Parohia ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”-Măldăeni-Tâmplaru (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul este parte componentă a comunei Măldăieni. Deşi, de obicei, cătunele izolate de restul comunităţii se depopulează în timp, soarta celui amintit mai sus este una diferită, datorită aşezării sale în apropriere de intrarea în oraşul Roşiorii de Vede. Industrializarea de la mijlocului secolului XX a făcut ca distanţa dintre oraş şi sat să devină insesizabilă. Denumirea de ”Tîmplaru” vine de la fabrica de mobilă construită în perioada comunistă ce purta acest nume. Tot în Cătun se mai află si uzina de apă a oraşului Roşiori de Vede. Casele sătenilor sunt aşezate pe partea stângă a DN 6 în direcţia de mers Roşiorii de Vede-Craiova. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Locul ales pentru construcţia bisericii se află pe colina cea mai înaltă a satului. Cu voia lui Dumnezeu, piatra de temelie a bisericii s-a pus în anul 1995 în timpul păstoririi Preasfinţitului Părinte Calinic, Episcop al Argeşului şi Teleormanului, preot fiind Matei Iulian. În anul 1996 construcţia a fost preluată de la fundaţie de către preotul paroh Dîrvă Marian. Pe parcursul lucrărilor s-au evidenţiat mai mulţi oameni de suflet care au contribuit substanţial la ridicarea sfântului locaş dintre care amintim: preotul Vasile Pătraşcu de la parohia Adormirea Maicii Domnului-Măgurele, familia ing. Mircea şi Emilia Dobranici din Otopeni, doamna Lidia Gâtlan din Măldăieni, familia Bogdan şi Ioana Albu, precum şi alţii. Nu trebuie să uităm nici pe enoriaşii parohiei care au răspuns chemării preotului ori de câte ori a fost nevoie. Fiind o parohie mică şi lipsită de sprijin financiar, Dumnezeu a rânduit în fiecare stadiu al lucrării oamenii providenţiali din Bucureşti sau din alte localităţi, care au contribuit din puţinul lor ca sfânta biserică să ajungă în stadiul actual. Dintre aceştia putem aminti pe Marin Ţuruică (epitrop), Nicolae Barbu, Alexandru Dîrvă, Florea Voicu, Iulia Alecu, Ileana Vîlcea, ieromonahul Teodosie, stareţul Neonil cu obştea de la Frăsinei, Ioan Ioniţă, ing. Sandu, Tudor Morcov, Alexandria Cîrjaliu, Adela Tîrniceanu, Florina Pisoc. Sacrificiul familiei preotului, timp de aproape 10 ani de zile, s-a transformat în binecuvântarea lui Dumnezeu în momentul în care construcţia a fost terminată (în afară de pictură) în anul 2004, când s-a făcut şi sfinţirea ei de către Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, pe data de 30 mai, cu participarea a numeroşi slujitori şi creştini. [PISANIA] „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, Patriarh al României fiind PS Teoctist, Episcop al Alexandriei fiind PS Galaction şi slujitor al bisericii fiind pr. Marian Dîrvă, sfinţitu-s-a acest locaş cu hramul sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în anul mântuirii 30 mai 2004. Ziditu-s-a această biserică în anul 1996 din daniile mai multor creştini. (pisanie donată de fam ing. Mircea şi Emilia Dobranici)” Sfântul lăcaş este construit din cărămidă, în formă de cruce, având o lungime de 22 m, lăţimea de 11 m (în dreptul absidelor 13 m), o înălţime de 22 m până în vârful turlei şi grosimea zidurilor de 0,60 m. Sfântul lăcaş are un număr de 10 ferestre şi o catapeteasmă semicirculară spre centrul bisericii, având două registre picturale. Biserica are două turle octogonale, cea mare în naos şi cea mică în pronaos, prevăzute cu 8 ferestre fiecare şi în vârf având 2 cruci din ţeavă de inox. Este acoperită cu tablă şi are un pridvor închis. Aproape 2/3 din constructia bisericii s-a ridicat prin daniile oferite de preotul de mir Vasile Pătraşcu, parohul bisericii Nefliu-Ilfov, fost deţinut politic cu peste 18 ani de temniţă grea, alături de soţia sa, şi ea cu peste 13 ani de închisoare, ce şi-au dorit ridicarea unei biserici spre slava lui Dumnezeu. În anul 2003 cu ajutorul familiei ing Mircea şi Emilia Dobranici s-a executat catapeteasma, scaunele arhiereşti, strănile, iconostasele şi alte obiecte de mobilier ale bisericii din lemn de stejar sculptat, cu motive simbolic-creştine de către meşterul Ion Zevedei din Domneşti-Argeş. [PICTURA] Icoanele împărăteşti au fost ferecate de meşterul argintar Ion Balaban din Domneşti-Ilfov şi donate de câteva familii din Bucureşti. Icoanele din cele 3 registre ale catapetesmei au fost pictate pe lemn tratat de către pictorul iconar Florin Neacşa din Piteşti-Argeş prin contribuţia doamnei Maria Nacu din Bucureşti. Pictura bisericii s-a început în 2007 cu ajutorul domnului senator Alexandru Mocanu şi se continuă şi la ora actuală de către pictorul Sorin George Nicolae din Bucureşti în tehnica frescă, cu o frumoasă pictură în stil bizantin. [ANEXE] Biserica are din 2010, cu ajutorul primăriei locale şi al primarului Carmil Titel Răduţ, şi o clopotniţă, proiectată cu mai multe nivele şi 4 clopote de diferite dimensiuni. Clopotele sunt turnate la Iaşi şi Baia Mare şi sunt închinate în cinstea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, a Sfinţilor Martiri morţi în temniţele comuniste şi în amintirea unuia dintre ctitori, preotul Vasile Pătraşcu. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul.
[ȘIRUL PREOȚILOR] Marian Dîrvă (din 1996).

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir înființat odată cu parohia.  

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul. 

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”; [ADRESA] strada Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, nr.11, sat Măldăeni Tâmplaru, comuna Măldăeni, jud. Teleorman, cod poştal 147195. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.