Parohia „Sfânta Cruce”- Roșiorii de Vede (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.1.47.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica Sfânta Cruce este construită la intersecţia E 70 (D.N. 6)  cu strada Dorobanţi, în partea de S-V a oraşului, cuprinzând străzile apropiate de fostul C.A.P (Delcel, Dorobanţi, Băltoilor), precum şi zona limitrofă Şcolii nr. 5 precum şi casele de pe E 70. Biserica Sfânta Cruce, sau cum mai este cunoscută Sfânta Vineri din Delcel, este cea mai mică din oraş, dar se află situată pe un deal, mai sus decât toate celelalte biserici din oraş. Deasupra uşii de intrare în pronaos se află, pictată actuala pisanie a bisericii, din anul 1992. Din ea se pot selecta principalele momente din istoria bisericii. Iată  textul [PISANIEI]: „Această biserică a început în anul 1848. Slăvindu-se bunul Dumnezeu, la 1860, luna octombrie, ziua 8, s-a sfinţit cu toată podoaba prin osteneala şi cheltuiala Paharnicului Sandu Depărăţeanu şi a soţiei sale Paharniceasa Maria, dând ajutor, care cu ce s-a îndurat, iar la isprăvitul lucrului a fost Pătraşcu Desu. Veşnica lor pomenire. (Acest text este parte componentă din pisania iniţială, pisanie ce s-a pierdut datorită lucrărilor de renovare ulterioare. Textul continuă cu un altfel de limbaj. Demn de remarcat este faptul că preotul a inserat ambele texte într-unul singur.) În cursul vremii, biserica s-a degradat, fiind părăsită între anii 1940-1970. Abia între 1970-1975, biserica a fost consolidată, s-au refăcut tencuielile la exterior, s-a acoperit cu tablă, preot fiind Aurel Ionescu. În 1990, lucrările au fost reluate de preotul paroh Sorin Grecu. S-au refăcut tencuielile interioare, s-a îmbunătăţit arhitectura, s-a construit catapeteasma din zid. În anul 1992 s-a făcut pictura bisericii, în stil neobizantin, în tehnica „ulei”, cu contribuţia enoriaşilor parohiei, pictor fiind doamna Elena Rangheţ. S-a sfinţit în data de 14 septembrie 1993, de către P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Teleormanului, paroh fiind P.C. preot Lazăr M. Emil. Slavă podoabei casei Tale.” La început lăcaşul de cult era acoperit cu şindrilă. Ca şi celelalte biserici, a fost zidită şi pentru a servi ca loc de adăpost contra duşmanilor, motiv pentru care uşa de la intrare în biserică era de stejar, foarte solidă şi cu un zăvor puternic de mari dimensiuni. Biserica era parohie cu preoţii ei, dar cu timpul a fost aproape părăsită, ajungând ca înainte de 1888 să devină filie a bisericii Sfântul Ilie, slujbele desfăşurându-se aici odată la două săptămâni. În îndelungata ei existenţă, biserica a cunoscut mai multe renovări şi reparaţii, care au adus-o la forma actuală. Cele mai cunoscute sunt cele din 1902 când a fost schimbată învelitoarea de şindrilă cu tablă, 1914 când i se fac tencuieli exterioare şi se repară turla din pronaos. În anul 1960, prin stăruinţa preotului Aurel Ionescu (protopopul de atunci al oraşului Roşiorii de Vede), se fac lucrări de consolidare şi de spălare a [PICTURII]. Din păcate, în timp, starea de degradare a bisericii s-a accentuat ajungând ca din 1972 să fie luate măsuri de conservare şi reparare a edificiului. Se încep lucrările la viitoarea clopotniţă, iar în 1975 enoriaşii contribuie la împrejmuirea curţii. Cutremurul din 1977 a adus multe stricăciuni bisericii, remediate în mare parte între ani 1980-1982. O parte din vechile icoane au fost donate de către fostul preot Ioan Stănescu capelei Peretu II, construită în cimitirul de lângă halta C.F.R. După anul 1990 în viaţa bisericii au loc schimbări fundamentale. Pridvorul este închis, iar pe faţadă sunt pictate scene religioase. Se efectuează lucrări de subzidire la nivelul contraforţilor. Numeroşi credincioşi vin în ajutorul părintelui Sorin Grecu şi, ulterior, părintelui Emil M. Lazăr. Dintre ei amintim pe pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, pr. Damian Ionescu, pr. Yves Dubois, arhimandritul de Constantinopol dar şi numeroşi credincioşi roşioreni (există o listă cu peste 60 de nume). În anul 1992 s-a făcut [PICTURA] bisericii, în stil neobizantin, în tehnica „ulei”, cu contribuţia enoriaşilor parohiei, pictor fiind doamna Elena Rangheţ. În anul 2002, sub îndrumarea preotului Florin Puşcă se schimbă tabla bisericii, se toarnă alei, podeaua din interior este placată cu gresie şi se achiziţionează covoare noi. Se fac intervenţii la tencuiala exterioară, se schimbă tâmplăria integral, se construieşte o magazie de lemne. Gardul de beton este reparat. Biserica Sfânta Cruce este construită din cărămidă, în formă de navă, având o lungime de 18 m, lăţimea de 7,15 m, o înălţime de 12,10 m până în vârful turlei şi grosimea zidurilor de 0,75 m. Sfântul lăcaş are un număr de 9 ferestre şi o catapeteasmă de zid, pictată, având trei registre picturale: icoanele praznicale, Sfinţii Apostoli, Sfinţii Prooroci. Sfântul locaş este acoperit cu tablă şi are o singură turlă, de formă octogonală, aşezată pe pronaos, construită din lemn şi acoperită cu tablă în solzi. Pridvorul este pictat şi închis.  [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul. [ȘIRUL PREOȚILOR] Vasile sin Iancu, preoţit la 5 martie 1844, când biserica nici măcar nu exista,  Dumitru Bucur, Gheorghe Şebănescu, Nicolae Bleescu, Ioan Stănescu, Aurel Ionescu, Sorin Grecu, Emil Lazăr (1993-1998), Florin Puşcă (1998-2012), Cătălin Filipescu (din 2012).

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir alături de alte 4 parohii învecinate. Nu se cunosc date suplimentare.   

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] „Sfânta Cruce”; [ADRESA] Strada Avram Iancu, nr. 1, Roşiorii de Vede, jud. Teleorman, cod poștal 145100 
[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.