului prin monumentele sale, Ed. Aius PrintEd, Craiova, 2006.