Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Măgureni (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] 
[vezi parohia VIII.1.33.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] O parte a istoricul bisericii îl putem afla chiar din textul [PISANIEI] „Ziditu-s-a acest sfânt locaş de închinăciune cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în anul 1845 de către locuitorii aceştei obşte. În urma cutremurelor şi a intemperiilor vremurilor, a suferit mai multe deteriorări. S-au făcut reparaţii în timpul preoţilor Gheorghe Rizescu şi Iacob Budescu. Odată cu venirea preotului Barbu Emilian, în anul 1985 şi a noului Consiliu parohial (Văluşcă Florea, Olaru I. Ion, Nuţă A. Florea şi Neacşu Radu) s-a început şi definitivat următoarele lucrări: tencuieli interior-exterior, învelit din nou biserica cu tablă. În anul 1990 biserica a fost pictată din nou de pictorul Florea Cazangiu (fiu al satului), Întâistătător al Episcopiei Argeşului şi Teleormanului fiind P.S. Episcop Calinic Argeşeanul.” Biserica parohiei Măgureni este construită din cărămidă, în formă de cruce, având o lungime de 23 m, lăţimea de 6 m (în dreptul absidelor 8 m), o înălţime de 14 m până în vârful turlei şi grosimea zidurilor de 0,60 m. Sfântul lăcaş are un număr de 8 ferestre. Catapeteasma este din lemn, cu patru registre, dintre care ultimul se strânge spre centru. Sfântul locaş are o singură turlă, aşezată pe pronaos, hexagonală, din lemn şi acoperită cu tablă în solz. La început biserica nu avea pridvor, acesta fiind ataşat ulterior. Astăzi el este închis şi a fost pictat. [PICTURA] bisericii a fost refăcută în anul 1990 de meșterul-iconograf  Florea Cazangiu (fiu al satului). [ANEXE]  Nu este cazul. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul.
[ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Gheorghe Rizescu, pr. Iacob Budescu, pr. Grigore Vătafu, pr. Dumitru Marin, pr. Viorel Dinu, pr. Emilian Barbu (din 1985), pr. Emilian Cîrnaru (1998-2008), pr. Cristian Florin Barbu (2008-2014), pr. Aurel Leonte (din 2014).

 C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare.
 
D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” [ADRESA] Sat Măgureni, comuna Măldăeni, jud. Teleorman, cod poştal 147195. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.