Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”-Merișani (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

 A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Merişani datează încă de la începutul sec. al XVI-lea. Conform primei atestări documentare, la 23 octombrie 1525 domnitorul Radu de la Afumaţi întăreşte unor luptători „ocine la Merişani”. La 2 septembrie 1562 şi 31 august 1563 Petru cel Tânăr întăreşte „…ocine la Merişani, Negoieşti, Păpuşari şi Păpuşarii lui Zlatko”, sate care se presupune că au existat în jurul satului Merişani, dar care ulterior au dispărut. Tradiţia orală arată că numele satului ar veni de la numele boierului Drăguşin Merişanul, însă, cercetând documentele, observăm că satul datează cu mult înaintea lui. Este, deci, mai plauzibil că Drăguşin şi-a luat, de fapt, numele de la sat. Bătrânii susţin că satul şi-a luat numele de la un arbust denumit „merişor” ce creştea pe aceste plaiuri. Drăguşin Merişanul apare pentru prima dată în acte la 8 ianuarie 1694, atunci când Constantin Brâncoveanu întăreşte hotărnicia sa pe moşia Merişani. Se ştie că Drăguşin era fiul lui Barcan Ceauşul din Bucşanii de Vâlcea. El vine în 1653 în părţile Teleormanului, la Merişani. Demn de menționat este și faptul că o proprietate din București a fratelui său, un mic teren pe care era construită o bisericuţă din lemn, va intra în posesia lui Drăguşin, iar acesta îl va ceda pentru construcţia Mânăstirii Antim în anul 1713 . 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Înaintea de ridicarea bisericii de zid, creştinii comunităţii s-au folosit de o bisericuţă de lemn cu hramul Sfântul Spiridon, ridicată înainte de anul 1700 de Drăguşin Merişanul. De această biserică se leagă informaţia, neverificabilă, că, pentru o perioadă de timp, Mitropolia Bucureştilor a folosit-o ca metoc al mănăstirii Dideşti . Bisericii actuale i s-a pus piatra de temelie la 2 iulie 1907, a fost terminată la 26 septembrie 1909 şi este sfinţită în 1910 cu hramul Adormirea Maicii Domnului, acelaşi de atunci până astăzi. [PICTURA] Catapeteasma din lemn, cu patru registre, precum şi pictura iniţială a bisericii au fost realizate în ulei, în stil bizantin, de către pictorul Constantin Zaharescu, probabil în anii 1908-1909. [PISANIA] „Purtând acelaşi hram de ieri şi de astăzi, acest sfânt lăcaş s-a reparat în întregime între anii 2003-2007 cu binecuvântarea Preasfinţitului Galaction - întâiul Episcop al plaiurilor teleormănene, protopop fiind Ilie M. Vişan. Pictura s-a realizat prin osteneala familiei Ciuciuc Marin, Florica şi Mihai-Robertino de către pictorul Mircea Efrem. Celelalte lucrări s-au făcut prin contribuţia credincioşilor şi a a familiei Nedelcu Lucian şi Florentina, Roşu Ioana, Diniţă Victoria, Bardac Gabriel şi Aristica, la stăruinţa preotului paroh Grama A. Daniel şi a consiliului parohial. S-a resfinţit în ziua de 9 septembrie 2007.” Biserica din Merişani este construită din cărămidă, în formă de cruce, având lungimea de 23 m, lăţimea 8 m (9,50 m în dreptul absidelor), iar înălţimea până în vârful turlei de 16 m. Zidurile au o grosime de 0,40 m iar ferestrele sunt în număr de 9. Pridvorul sfântului lăcaş este închis, iar ca particularitate putem menţiona faptul că a doua ieşire a fost lăsată de către constructori în dreptul absidei din partea stângă. Azi uşa este folosită doar în perioada Paştelui. Turla mare, de formă octogonală cu câte o fereastră pe fiecare latură, este aşezată pe naos, iar cele 2 turle mai mici, de formă circulară, pe pronaos. Construcţia acestora s-a făcut având drept model turlele mănăstirii Curtea de Argeş. Pictura, deteriorată de scurgerea timpului, va fi refăcută în anul 2006 de către pictorul Mircea Efrem. În urma reparaţiilor capitale, în anul 2007, pe 9 septembrie, biserica a fost resfinţită de către Preasfinţitul Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. [ANEXE] Nu este cazul. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Lăcașul de cult s-a construit lângă locul unei biserici vechi de lemn, din care astăzi se mai păstrează doar Sfânta Masă (adăpostită de o troiţă) şi o piatră funerară scrisă cu litere chirilice, ce se afla în pridvorul vechiului locaş. Piatra, care astăzi este poziţionată la răsărit, în faţa altarului actualei biserici, stă mărturie mormântului ctitorului acelei biserici-Drăguşin Merişanul. Din păcate, nu s-a păstrat integral căci, după tradiţie, a fost spartă de nişte năvălitori care căutau comori ascunse aici. Din inscripţia funerară se mai poate, în parte, citi: „Subt această piatră odihnescu-se oasele răposaţilor robilor lui Dumnezeu Drăguşin Voievod Merişanul, care s-a pristăvit în zilele răposatului Constantin Voievod, în anul mântuirii 1714 şi jupâneasa dumnealui...(indescifrabil) şi cuconul dumnealui, Barbu Merişanul care s-a pristăvit în luna lui...(indescifrabil)...şi cu coconii dumnealor Barbu Merişanu Voievod, Putarisia Drăguşin Voievod care s-au pristăvit la luna lui…(text indescifrabil)” Tot din tradiţia locală se ştie că mormintele de sub piatra funerară erau poziţionate în laterale, iar pe mijloc ar fi existat un coridor subteran secret cu ieşire la câţiva zeci de metri mai încolo. Lucrările de sistematizare ale comunei din perioada comunistă au dus la inundarea zonei şi pierderea unor informaţii concrete. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Grigore Ungurelu, pr. Gheorghe Ungurelu (tată şi fiu) . pr. Zamfir Petrescu (1954-1988), pr. Traian Marinescu (1988-1998), pr. Daniel Mitrea (1997-2005), pr. Octavian Păunescu, pr. Marius Tănase (1999-2001) pr. Daniel Grama (din 2001).

 C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare.  

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] În anul 2013 parohia Merișani a participat cu un ansamblu de fluierași din cadrul Școlii Gimnaziale Merișani la Patriarhia Română în cadrul proiectului ”Hristos împărtățit copiilor-,Bucuria de a fi creștin”. În anul 2014 același ansamblu a participat din partea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului la ”Reuniunea tinerilor ortodocși” desfășurată la începutul lunii septembrie în Baia Mare.  

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În cadrul proiectului „Alege școala” inițiat de Patriarhia Română prin Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în vara anului 2015 parohia noastră va dezvolta activități cultural-educative pentru 15 copii de școală primară și gimnazială. Menționăm în mod deosebit sprijinul logistic și tehnic primit din partea organizatorilor. 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Adormirea Maicii Domnului ”; [ADRESA] Sat Merişani, comuna Dobroteşti, jud. Teleorman, cod poştal 147116. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.