Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”-Măldăeni (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

 A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] O descriere de la începutul secolului XX a localității rurale Măldăeni o găsim în Marele Dicționar Geografic al României, scris profesorul George Ioan Lahovari, Iată cum descria acesta informațiile găsite în teren:  ”Măldăieni, com. rur., la extremitatea de V. a pl. Târgului, jud. 'I`eleorman, situată pe valea Bratcovului, la 4 kil. de Roșiori și la 46 kil. de Turnul-Măgurele. Se invecineste la N. cu comuna Magureni sau Ciocanul, de care este în apropiere. ... Are o populatie de 649 familii, sau 2582 suflete, din cari 446 contribuabili; o școală, la un loc cu primăria, frecventată de 31 elevi; o biserică, deservită de 2 preoți, 2 cîntăreți și 1 eclesiarh, 9 mori de măcinat, mișcate de vite...În vechime, comuna purta numirea de Moldoveni.” 
	
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica parohiei Măldăeni a fost construită în anul 1846 de către Constantin Cantacuzino, moşierul locului , pe locul unei alte biserici de lemn ce purtase acelaşi hram cu cel actual. Cu ajutorul substanţial al generalului Gheorghe Manu, fost Ministru de Interne, de Război, de Finanţe, fost primar al Bucureştilor şi Preşedinte al Consiliului de Miniştri, precum şi al soţiei sale Alexandrina, în anul 1908 biserica are parte de reparaţii capitale şi i se vor adăuga absidele laterale. Cele două familii de ctitori au fost trecute pe peretele din dreptul Proscomidiarului pentru a fi pomeniţi la fiecare Sfântă Liturghie: Constantin Cantacuzino, Alexandrina doamna, Maria, Grigorie, Adolf, Alexandrina, Zoe, Ioan, Gheorghe Manu, Maria, Antonie, Iosif-ieromonahul, Nicolae, Constantin, Ştefan, Elena, Ruxandra, Gheorghe, Ecaterina, Scarlat, Gheorghe, Pavel, Scarlat, Maria. [PICTURA] În anul 1948 biserica va fi repictată cu ajutorul enoriaşilor din comunitate, iar în anul 1992 preotul Emilian Trică convinge consiliul parohial de necesitată refacerii totale a aceleiaşi picturi. Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce, având o lungime de 25 m, lăţimea de 9 m (în dreptul absidelor 13 m), o înălţime de 16 m  până în vârful turlei şi grosimea zidurilor de 1 m. Sfântul lăcaş are un număr de 8 ferestre ce fac ca iluminarea naturală să se facă în mod adecvat. Acoperişul este învelit cu tablă, deasupra lui înălţându-se singura turlă a bisericii, situată deasupra pronaosului. Catapeteasma este lucrată din lemn, iar pictura interioară este realizată în stil bizantin, în ulei. La exterior biserica nu este pictată, singura icoană fiind cea a hramului, Adormirea Maicii Domnului, pictată deasupra intrării în pridvor. În afară de intervenţia deja amintită, din 1910, biserica a necesitat reparaţii  şi în urma cutremurului din martie 1977. Însă din cauza condiţiilor neprielnice ale momentului, stricăciunile au fost reparate numai în mică măsură. Abia în 1992 s-au putut desfăşura intervenţii de anvergură: consolidare, înlocuirea acoperişului, repictare. În urma tuturor acestora, la data de 27 decembrie 1992 biserica a fost resfinţită de către Preasfinţitul Episcop Calinic Argeşanul.  [ANEXE] Nu este cazul. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Din acea perioadă biserica încă mai păstrează un Sfânt Potir dăruit chiar de ctitor.  [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Baicea, pr. Dimitrie, pr. Nuţu, pr. Ştefan, pr. Tudor, pr. Constantin, pr. Ene, pr. Marin, pr. Iacob,  pr. Constantin Marinescu (arestat şi mort în închisorile comuniste), pr. Viorel Dinu, pr. Barbu Emilian (1986), pr. Emilian Trică, pr. Iulian Matei şi pr. Florian Cicic.
 C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare.   

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ”Adormirea Maicii Domnului”; [ADRESA] Comuna Măldăeni, județul Teleroman, cod poştal 147195. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial. 

BIBLIOGRAFIE: DUICU, Sorin Sebastian, Mărturii de artă și cultură ortodoxă din Episcopia Alexandriei și Teleormanului sec VII-XX, Ed. Universitaria, Craiova 2014, p. 218George Ioan LAHOVARI, Marele Dicționar Geografic al României, Stab. Grafic J.V. Socecu,, București, 1901.