Parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Roșiorii de Vede (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A.ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.1.47.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Actuala bise¬rică a fost zidită în anul 1836 de către slugerul Sandu Depărăţeanu, pe locul unei biserici mai vechi, de  lemn, ctitorită tot de neamul Depărăţenilor în 1811. [PISANIA] din 1836 se păs¬trează, deşi a fost deplasată de la locul ei firesc, în partea de jos a uşii de intrare, în partea dreaptă a pronaosului. „Această sfântă biserică care se cinsteşte în numele Adormirei Prea Curatei Fecioare, Maica Domnului nostru Iisus Hristos şi alte hramuri ce se văd, s-au zidit din nou şi s-au împodobit din pronie Dumnezeiască la anul 1836, cu cheltuiala d-lui slujerului Sandu Depărăţeanu, boier pământean, fecior Stancului, căpitanul de aici din Ruşii de Vede, cu soţia d-lui, Măria, fata logofătului Gheorghiţă din Nicopoli şi cuconii d-lor Ecaterina, Stancu, Spiridon, Petrache, Mărioara, dând şi alţi oameni ajutor întru veşnica lor pomenire". Deasupra uşii de intrare în pronaos se află o placă de marmură, ce aminteşte de anul zidirii, 1836, dar mai ales de marea renovare făcută în anii 1931 -1936, când preot paroh era Mihai Marinescu. Sunt inserate persoanele ce au contribuit la această renovare: „Această sfântă zi şi Dumnezeiască biserică ridicată din temelie în anul 1836, în zilele M.S. Regelui Carol al II-lea şi păstoririi I.P.S.S. Dr. Miron Cristea, Patriarhul României, cu cheltuiala enoriaşilor şi altor biserici şi cu ajutorul bănesc al domnului senator Ionel Constantinescu-Colţatu din Roşiorii de Vede, consiliul parohial fiind: pr. Mihai Marinescu, cântăreţii Marin Cicic şi Gheorghe Popescu, epitropii Hristache Cărămidă şi Ştefan Pandelescu şi consilierii Gr. P. Cărămidă, Ion Cernat, Costică Petrache, Ion Tutcălau, Gh. Dulă, Grig. Mănache, Mih. Dudea, Gică Petrache, Bucur Leţu, Anton Teacă, Ilarion Frăţilă, Nae Petrescu, Victor Popa şi Alex. Cotoi”, în colţul din dreapta plăcii, jos: „Executat de N.G. Marinescu Loco”.
Intrarea în pronaos se face printr-o uşă de lemn obişnuită, schimbată în cursul renovărilor bisericii. În interior biserica este pardosită cu piatră mozaic, catapeteasma este din lemn, veche, iar deasupra pronaosului se află un mic cafas, acum închis. Biserica este luminată natural, de şase ferestre aflate pe cele două laturi ale bisericii. Tavanul este în formă de semicerc, până aproape de altar. Stranele de o parte şi de alta a naosului poartă numele donatorilor. Din 1836 până acum, biserica a suferit multe stricăciuni, dar şi multe reparaţii şi renovări. Astfel, în timp ce era preot paroh Iorgu Sima Leţu, în 1888, se schimbă acoperişul cu tablă, se lărgesc ferestrele şi se repară uşa veche de stejar de la intrarea în pronaos. În 1926, când jumătate din oraş este inundat de apele râului Bratcov, biserica suferă stricăciuni mari, pierde multe cărţi şi odoare. Renovarea din anul 1936, care dă actuala formă a bisericii este spectaculoasă: se înalţă biserica cu 2 m, se repară zidurile, se construiesc două centuri de beton, se schimbă stranele şi se repictează biserica de către pictorul Nicolae Coloniţiu. Este o pictură robustă, care, deşi înnegrită de fum, intemperii şi cutremur, rezistă până în 2002. Alte două renovări sunt făcute în perioada când paroh era preotul Mihăiţă Marinescu (la această biserică din 1956 până în 2001 când se pensionează) şi anume în anii 1963-1965 şi în urma cutremurului din 1977, cu care ocazie se repară zidurile şi clopotniţa bisericii. Clopotniţa bisericii şi casa parohială sunt construite în anii 1939-1941, iar împrejmuirea cu panouri de sârmă a curţii bisericii este din anul 1944. tot atunci se ridică în curtea bisericii un frumos monument închinat eroilor roşioreni. Cu toate reparaţiile şi renovările făcute, biserica avea nevoie urgentă de ajutor. Trebuia făcută o renovare consistentă. Atât acoperişul, cât şi zidurile erau stricate, iar apa începuse a se infiltra în biserică. Preotul paroh Mihăiţă Marinescu, apoi  preotul Tudor Marian şi consiliul parohial pregătesc marile lucrări de renovare ce vor veni în anii următori lui 2000. Sunt consultaţi specialişti, este făcut un deviz estimativ şi se caută soluţii financiare. În anul 2001, este pensionat venerabilul preot Mihăiţă Marinescu, iar tânărul preot Tudor Marian este transferat. Tot acum sunt  aduşi la această biserică preotul paroh Emil Cristea şi preotul Gabriel Ginel Popescu. Cu sprijinul neprecupeţit al preotului pensionar Mihăiţă Marinescu începe o epocă de mari renovări a acestei biserici vechi de peste 165 de ani. Pentru început, se reamenajează curtea bisericii, se fac alei de ciment şi ronduri de flori. Se decopertează tencuiala exterioară a bisericii până la cără¬midă şi se fac lucrări de subzidire. Se schimbă învelitoarea bisericii cu tablă nouă galvanizată. În anul 2002, se consolidează turla şi se toarnă o centură de beton la bază. Se înlocuiesc ramele de lemn cu altele de metal, se înlocuiesc grinzile şi se face o nouă învelitoare turlei. Tot acum sunt încheiate lucrările de tencuire exterioară, care sunt acoperite cu praf de piatră şi ciment alb. Se pictează medalioanele exterioare şi se fac lucrări de pictură în interior. Este amenajat interiorul, se procură mochete, covoare, un frumos candelabru este fixat în naos. Sunt procurate cărţi de cult şi odoare. În anul 1944 se ridică în curtea bisericii un frumos monument închinat eroilor roşioreni căzuţi în cele două Războaie Mondiale. De la aleea principală ce duce spre intrarea în biserică, în partea stângă s-a construit un mic parc cu două alei ce duc unghiular spre monument. Pe soclul de piatră este aşezat un vultur cu aripile deschise, iar de-a dreapta şi de-a stânga sunt doi cilindri de piatră care susţineau făcliile aprinse la momentele comemorative. Pe soclu sunt trecute numele eroilor din parohie. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica se află situată în partea de sud-est, pe strada Ana Ipătescu nr. 17, într-un cartier foarte liniştit al oraşului Roşiorii de Vede. Situată la o intersecţie de străzi, pe o zonă mai înaltă, biserica domină întregul cartier. Biserica are forma de navă falnică, cu pridvor închis, cu o singură turlă în opt laturi acoperită cu tablă şi câte o fereastră pe fiecare latură. Turla aşezată pe o bază pătrată se află deasupra pronaosului. Biserica este zidită din cărămidă subţire, dar are ziduri groase, care îi dau multă rezistenţă şi îi creează imaginea de soliditate. Exteriorul este tencuit şi acoperit cu praf de piatră şi ciment alb, oferind o imagine de puritate şi nobleţe. Pe acest alb imaculat se află pictate, la înălţimea de 4m de la sol, medalioane cu sfinţi, de jur împrejurul bisericii. Faţada este foarte simplă, cu o intrare obişnuită, deasupra ei fiind înfăţişată la mare înălţime o pictură cu hramul bisericii.[PICTURA] Interiorul bisericii  este  repictat în anul 1945 de către pictor N. Colonițiu. Stilul este neobizantin. În decursul anilor 2001-2002 pictura a fost renovată de pictorul Alexandru Pătrașcu din municipiul Roșiorii de Vede, jud. Teleorman, iar resfinţirea s-a făcut în anul 2002 de către Preasfinţitul Galaction Stângă, întâiul episcop al Alexandriei și Teleormanului. [ANEXE]  Biserica deține ca și anexe clopotniţa, casa parohială, praznicar (toate de zid) altar de vară (de lemn), și o magazie.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr.Vasile, pr. „Mitran sin popa Barbu", pr. Stancu Constantin, pr. Toma Popescu, pr. Marin Buzatu, pr. Vasile Iancu, pr. Iorgu Sima Leţu, pr. Mihai Marinescu, pr. Mihăiţă Marinescu, pr. Marian Tudor, pr. Emil Cristea, pr. Gabriel Ginel Popescu, pr. Nicolae Sin.
C. CIMITIRUL Parohia  nu deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Parohia Adormirea Maicii Domnului a desfășurat activități în cadrul proiectului organizat la nivelul Patriarhiei Ortodoxe Române ,,Hristos împărtășit copiilor”, precum și activități de parteneriat cu diferite școli gimnaziale din cadrul municipiului. 

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia este cuprinsă în anul 2015 în programul Patriarhiei  Române ,,Alege Școala!”. Dorința preoților slujitori este aceea de a fi cât mai aproape atât de adulți cât și de copii. Drept urmare se organizează activități cu ocazia marilor sărbători la care copii participă în mod activ. 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului”; [ADRESA] Strada Ana Ipătescu nr. 17, mun. Roșiorii de Vede, județul Teleorman, cod poştal 145100. 
[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.